Aftenposten felt i PFU for programserien Stuck

Denne serien er felt i Pressens Faglige Utvalg med henvisning til Vær Varsom-plakatens paragraf 2.8, som sier at sponsing av aktualitetsjournalistikk er uforenlig med god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder programserien Stuck i Aftenposten. Avisen har laget serien sammen med produksjonsselskapet TV Wonder, og i samarbeid med hjelpeorganisasjonen Plan International. I serien følger man den norske kvinnen Emilie Beck på reise i Latin-Amerika. Hun treffer tenåringsjenter som på ulike måter er blitt utsatt for overgrep eller maktmisbruk.

Klager er seks privatpersoner. De mener at Aftenposten har brutt Vær Varsom-plakatens krav om uavhengighet. Slik klagerne ser det, er serien en kommersiell kampanje for Plan, og de mener at Aftenposten ikke har opplyst godt nok om dette. De mener videre at Beck blir servert en virkelighet som Plan har regissert, og at det derfor ikke er uavhengig journalistikk. Plan har ikke bare bidratt som sponsor, men også til å skape selve innholdet i serien, ifølge klagerne.

Aftenposten avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen opplyser at Stuck ikke er en nyhetsdokumentar. Serien har fått betegnelser som «reality-serie» og «dokusåpe», skriver avisen. Videre forteller Aftenposten at Plan er invitert med som sponsor og samarbeidspartner, også fordi organisasjonen har kunnet bidra faglig til serien. Plan har likevel overhodet ikke hatt noen innflytelse på innholdet i serien, fremholder avisen. Slik Aftenposten ser det, er serien tydelig merket som sponset.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) opplyser at utvalget har vurdert alle punktene i Vær Varsom-plakaten som klagerne har vist til, selv om ikke alle punktene svares opp i PFUs uttalelse. PFU mener at det er punkt 2.8, om sponsing, som er det mest sentrale.

Vær Varsom-plakatens punkt 2.8 slår fast at sponsing av nyhets- og aktualitetsjournalistikk er uforenlig med god presseskikk. PFU merker seg at den påklagede serien er sponset av hjelpeorganisasjonen Plan International. Dette opplyses det også tydelig om. I både innledning og rulleteksten står det at serien er laget i samarbeid med Plan. PFU finner merkingen presseetisk forsvarlig, og finner det ikke godtgjort at sponsoren har hatt innflytelse på det redaksjonelle innholdet.

Et viktig spørsmål for utvalget er om serien kan karakteriseres som aktualitetsjournalistikk. Å vurdere dette kan være en krevende øvelse. Begrepet aktualitetsjournalistikk er ikke tydelig definert i presseetikken, og heller ikke i andre klagesaker hvor sponsing har vært klaget inn.

PFU vil her legge til grunn at programserien må kunne sies å være aktualitetsjournalstikk. I den påklagede serien setter Aftenposten fokus på aktuelle samfunnsproblemer i Latin-Amerika. Seerne følger en programleder som møter unge jenter utsatt for overgrep og maktmisbruk. Programmet er publisert i Aftenpostens seksjon Verden. Negativ samfunnsutvikling blir tatt opp, blant annet når det gjelder kvinnesyn, machokultur, ekteskap med mindreårige m.m. Slik PFU ser det, er dette en type innhold som vanskelig kan karakteriseres som «dokusåpe» eller «reality-serie».

PFU noterer seg at en viktig del av serien også er programlederens egne følelser og reaksjoner. Dette gjør at serien skiller seg fra formen til en mer ordinær utenriksreportasje. PFU mener imidlertid at også journalistikk med utradisjonelle fortellergrep kan falle inn under begrepet aktualitetsjournalistikk. Journalisters egne opplevelser på reportasjereise kan være et kraftfullt virkemiddel til å løfte frem aktuelle problemstillinger.

Aftenposten har brutt god presseskikk på punkt 2.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. mai 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku