Verden

Snusprodusent tapte i EU-domstolen

EUs snusforbud er gyldig, fastslår EU-domstolen. Dermed ble det nederlag for den svenske snusprodusenten Swedish Match.

Snusprodusenten Swedish Match fikk ikke gehør i EUs domstol i enda et forsøk på å selge snus i EU.
  • og NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

EU har innført forbud mot snus i alle medlemsland unntatt Sverige.

Dommen kommer som følge av at Swedish Match gikk til domstolen i Storbritannia i protest mot snusforbudet der. Den britiske domstolen ba om en tolkning fra EU.

Swedish Match har hevdet at forbudet er uproporsjonalt og diskriminerende. Det avvises nå av EU-domstolen, som konkluderer med at det ikke har fremkommet noe i saken som skulle tilsi at snusforbudet er uberettiget.

  • Les også: Denne snusen ble trukket tilbake fra hyllene. Årsak: Den inneholder ikke tobakk.

– Ikke overrasket

Domstolen viser til at EU har rett til å forby slike produkter ut fra et føre-var-prinsipp når det er risiko for at de kan være helseskadelige.

– Jeg er ikke overrasket. Det var vel dette vi ventet. Denne dommen er politisk, og politikk pleier å trumfe både jus, vitenskap og iblant sunn fornuft. Det er min spontane reaksjon, sier kommunikasjonssjef Patrik Hildingsson i Swedish Match til NTB.

Han understreker at dommen ikke fører til noen forandring i markedssituasjonen for Swedish Match. Det er en konflikt mellom Swedish Match og helsemyndighetene i Storbritannia som danner bakteppet for avgjørelsen i EU-domstolen.

Norge har unntak

Snusforbudet er forankret i EUs tobakksdirektiv.

Direktivet gjelder også her til lands, men Norge har så langt hatt et tilsvarende unntak som Sverige gjennom en tilpasning i EØS.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Swedish Match
  3. EU
  4. Sverige