Flere delstater i USA sliter med større meslingutbrudd. Majoriteten av de smittede er uvaksinerte barn.

Verdens helseorganisasjon kaller vaksineskepsis en av de ti største truslene mot den globale folkehelsen i 2019.

Delstaten Washington har erklært folkehelsekrise, etter at minst 50 personer er blitt smittet med meslinger. Bildet er fra 2013, og viser fire år gamle Jayden Mercado som blir vaksinert på barnesykehuset i Boston.

Minst 101 tilfeller av meslinger er meldt inn til helsemyndighetene i USA hittil i 2019. Det er allerede mer enn hele 2016, og mer enn en fjerdedel av de 372 tilfellene i hele 2018 – et av de verste smitteårene på lenge.

De fleste smittede bor i delstaten Washington, som erklærte folkehelsekrise i slutten av januar.

I regionen Clark County har 49 personer fått påvist meslinger.

Av disse var 41 ikke vaksinert. 34 av dem er barn mellom 1 og 10 år. Mandag ble det første tilfellet påvist hos en person over 30 år.

Et skilt advarer mot meslingutbrudd ved et sykehus i byen Vancouver i den amerikanske delstaten Washington, der minst 50 mennesker er blitt smittet hittil i år.

Stort utbrudd i New York

Tilsammen har ti stater meldt inn individuelle tilfeller av meslinger til nasjonale helsemyndigheter i 2019.

I området rundt Houston i Texas er det påvist minst seks smittetilfeller hittil i år.

Også delstaten New York sliter med å få kontroll på et av de største meslingutbruddene på flere tiår.

Helsemyndighetene i delstaten opplyser til CNN at minst 209 tilfeller er blitt innmeldt siden oktober. Over 60 av dem har vært i bydelen Brooklyn.

I et av de rammede fylkene, Rockland County, er vaksineandelen så lav som 60 prosent, mot delstatsgjennomsnittet på 92,5 prosent.

MMR-vaksinen beskytter mot meslinger i opp til 97 prosent av tilfellene, dersom man er vaksinert med to doser. Men bare 67 prosent av verdens befolkning er vaksinert med andre dose.

Kommer inn med reisende

Nesten alle de smittede i New York tilhører ultraortodokse jødiske miljøer, der andelen ikke-vaksinerte er høy.

New York Times skriver at det pågående utbruddet startet i høst, da reisende kom tilbake til USA fra land som Israel og Ukraina, hvor det var større utbrudd i 2018. Helsemyndighetene har nå store utfordringer med å få konservative grupperinger til å samarbeide om å få overtaket på viruset.

USA utryddet meslinger i 2000. Siden da har alle registrerte smittetilfeller startet i utlandet.

I 2018 tok 82 personer med seg viruset inn i USA, noe som er det høyeste tallet siden 2000.

Et barn blir vaksinert mot meslinger på et sykehus i Serbia i september, 2018. Både i USA og Europa øker andelen som ikke vaksinerer seg mot det svært smittsomme viruset.

Global vaksineskepsis

Etter mange år med reduksjon i dødsfall forårsaket av meslinger, meldte Verdens Helseorganisasjon (WHO) i fjor at smittetilfellene økte igjen i 2017. Det året var det hele 30 prosent flere smittetilfeller på verdensbasis enn året før.

WHO peker på vaksineskepsis som en av årsakene til at smittetilfellene nå øker.

Organisasjonen har varslet at vaksineskepsis vil utgjøre en av de ti største truslene mot global helse i 2019.

I flere miljøer i USA har særlig forestillingen om at vaksiner kan føre til autisme, fått grobunn. En rekke større studier har imidlertid for lengst avvist denne forbindelsen.

Nylig fikk to antivaksine-aktivister i Minnesota plass i et offentlig råd om autisme. Det vakte reaksjoner blant dem som mener synligheten vil bidra til å gjøre vaksineskepsis mer troverdig.

WHO kaller vaksineskepsis en trussel mot global folkehelse. På bildet mottar en mann gratis meslingvaksine i Venezuela.

Vaksineskeptisk regjering i Italia

Også i Europa har andelen av befolkningen som vaksiner seg, sunket.

I 2017 fikk over 5000 italienere meslinger – en seksdobling fra året før. Fire mennesker døde. Bare Romania hadde flere tilfeller av meslinger det året.

Den populistiske regjeringen i Italia består av flere vaksineskeptikere, og i fjor avskaffet regjeringen en lov som påla foreldrene å vaksinere barna.

Ifølge Folkehelseinstituttet har smittespredningen i Europa forekommet særlig i befolkningsgrupper som av ulike grunner har lav vaksinasjonsdekning, som romfolk og andre reisende befolkningsgrupper, visse ortodokse trossamfunn, og alternative livssynsretninger som det antroposofiske miljøet rundt Steinerskolen.

Tilsammen ble det bekreftet 6,7 millioner tilfeller av meslinger på verdensbasis i 2017. 110.000 mennesker døde.

Meslingvaksinen har vært en del av det norske barnevaksineprogrammet siden 1969. Før innføringen fikk mellom 20–30.000 mennesker meslinger i Norge hvert år.

Svært smittsomt

Meslingviruset er svært smittsomt, og kan overleve i luften i opptil to timer etter at smittekilden har forlatt et rom.

Selv om dødeligheten er lav i industrialiserte land, kan viruset føre til alvorlige komplikasjoner hos små barn.

Meslinger er så godt som utryddet i Norge, etter at MMR-vaksinen ble innført på 1980-tallet. Siden har det vært sporadiske tilfeller av importsmitte fra utlandet.

Det siste store utbruddet av meslinger i Norge var i 1997, da 82 personer fra steinerskolemiljøet på Nesodden ble smittet.

  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.