Knølhvalen har gjort comeback

Bestanden av knølhval har tatt seg kraftig opp etter at fangsten av arten ble stanset. Nå mener amerikanske myndigheter at det enorme havpattedyret ikke lenger er truet.

  • Ntb

Bare i noen få områder er det fortsatt nødvendig med vern, mener amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Knølhvalen var sterkt truet på grunn av omfattende fangst, og et generelt fangstforbud ble innført på 60-tallet.

— Beskyttelse og tiltak for gjenoppbygging over en periode på 40 år har ført til en økning i bestanden og økte vekstrater for hvalene i mange områder, skriver NOAA i en uttalelse.

Etaten deler bestanden opp i 14 deler, og mener at hvalen kan fjernes fra listen over truede arter i ti av disse.

Arten kan bli opptil 18 meter lang og rundt 50 år gammel og lever av krill. (©NTB)