Avskogingen i Brasils Amazonas har begynt å øke

Til tross for at Norge har gitt mange milliarder til Brasil for å stoppe avskogingen, øker ødeleggelsen av regnskogen.

Dette bildet er tatt fra Mato Grosso-delstaten vest i Brasil i oktober. Det er denne delstaten hvor avskogingen har vært størst, ifølge brasilianske myndigheter.AKkurat her har skogen måtte vike for dyrking av soyabønner.

Avskogingen av den brasilianske regnskogen er mye mindre enn hva den var for 10–20 år siden. Men den gode utviklingen kan være i ferd med å snu, viser nye tall fra brasilianske myndigheter, skriver Reuters.

I perioden 1. august 2014 til og med 31. juli hadde 5831 kvadratkilometer regnskog blitt ødelagt. Det er et område større enn Oslo og Akershus.

Sammenlignet med siste tilsvarende periode er det en økning på 16 prosent mer skog som blir ødelagt.Ifølge Reuters er hovedproblemet at myndighetene ikke greier å håndheve loven og heller ikke klarer å stoppe ulovlig hugst. (Brasil tillater fortsatt en viss avskoging.)

— Det var overraskende. Og det er et sterkt press for mer avskoging som kommer fra dem som driver med jordbruk og buskap, sier Brasils miljøvernminister Izabella Teixeira.

Hun vil nå kalle guvernørene i delstatene hvor avskogingen har økt for å diskutere situasjonen inn på teppet.

Amazonas-ekspert Antonio Nobre:

Les også

- Å stoppe avskogingen av regnskogen er viktigere enn å stoppe CO2-utslippene

Norge har gitt milliarder til Brasil

Til og med 2014 har Norge betalt rundt 5,5 milliarder kroner til Brasil for å bidra til å stoppe avskogingen. Om ikke lenge skal Norge betale nye penger, og da vil det samlede beløpet bli cirka seks milliarder kroner. Norge betaler for resultater, noe som betyr at jo mer avskogingen minker, jo mer betaler Norge.

Klima— og miljøminister Tine Sundtoft (H) hadde ikke tid til å snakke med Aftenposten, men i en nyhetssak fra fredag på departementets egne nettsider hevder hun at «trenden er klart positiv», og at det er trenden over flere år som er det viktigste.

Om vi ser på perioden fra 2004 til 2012 gikk det jevnt nedover. Men 2011–2012 er faktisk bunnåret, og tallene fra 2014–2015er ikke langt unna hvor mye avskoging det var i 2010-2011.

— Det er en positiv trend at avskogingen ligger på et nivå som er 70 til 75 prosent lavere enn hva den før kampen mot avskoging startet, svarer statssekretær Lars Andreas Lunde (H) til Aftenposten på spørsmål om det faktisk er en positiv trend.

Regnskogen må betale for flyktningstrømmen:

Les også

Sa hun ville gi mer regnskogpenger i går, kuttet 380 millioner i dag

Kjeppjager tømmerhuggerne:

Les også

Indianere på krigsstien

— Kampen på ingen måte vunnet

Lunde mener at nivået det ligger på nå er imponerende og at man må regne med at tallene svinger fra år til år.

— Vi skulle gjerne sett at det var på et enda lavere nivå, og det viser at kampen mot avskoging på ingen måte er vunnet. Vi vet fortsatt at det er krefter som ønsker seg tilbake til en situasjon med høy avskoging.

- Er det aktuelt å stoppe betalingen til Brasil om hugsten øker igjen?

Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljøverndepartementet.

— Om avskogingen fortsetter på det nivået vi ser nå ønsker vi å fortsette samarbeidet; det vil alltid være variasjoner. Om avskogingen kommer opp på det nivået vi så før vi begynte samarbeidet, er det en annen sak. Men slik bildet ser ut i dag, er det ingen grunn til å holde tilbake penger.Dersom ikke Brasil klarer å stoppe huggingen i større grad enn nå, vil de heller ikke klare målet om en hugstnedgang på 80 prosent innen 2020.

Tilsammen er over 750.000 kvadratkilometer regnskog i Brasil forsvunnet siden 1970. Det er over dobbelt så stort areal som Fastlands-Norge.

Artikkelen fortsetter etter videoen:

Forsvinner Amazonas kan konsekvensen bli enorme Amazonas-forsker Antonio Nobre fortalte til Aftenposten tidligere i høst at det er en sterk jordbrukslobby i Brasil som kjemper for mer avskoging.

Han advarte også mot hva som kunne skje om avskogingen ikke stoppes. Den globale oppvarmingen vil bli enda sterkere, nedbørsmønsteret over både Latin-Amerika og andre deler av verden vil endres, og i aller verste fall kan Sør-Amerika bli mer og mer lik Australia.

Men statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima— og miljødepartementet sier at norske myndigheter er fornøyd med hva Brasils regjering gjør.

— Jeg var i Brasil senest i forrige uke og hadde møter med brasilianske myndigheter. Det er ingen tvil om at de tar dette på høyeste alvor. De har også lover som krever at private skogeiere må verne minst 80 prosent av skogen.

183 millioner er mye, men ...

Les også

Dårligste TV-aksjon på ti år for Regnskogfondet

Oles klode: