Bush håpefull om Midtøsten

Opptiningen mot demokrati i Midtøsten er i gang, fastslo George W. Bush i går og manet alle frie land til å støtte opp om utviklingen.

Bush nevnte valgene i Irak, Palestina, Afghanistan og Libanons press på Syria for å få trukket de syriske styrkene ut av landet. President Bush øyner en utvikling i Midtøsten full av håp for fremtiden, og kaller det som nå skjer for "bemerkelsesverdige hendelser".

Historisk.

— I flere tiår har utsiktene for demokrati virket fastfrosset. Nå, endelig, har opptiningen begynt, sa George W. Bush i en tale han holdt på National Defense University i Washington i går. Temaet var dagens utvikling i den globale krigen mot terrorisme.- Over hele Midtøsten skjer viktige begivenheter som har satt regionen på en ny kurs, full av håp. Historie er under rask utvikling og ledere i Midtøsten har viktige valg å ta, sa han.- Se på Libanon, der folket krever frihet til å bestemme sin egen fremtid, sa Bush og krevde full tilbaketrekning for Syria fra Libanon før de planlagte valgene i mai.

Syrias valg.

Presidenten understreket at verdenssamfunnet, inkludert Russland, Tyskland, Frankrike, Saudi-Arabia og USA har gitt Syria valget om å gjøre slutt på den nesten 30 år lange okkupasjonen av Libanon eller bli enda mer isolert fra resten av verden.Bush proklamerte at det heretter bør være klart at diktatorisk makt ikke er en del av fremtidens bølge.- Det er siste pust fra en uverdig fortid, sa han.Hele verden har interesse av fremskritt, håp og frihet i Midtøsten, mente Bush, og manet hele verden til å støtte opp om utviklingen.