Verden

Norge sender krisehjelp til Libanon: – En uoversiktlig situasjon

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyser at Norge så raskt som mulig vil sende 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon.

Ine Eriksen Søreide møter pressen i forbindelse med situasjonen i Beirut. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
  • NTB-Snorre Schjønberg og Anders R. Christensen

Totalt tilbyr Norge en foreløpig krisehjelp på 25 millioner kroner. Søreide sier det vil bli gjort nye vurderinger av om det skal sendes mer hjelp i tiden framover, men at det foreløpige bidraget nå altså er klart.

– Vi sender så raskt vi kan 40 tonn medisinsk utstyr for å kunne behandle mange av de skadde. Veldig mange sykehus og lagre for medisinsk utstyr er ødelagt, og det trengs nå, sier Søreide til NTB.

– Hva slags utstyr er det snakk om?

– Det er diverse forbruksmateriell som kan behandle et visst antall skadde i en periode på ti dager, det er det Libanon har bedt om, sier utenriksministeren.

Søreide sier det foreløpig er for tidlig å si om Norge vil sende personell til Libanon. Hun skal snakke med den libanesiske utenriksministeren om situasjonen senere onsdag.

En bekymring Utenriksdepartementet har, er hvordan de skal få hjelpen fram.

Frykter problemer med å få hjelpen fram

– Vi er generelt bekymret for muligheten til å få fram hjelpen, rett og slett fordi havnen i Beirut er stedet der nesten alle humanitære sendinger tas imot, både til Libanon og Syria, sier Søreide, og legger til at koronasituasjonen også skaper utfordringer.

– Det er en helt ufattelig tragedie som har rammet Beirut. Sammen med det internasjonale samfunnet må vi gjøre det vi kan for å hjelpe, sier Søreide.

Utenriksministeren frykter også at eksplosjonen og de voldsomme ødeleggelsene kan bidra til å skape mer uro både i Libanon og regionen for øvrig.

– Det er noe vi er veldig oppmerksomme på. Jeg tror vi må vente at dette kan bety en endring eller økt uro i regionen. Dette er noe som rammer et land som allerede er hardt belastet av økonomisk og politisk krise, og en pandemi, og som er i en urolig region, sier Søreide.

Store skader på ambassaden

Den norske ambassadebygningen i Beirut fikk store skader i eksplosjonen, og holdes stengt onsdag. Utenriksdepartementet har imidlertid folk i arbeid på bakken i Beirut likevel.

– Ambassaden i Beirut har fått til dels store skader og holder stengt i dag, så får vi vurdere situasjonen videre. Dette er noe som rammer hele Beirut på en måte som er helt ekstrem, sier Søreide.

Det er ikke meldt om skader blant det norske ambassadepersonellet, og heller ingen alvorlig skadde nordmenn ellers.

– Vi har ikke indikasjoner på at noen skal ha fått alvorlige skader annet enn noen glassbiter som en er truffet av. Men vi jobber løpende med å skaffe mest mulig oversikt over nordmenn som befinner seg i området, sier Søreide.