Gulrøtter kan ha betennelseshemmende effekt mot kreft

Danske forskere har tidligere funnet at gulrot inneholder to stoffer som kan forebygge tarmkreft. Nå tror de at de vet hvorfor: Gulroten bremser betennelser.

Danske forskere har tidligere funnet at gulrot inneholder to stoffer som kan forebygge tarmkreft. Nå tror de at de vet hvorfor: Gulroten bremser betennelser.

Forskere fra Syddansk Universitet (SDU), Odense Universitetshospital (OUH) og Aalborg Universitet (AAU) har tidligere vist at gulrotens innhold av stoffene falcarinol og falcarindiol kan forebygge utviklingen av tarmkreft hos rotter.

I en pressemelding fra Syddansk Universitet (SDU) opplyses det nå at forskerne kan ha funnet ut hvorfor de to plantestoffene kan virke forebyggende.

En ny studie viser at mengden gulrot dyrene fikk har stor betydning. Desto mer gulrot dyrene fikk, desto mindre var risikoen for å utvikle tarmkreft.

Bedre enn medisin

– Det nye er at dette indikerer at stoffenes betennelseshemmende evne nettopp er det som gjør dem krefthemmende, sier Morten Kobæk Larsen, førsteamanuensis i enheten for kirurgisk forskning

Betennelse er et av de første trinnene i utviklingen av kreft, og en betennelse er en risikofaktor for å utvikle kreft, ifølge forskerne. Legemidler som Aspirin har vist seg å ha en forebyggende effekt på utviklingen av blant annet tarmkreft, men kan få alvorlige bivirkninger, som langvarig magesår ved bruk over lengre tid.

I tillegg hemmer gulrøtter også flere andre signalmidler som påvirker utviklingen av tarmkreft. Så det er en tilleggsbonus, forklarer Kobæk-Larsen.

Veien videre

Han ser for seg flere klare fordeler med resultatene og denne typen forskning fremover: Mer søkelys på kreftforebygging og ikke bare på kreftbehandling og -lindring. Han håper videre å kunne skaffe midler til å fortsette med kliniske studier – nå på mennesker. Han ser for seg å da kunne bruke forebyggende kosthold som en større del av kreftbekjempelse.

– Hvis slike kliniske studier også viser en effekt, vil det være nærliggende å utvikle nye matprodukter eller tilskudd som optimaliserer den forebyggende effekten, sier han.