Familien berømmes for sin åpenhet etter Ari Behns bortgang

– Ari Behns familie er kloke i sin åpenhet. Sannheten er viktig, selv om den er vond.

Mange mennesker la torsdag ettermiddag og kveld turen til Slottplassen i Oslo. Der tente de lys for å minne Ari Behn, en mann som i årevis satte sitt fargerike preg på både norsk samfunnsdebatt og kongehuset.

Lars Mehlum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging.

Han synes Ari Behns familie viser klokskap som selv gikk ut med at han tok livet sitt 1. juledag. Behn ble 47 år gammel.

– Det bryter ned tabuer og stigma knyttet til selvmord. Når man har fakta å forholde seg til, kan man bruke tiden på noe annet enn å spekulere. Fakta bidrar til færre spekulasjoner.

Mehlum sier sannheten er viktig, selv om den er tøff når den handler om selvmord.

– Virkeligheten er tragisk og fryktelig trist. Men erfaringene viser at det er bedre for pårørende og andre nære å få vite hva som har skjedd, slik at man kan begynne å bearbeide i stedet for å tvile.

Les også

Skal man få færre selvmord, er det nok viktigere å snakke om livet enn om døden | Frank Rossavik

Ari Behn ble 47 år gammel. Dette bildet er tatt i april i år.

– Kort vei mellom det fine og det vonde

Ari Behn var bosatt i Lommedalen i Bærum. I Lommedalen kirke åpnet fungerende sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen dørene 2. juledag.

Så sent som i 2017 var Behn-familien på julegudstjeneste til kirken.

Tidlig i skumringen kom naboer til kirken, og tente lys som sto både ute på den snekledde bakken og inne i kirken.

– Vi valgte å åpne dørene fordi folk i Lommedalen ba oss om det, og da er det naturlig for oss.

– Dette båndet som binder oss sammen, er sterkt og skjørt, og vi trenger hverandre, sier fungerende sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen som åpnet dørene til Lommedalen kirke 2. juledag.

I preken på julaften snakket Elise Bjerkreim-Bentzen om at det er kort vei mellom det fine og det vonde, mellom det som bryter nede og det som bryter opp.

– Også i julen merker vi hvor vanskelig det kan være for mennesker å høre med hverandre. Som julelenken henger vi mennesker sammen enten vi vil eller ikke, sa den fungerende sognepresten.

Hun minner om at båndet mellom oss mennesker er skjøre og sterke på samme tid.

– Dette båndet som binder oss sammen, er sterkt og skjørt, og vi trenger hverandre. Det er ingen som bare kan leve sitt eget liv.

Ikke lenger tabu

Holdningene rundt åpenhet om selvmord har endret seg veldig de siste to tiårene, ifølge generalsekretær Terese Grøm i organisasjonen Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

Professor og senterleder Lars Mehlum sier selvmord er en folkesykdom, og at psykisk sykdom ofte er en viktig årsak til at vedkommende tok sitt liv.

– Vi opplever et bevissthetsskifte i det norske samfunnet. Tabu og stigma er redusert. Vi ser stadig oftere at folk er åpen om at noen har valgt å ta livet sitt i dødsannonser, for eksempel, sier hun.

– I kjølvannet av denne åpenheten er selvmord blitt løftet opp som et samfunnsproblem. Da er det viktig at vi forvalter den åpenheten på en god måte.

Erfaringene til mange etterlatte er at det er godt å være åpen om hva som er skjedd. Det kan også gjøre det enklere for andre å ta kontakt.

– Opplevelsen av at omgivelsene trekker seg unna er veldig vanskelig for mange. Det er godt at noen tar kontakt og spør hvordan det går, sier Grøm.

– Det er også helt greit å si at du synes det er vanskelig å snakke om.

Belastende for etterlatte

Personer som er tett på et menneske som har tatt sitt liv, spør seg ofte i etterkant hva de kunne gjort for å forhindre det. Dette er vanlig, sier psykiater Mehlum.

– Det kan hende at man kunne ha gjort noe, men min erfaring er at de etterlatte ofte påtar seg altfor mye personlig ansvar, sier han.

– Sannheten er at det er veldig vanskelig å forutse et selvmord. Man kan se at noen sliter, slik at man tar grep og gjør noe. Men å si til seg selv at man burde ha sett et selvmord komme, det er urimelig å pålegge seg selv som etterlatt.

Reaksjoner etter et selvmord er ulike, forklarer Grøm. Mange etterlatte kan sitte igjen med konfliktfylte følelser blandet med sorgen over å ha mistet noen man er glad i: fra skyld og skam til sinne overfor den avdøde.

– Det kan være en følelse av maktesløshet og sinne fordi vedkommende ikke sa fra, og man ikke fikk mulighet til å hjelpe. Det kan være dårlig samvittighet fordi man får et sinne, men ofte bunner slike følelser i sterk sorg og fortvilelse, forklarer hun.

Les også

Else Kåss Furuseth får Åpenhetsprisen 2018

Hvis du har en mistanke: Spør!

Mennesker rundt de etterlatte kan hjelpe dem å sette ord på tankene, sier Mehlum. Han vet dødsfallet til Ari Behn kan aktivere tankene hos andre som har opplevd tilsvarende tap.

Les også

Redaktørforeningen: Gradvis mer åpenhet om selvmord

Dersom du mistenker at en venn, kollega eller familiemedlem har det vanskelig, skal du ikke være redd for å være direkte, sier Grøm.

– Spør vedkommende direkte om de går med selvmordstanker. Det kan bidra til at de får den hjelpen de trenger, sier hun.

– Ofte kan det å si ordene høyt være forløsende. Selve samtalen kan ha stor betydning. Det å tørre å sette ord på problemet kan være det viktige første steget som trengs.

– Slike dødsfall tar tid å bearbeide, og mange vil lett tenke på egen tapshistorie når de leser om selvmord. Da er det fint om gode venner kan ta kontakt, og si; Vi er der for deg nå, vil du ta en prat?

– Media har tidligere ikke skrevet om selvmord, blant annet på grunn av engstelse for smitteeffekt. Er åpenhet bare av det gode?

– Smittefekter er ingen myte. Det å gå så dypt inn i en historie som dette har alltid to sider ved seg, det er en realitet at andre kan bli påvirket.

Lommedalen kirke åpnet dørene klokken 14 2. juledag. Små og store fra nabolaget gikk innom og tente et lys for Ari Behn.

Lars Mehlum peker på at hvis selvmord fremstilles som en heltemodig handling eller som noe attraktivt, kan enkelte bli påvirket til selv å ta sitt eget liv.

– Men hvis pressen bidar til en realistetisk fremstilling kan vi redusere smitteeffekten. Men dette er en balansegang. Uansett kan vi ikke legge lokk på dette store samfunnsproblemet.

Han tror at åpenhet totalt sett vil redusere faren for selvmord, men advarer mot blant annet å beskrive ulike spesifikke selvmordsmetoder, nettopp fordi det kan trigge noen.

Folkehelseproblem

Rundt 600 nordmenn tar sitt eget liv hvert år. I tillegg er omkring 6000 personer er i kontakt med sykehus hvert år etter selvmordsforsøk. Tallene har økt de siste årene, til tross for økt bevissthet om problemet.

Stortinget vedtok å lage en ny handlingsplan for forebygging av selvmord i 2018. Det er blant annet innført kartleggingsrutiner.

Lars Mehlum er sentral i utvikling av norske strategier for selvmordsforebygging. Han har også arbeidet mye med utvikling av nye behandlingsformer for personer som har økt risiko for selvmord. Mehlum nøler ikke med å beskrive selvmord som et stort folkehelseproblem.

– Hva vet vi om dem som tar et slikt valg?

– Et selvmord kan virke selvopptatt, men det er viktig å være klar over at en person som er i ferd med å ta sitt eget liv som regel har en måte å oppfatte og tenke på der virkeligheten er innskrenket. De ser ikke andre perspektiver eller andre mennesker, slik de ville gjort ellers. Dette er det er viktig at folk forstår; den som tar sitt eget liv har som regel ikke andre i familien rundt seg i perspektivet når de tar sitt valg.

Barn må få vite sannheten

For hver person som tar sitt eget liv er det rundt ti personer i nærmeste krets som blir sterkt berørt, ifølge LEVE. Mange av dem får problemer med å være i jobb og fungere sosialt i etterkant, skriver organisasjonen.

– Barn trenger enda mer enn vokse å få aktiv hjelp fra fagfolk når foreldre eller søsken dør ved selvmord. Mindre barn tenker ofte magisk, at det var deres skyld, noe de sa eller gjorde, sier Mehlum.

Les også

– Man følte på en måte at han var en av oss

Han mener at vi må gjenta overfor barna at det ikke var deres skyld. Samtidig må de få vise alle sine reaksjoner av tristhet, sinne, fortvilelse og angst.

– Ikke lyv for å skåne barna. De må få vite sannheten. Samtidig er det viktig å tenke på at selv om alt vi sier må være sant, er det ikke alt som er sant som bør sies. Tilpass det til hva barn har mulighet til å forstå ut fra deres alder og modenhet.

– Hvordan kan dødsfallet til Ari Behn påvirke det norske samfunnet?

– Åpenheten om dette dødsfallet er viktig, og kan kanskje totalt sett motvirke selvmord. På sikt håper jeg også at det kan skape engasjement blant mennesker for å forebygge selvmord. Kanskje også mer samhold og det å vise at man bryr seg med hverandre. Men det er en fattig trøst i dag.