Mueller kritiserte Barrs sammendrag

Spesialetterforsker Robert Mueller mener justisministerens sammendrag av Russland-granskingen førte til forvirring omkring kritiske aspekter i etterforskningen.

Justisminister William Barr avlegger ed før høringen i Senatets justiskomité onsdag.

Det kommer fram i et brev Mueller sendte til justisminister William Barr i mars.

Onsdag ettermiddag vitner Barr i Senatets justiskomité, som har kalt ham inn for å svare på spørsmål om Mueller-rapporten. Her ventes kritikken fra Mueller å bli et sentralt tema.

I brevet, som ble offentliggjort av Washington Post tirsdag kveld, uttrykker Mueller bekymring rundt et sammendrag som Barr sendte til Kongressen og som ifølge justisministeren innholdet hovedkonklusjonene fra granskingen.

Manglet kontekst og substans

Ifølge Mueller manglet Barrs brev tilstrekkelig «kontekst, karakter og substans» hva gjelder spesialetterforskerens arbeid og konklusjoner. Han ber justisdepartementet om å offentliggjøre rapportens eget sammendrag for å unngå forvirring i allmennheten rundt etterforskningsresultatene.

Barrs brev med justisdepartementets sammendrag ble offentliggjort bare to dager etter at justisdepartementet mottok sluttrapporten fra Muellers nesten to år lange gransking.

Konkluderte ikke

Der slo justisministeren fast at Mueller ikke har kommet med noen konklusjon på spørsmålet om president Donald Trump har hindret etterforskningen, men rapporten presenterte bevis både for og imot.

Muellers brev til Barr ble offentliggjort av Washington Post tirsdag kveld. Det ventes å bli et hovedtema under utspørringen i Senatet.