Verden

- Fukushima-arbeidere tvunget til å lyve om stråling

Ni arbeidere ved det ulykkesrammede Fukushima-kraftverket i Japan skal ha blitt tvunget til å legge en blykapsel rundt strålingsmålere for å skjule den totale mengde stråling de har blitt utsatt for under arbeidet på kraftverket.

Japanske myndigheter skal etterforske påstandene om at arbeidere ved det katastroferammede kraftverket Fukushima Daiichi ble tvunget til å skjule at de kan ha blitt utsatt for høye stråledoser.

  • Elisabeth Rodum

Build-Up, en underleverandør til kraftselskapet Tepco, som driver det ulykkesrammede kjernekraftverket, har innrømmet at en av sjefene i selskapet forlangte at flere ansatte måtte dekke til strålingsmålere med bly når de arbeidet i områder med høy strålingsfare, rapporterer avisen Asahi Shimbun.

Les også

Protesten mot reaktorstart vokser i Japan

Dette skal de ha gjort for å underrapportere den totale mengden stråling arbeiderne ble utsatt for. Dermed kunne selskapet fortsette arbeidet på stedet. Kraftverket Fukushima Daiichi ble ødelagt under jordskjelvet og den påfølgende tsunamien 11. mars i fjor. Kjølesystemene ved kraftverket sviktet, noe som førte til nedsmeltning og utslipp av radioaktiv stråling.

Titusener av innbyggere ble evakuert fra et større område rundt kjernekraftverket.

Etterforsker forholdene

Mellom november og mars i år arbeidet en gruppe fra selskapet Build-Up ved Fukushima-kraftverket i et forsøk på å reparere deler av anlegget.

Det japanske helsedepartementet skal nå etterforske opplysninger som viser at ansatte ved det katastroferammede kjernekraftverket Fukushima ble oppfordret til å lyve om mulige høye stråledoser.

En av sjefene ved Build-Up skal ha sagt til ti av de ansatte at de måtte dekke strålingsmålere med bly når de arbeidet i områder med høy strålingsfare. Ifølge presidenten i selskapet, Takashi Wada, skal ni av arbeiderne ha gitt etter for kravet.Noen av de ansatte motsatte seg pålegget, og forlot selskapet. Andre stilte spørsmål ved sikkerheten, og om hvorvidt det var et lovlig krav de ble stilt overfor.

Truet med oppsigelse

Underleverandøren skal ha truet med at de ville miste jobben og muligheten for å få jobb ved ethvert annet kjernekraftverk dersom de nektet å etterkomme kravet.

Arbeiderne skal være i besittelse av et opptak fra møtet med formannen.

— Dersom vi ikke dekker det (strålingsmåleren, red.anm.) med bly, vil eksponeringen overstige grenseverdiene og så må vi avslutte arbeidet, sier formannen under opptaket, ifølge den japanske avisen.

Les også

Japan starter opp igjen atomreaktorer

Den 54 år gamle sjefen ved Build-Up, skal ha utviklet et system som førte til at strålingsmålerne ikke viste stråleverdier som oversteg den lovlige grensen, ifølge arbeiderne ved selskapet. Arbeiderne måtte selv lage blykapselen som dekket til strålingsmålerne, skriver avisen.

Ledelsen i selskapet innrømmet lørdag at den ene sjefen, som var formann på arbeidsplassen, hadde ni arbeidere på kjernekraftverket i rundt tre timer 1. desember med strålemålere dekket av et ekstra lag med bly. Formannen benektet først anklagene, men skal senere ha innrømmet forholdet.

Kraftig kritikk

Tidligere denne måneden konkluderte en uavhengig kommisjon i Japan, nedsatt av den japanske nasjonalforsamlingen, at katastrofen ved kjernekraftverket Fukushima var menneskeskapt og ikke bare forårsaket av tsunamien.

Granskningskommisjonen kritiserte regjeringen for å ha reagert alt for sent.

Les også

Kraftig kritikk i Fukushima-rapport

I kommisjonens rapport får Japans tidligere statsminister Naoto Kan kraftig kritikk for håndteringen av Fukushima-katastrofen.Kommisjonen slår fast at Kan og hans regjering handlet tregt og utilstrekkelig fordi den var dårlig forberedt på en katastrofe.

Alle kjernekraftverkene i Japan ble stengt etter katastrofen, men i byen Ohi har nå selskapet KEPCO kjørt i gang et kjernekraftverkt til full styrke.

Gjenoppstarten av reaktorer er omstridt i Japan, der mange mennesker har demonstrert mot atomkraften.

Les også

  1. Atomkraftens farlige forhold

  2. Bygger opp i ruinene etter tsunamien

  3. Japan tilbake til gamle problemer