Verden

Hillary Clinton er stortingspolitikernes presidentfavoritt i USA

Nesten 70 prosent av stortingsrepresentantene som har svart Aftenposten håper det blir en ny Clinton som president.

Kanskje Hillary Clinton blir så glad når hun får vite hvor populær hun er på det norske Stortinget.
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Lenger nede kan du lese hvem som er favorittene til alle stortingsrepresentantene som har svart.

Det er et par uker til det første primærvalget i USA i Iowa 1. februar. Dette er første steg på veien mot å velge verdens mektigste mann (eller kanskje kvinne denne gangen.)

Som vi gjorde for fire år siden har vi sendt en e-post til stortingspolitikerne for å spørre hvem de håper blir valgt til president i USA 8. november.

Etter et par purringer har vi fått svar fra 74 av 169 representanter, noe som gir en «valgoppslutning» på snaut 43 prosent. Det er en god del under oppslutningen i amerikanske valg, men likevel nok til å få en pekepinn på hvor mye mer venstrevridd sentrum er i norsk politikk enn i USA.

Hillary-bonanzaHillary Clinton vinner soleklart med 68 prosent av stemmene. Hun er den mest populære i alle partier med unntak av MDG og SV (Bernie Sanders får alle stemmene der) og Frp (hvor alle utenom én vil ha en republikaner, med Marco Rubio som den mest populære).

81 prosent av dem som svarte vil ha en demokrat, mens det i USA forventes å bli jevnt.

Fordi svarprosenten til Frp og Høyre er lavere enn for de fleste andre partier ville et resultat hvor alle svarte trolig vært litt mer oppløftende for republikanerne. Men uansett vil demokratene ha et stort flertall blant de norske folkevalgte.

Og ni av tolv fra Høyre som har svart,vil heller ha Clinton enn en republikaner som kandidat.Svært mange av dem stortingspolitikerne som peker på Clinton mener at det er på tide med en kvinnelig president i USA. Hennes erfaring trekkes også frem av mange.

Med unntak av SV og Miljøpartiet de Grønne er det Clinton-tilhengere i alle partier på tinget.

Geir Lundestad:

Les også

Derfor tar ekspertene feil om valget i USA

Lenger nede kan du lese hvem som er favorittene til alle stortingsrepresentantene som har svart, inkludert begrunnelsene deres.

— Ikke overraskende resultat

Jan Arild Snoen som både følger norsk og amerikansk politikk tett mener at resultatene ikke er overraskende.

— De må ses i lys av at tyngdepunktet i amerikansk politikk ligger betydelig lenger til høyre enn i Norge. Det demokratiske partiet spenner fra SV til Høyre, og venstrefløyen er nå representert med Sanders, som dermed får støtte fra SV og MDG, samt noen i Arbeiderpartiet i Norge.

- Hvorfor tror du Clinton er så populær?

— Detskyldes for det første at demokratene er sterkt favorisert i Norge, slik at Clinton er et kjent navn som oppfattes som solid, samt at hun har svak motstand i eget parti. Dersom man bare så på de politiske standpunktene, og ikke på personlighet og erfaring, ville kanskje flere i AP støttet Sanders, sier Snoen.At de fleste fra Høyre ikke vil støtte en kandidat fra søsterpartiet GOP (republikanerne) er heller ikke overraskende for Snoen.

— At demokratene står klart sterkest i Høyre er ikke noe nytt. I tillegg er de to republikanerne som leder på meningsmålingene, Trump og Cruz, ganske uspiselige, slik at Clinton blir det trygge valget. Rubio ligger dessuten noe til høyre for de tidligere nominerte Romney og McCain, slik at avstanden til Høyre blir større. Verdiene mange republikanere har skremmer Høyre-folk. Det handler om homofile ekteskap, våpen, dødsstraff og den sterke stillingen religion har, ikke så mye med økonomisk politikk å gjøre, mener Snoen.

Vi gjorde samme øvelse i 2012:

Les også

Dette er Høyre og Frp-politikernes presidentfavoritt i USA

Ingen vil ha Trump

Donald Trump er mannen som har sjokkert både USA og verden med å lede meningsmålingene på republikansk side i månedsvis. Men han har ingen støtte på Stortinget.

Trump er også den kandidatensom nevnes desidert flest ganger som en som er uegnet som president.

Lenger nede kan du i tillegg til å se hvem som er stortingsfolkenes favoritter, også se hva flere av dem mener om Trump som mulig president.

Dette svarer kandidatene: (Svar som er sendt inn etter klokken 11 på fredag er ikke med)

Disse støtter Sanders

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Jeg vil ha Bernie Sanders på grunn av politikken han står for og hans evne til å jobbe bredt for å finne pragmatiske løsninger. Han er den kandidaten som klarest ønsker en dreining av USA i retning av et samfunn med mindre økonomiske forskjeller og fellesskapsfinansiert utdanning, helsevesen og trygderettigheter. Samtidig er han den kandidaten som tydeligst snakker om behovet for at USA som verdens nest største klimagassforurenser skal gjøre sin del av jobben med å stoppe de farlige klimaendringene.

Karin Andersen (SV)

Bernie Sanders ville vært et spennende valg. Han er ingen elitefigur og er kritisk til pengemakt og politisk bullshit. Det er på tide med noen som virkelig bryr seg om de avmektige og ikke bare danser etter pipa til "The establishment."

Rasmus Hansson (Miljøpartiet de Grønne)

Det er fristende å svare Trump, i håp om at en skikkelig overdose kan få USA til gjenoppdage verdien av et ansvarlig folkestyre. Men det er vel ikke et særlig ansvarlig ønske. Så hvis en ser bort fra de politiske tyngdelovene i det amerikanske presidentvalget, tror jeg Bernie Sanders kunne tilføre endel som både USA og verden ville hatt godt av.

Selverklært demokratisk sosialist, Bernie Sanders.

Sanders utfordrer den økonomiske eliten som fjerner amerikansk politikk fra vanlige menneskers hverdag. Ikke noe samfunn vil tåle den politiske utviklingen USA er inne i over lang tid. Mer rettferdig fordeling og en sterkere miljø— og klimapolitikk, mer eller mindre i den retningen Sanders peker, er nødvendig for langsiktig velferd, næringsliv og demokrati også i USA. Freddy de Ruiter (Ap)

Jeg håper selvsagt på en demokratisk president og aller helst Bernie Sanders. I motsetning til alle andre kandidater vil Sanders virkelig ta tak i det som er USA sitt hovedproblem, nemlig fravær av en fungerende velferdsstat og enorme sosiale og økonomiske forskjeller. En ny velferds- og fordelingspolitikk etter den nordiske modellen er sosialdemokraten Sanders helt riktige medisin i så måte.

Torstein Tvedt Solberg (Ap)

Jeg heier på Bernie Sanders. Han kjemper for at amerikanere skal få noe av det vi i Norge tar for gitt. USA har et ødelagt politisk system, som neglisjerer unge, utdanning og den store arbeidsledigheten. Hans kampsaker ommindre økonomisk ulikhet, gratis college og mindre pengemakt i amerikansk politikk er det USA trenger nå, ikke mer av det samme – les Clinton, Bush, Cruz og de andre.

Sverre Myrli (Ap)

Bernie Sanders er min favoritt. Hans politikk ligger nærmest det jeg står for. Etter min mening har han klare sosialdemokratiske trekk – og dermed blir han heller aldri president i USA. Dessverre.

Abid Q. Raja (V)

Bernie Sanders er en kul, likandes og fornuftig fyr. Det hadde vært noe, sett med nordiske øyne. Han snakker om klima- og miljøpolitikk og velferdspolitikk på en tilvant måte for oss. Dermed hadde han hatt et nært og godt forhold til oss i Norden som han idealiserer. Det er ikke alltid en amerikansk presidentkandidat løfter frem Norge og Sverige som idealstater i direktesendte debatter.

Abid Q. Raja er den eneste fra de borgerlige partiene som foretrekker Bernie Sanders.

Men jeg regner med det blir Hillary som blir neste og USAs første kvinnelige president. I et likestillingsperspektiv hadde det vært godt for verden. En hyggelig dame er hun også. Jeg møtte henne en gang i USA noen år siden. Audun Lysbakken (SV)

Jeg håper jo Demokratene vinner valget. Det mest sannsynlige er Hillary Clinton, og det vil være et gjennombrudd med en kvinnelig president. Politisk er det likevel Bernie Sanders jeg har mest sans for, så helst ville jeg sett ham som vinner. For første gang på veldig lenge har en kandidat fra venstresiden betydelig oppslutning, og Sanders angriper de vanvittige klasseskillene, Wall Streets makt og mangelen på velferdsstat i USA på en befriende modig og tydelig måte.

Kirsti Bergstø (SV).

Bernie Sanders, fordi han representerer en ny strømning i USA som fokuserer på små forskjeller, et sikkerhetsnett og velferdsstat, samt bedre rettigheter på arbeidsplassen. Han snakker positivt om den skandinaviske modellen og representer et alternativ til «establishmentet». Det hadde vært fristende å si Hillary Clinton i håp om å endelig få en kvinnelig president i USA, men førstevalget er kandidaten som ligger lengst til venstre.

Snorre Valen (SV)

Sanders har revolusjonert den amerikanske debatten om rettferdighet, økonomi og like muligheter. Han har gode og konkrete løsninger.

Bernie Sanders:

Les også

– Vi bør se til Danmark, Sverige og Norge

Disse støtter republikanerne

Sivert Bjørnstad (Frp)

Marco Rubio er den av republikanerne som er mest populær av de norske stortingspolitikerne på høyresiden.

Jeg håper Marco Rubio blir president. Han er den kandidaten i mine øyne som har best sjanse til å slå Hillary Clinton i valget. Både fordi han kan tekkes nye velgergrupper for republikanerne med sin cubanske bakgrunn, fordi han er en relativt moderat kandidat som kan hente en del velgere på vippen, og fordi republikanerne er helt avhengig av å vinne Florida om de skal ha mulighet til å gjenvinne Det hvite hus. Hva gjelder politikken hans, er jeg mest begeistret for utdanningspolitikken og hans økonomiske politikk. Kenneth Svendsen (Frp)

Hvis jeg måtte velge, vil jeg nok sette en knapp på Ted Cruz. Han setter enkeltmennesket i fokus, det vil si lavest mulig skatter og avgifter, mindre byråkrati og mindre regelstyring. Det vil si at folk i langt større utstrekning kan bestemme over egen hverdag og beholde mer av sine egne penger, som igjen betyr at de selv kan velge. Ikke få tilbud som politiker velger for dem.

Ulf Leirstein (Frp)

Jeb Bush var for flere måneder siden regnet som favoritten til å utfordre Hillary Clinton. Men nå sliter han veldig på meningsmålingene.

Jeg ønsker en republikansk president. For meg som nordmann er jeg mest opptatt av utenrikspolitikken en ny president vil føre, og jeg har mest tiltro til at en republikansk president vil bistå ved internasjonale konflikter. For at Republikanerne skal kunne slå Demokratene må Republikanerne velge en kandidat som er orientert mot sentrum. Mitt valg er derfor Jeb Bush, medMarcio Rubio på en god nummer to. Bård Hoksrud (Frp)

Marcio Rubio. Han er en moderat republikaner, ung og svært god debattant. Jeg har også stor sans for Ted Cruz som fort kan komme på oppløpet og som ikke må undervurderes.

Roy Steffensen (Frp)

I år har jeg ennå ikke tatt meg tid til å gå gjennom alle de aktuelle kandidatene og veid for og imot, men vil gjøre meg opp en mening før Iowa. Men jeg tror nok uansett jeg allerede nå kan konkludere med at det hverken blir en demokrat eller Donald Trump.

Tidligere favoritt sliter:

Les også

Jeb Bush speider etter velgerne

Erlend Wiborg (Frp)

Min personlige favoritt er Marco Rubio. Han er moderat og står støtt på den "amerikanske drømmen" noe hans bakgrunn tydelig viser. Han er klar på at alle skal ha like muligheter, og at det skal være lov å lykkes ved hardt arbeid. Jeg anser ham som en ung utgave av Ronald Reagan.

Samtidig vil jeg si at jeg lever godt med de fleste kandidatene med unntak av Donald Trump og Bernie Sanders.

Christian Tybring-Gjedde (Frp)

Slik jeg ser det har Barack Obama mistet noe av gløden og er stadig mer uklar på saker av stor viktighet for USA. Hans spede forsøk på å skape en amerikansk velferdsstat er lite egnet for et samfunn som det amerikanske og har liten støtte blant amerikanere flest.

Med dette som bakteppe er jeg svært skeptisk til en ny demokratisk president i USA. Ikke minst fordi det mest sannsynlige kandidaten, Hillary Clinton, har lagt seg til venstre for Obama i flere velferdsspørsmål. Argumentene som benyttes, er gjerne en gjenklang av europeisk politikk.

Mitt håp er at den neste presidenten bringer USA tilbake til røttene. Troen på enkeltmennesket, troen på hardt arbeid, troen på familien, troen på frivillighet, troen på kapitalismen og gjerne også med en dempet spirituell dimensjon.

Basert på ovennevnte heller jeg mot 44 år gamle Marcio Rubio fra Florida. Jeg tror han i større grad enn de øvrige kandidatene kan gi amerikanere tro på fremtiden.

Ted Cruz er den nest mest populære republikanerne blant Frp-erne.

Oskar J. Grimstad (Frp) Ted Cruz fordi han er ung og dyktig.

Jan Arild Ellingsen (Frp)

Enten MarcioRubioeller JebBush. Slik jeg ser det er de de to sterkeste og mest samlende når stormen rundt Donald Trump har gitt seg. Personlig mener jeg det mest spennende spørsmålet er hva Trump gjør når han ikke blir kandidaten på republikansk side.

— Om du må velge mellom Rubio og Bush?

— Da velger jeg Rubio fordi jeg tror det er enklere å bli valgt dersom du ikke har Bush til etternavn.

Sveinung Stensland (H)

Marco Rubio. Han er en moderat republikaner, og etter åtte år med en demokratisk president tror jeg det trengs en republikansk president som gjør at partiet ikke vil gå enda lenger til høyre og det blir en ytterligere polarisering i amerikansk politikk. Rubio har en politikk som egentlig er ganske på linje med Clintons. Jeg tror eventuelt at Clinton også blir en flott president. Men Trump ønsker jeg meg ikke.

Åse Michaelsen (Frp)

Det må bli en republikaner, men ikke Trump.

Michael Tetzschner (H)

Marco Rubio. Jeg tror en republikansk president lettere vil få gjennom nødvendige endringer og har de beste forutsetninger til å avslutte stillingskrigen mellom Det hvite hus og Kongressen. Hvis han blir republikanernes kandidat, innebærer det samtidig at provokatørkandidaturet til Trump er blitt stoppet av eget parti. Man vil kunne si at enhver republikansk kandidat som slår Trump oppfyller dette kriteriet, men Rubio er en person som både vil kunne virke samlende på GOP, men også redusere den politiske splittelsen i USA. Dette i motsetning til Hillary Clinton. Et mer samlet og avklart USA er også en fordel som en viktig for verden og Europa.

Jørund Rytman (Frp)

Rand Paul. Han er en tilhenger av økonomisk frihet, ønsker lavere skatter og er en sterk forsvarer den private eiendomsretten. Ellers så trenger USA en president som ikke sløser med skattebetalernes penger eller bruker mer penger enn USA har. Men selv om jeg håper han blir USAs neste president, har jeg faktisk ikke noe tro på at han når opp i nominasjonen hos republikanerne.

Hårek Elvenes (H)

Har ikke gitt en begrunnelse.

Mange trodde han ville falle fra fort, men det har ikke skjedd:

Les også

Kan Donald Trump virkelig bli USAs neste president?

Disse støtter Clinton

Geir Pollestad (Sp)

Hillary Clinton. Hun fremstår som kunnskapsrik, anstendig og er demokrat. En kvinnelig president hadde også vært på sin plass.

Anette Trettebergstuen (Ap)

Hillary. Helt klart! Jeg var av de få som offentlig heiet på Hillary fremfor Obama i primærvalget den gang, også. Vi var en liten gruppe, det var hardt, vi ble forsøkt utstøtt, men vi sto på vårt midt i Obamamanien. Det hadde vært utrolig deilig om det nå ble vår tur. Hun står opp for likestilling, både kvinners rettigheter i et land der de ligger langt bak oss, f.eks. i abortsaken, og LHBT-rettigheter som er et svært kontroversielt tema i USA. Hillary er ikke perfekt, ingen er det, men hun har det rette utgangspunktet verdimessig, erfaringen og styrken. Men hunhar vist at hun står opp for dette og har helt sikkert evnen til å skape ny giv. Hun er definitivt det beste de har der borte nå.

Hege Haukeland Liadal (Ap)

Etter å ha søkt på alle kandidatene i bildearktivet til NTB Scanpix tyder det på at Hillary Clinton er den av presidentkandidatene som oftest blir avbildet i en positur som dette.

Det var et enkelt spørsmål; USA vil ha godt av å få sin første kvinnelige president. Verden står ovenfor store utfordringer som spesielt USA har et stort ansvar i og for. Jeg er sikker på at verden blir et bedre sted med Hillary Clinton som ny president! Henrik Asheim (H)

Jeg håper Clinton vinner. Hun har stor tyngde og jeg deler hennes kamp i verdisaker som retten til selvbestemt abort og homofiles rettigheter både internt i USA og internasjonalt. I tillegg er hennes erfaring som utenriksminister viktig i en stadig mer komplisert internasjonal situasjon.

Kåre Simensen (Ap)

Min kandidat er Hillary Clinton. For det første er hun demokrat og har den nødvendige utenrikserfaringen gjennom sitt tidligere verv som utenriksminister. Jeg mener også at hennes forankring til Europa og NATO er tydeligere hos henne enn hos noen av de andre kandidatene. Det er en fordel for oss.

Kari Henriksen (Ap)

Jeg håper at Hillary Clinton blir den neste presidenten i USA. Det er fordi hun har bred internasjonal erfaring, noe USA trenger, og hun har et bredt internasjonalt nettverk. Hun er opptatt av mer rettferdig fordeling av helse— og velferdsgoder, selv om de ikke har så mange. Hun setterkvinner og likestilling på dagsordenen, noe jeg mener de trenger mer av der borte også. Og så mener jeg det er bra om en demokrat vinner. Etter min meninger har de en bedre politikk på de fleste felt enn republikanerne.

Bill Clinton:

Les også

Ingen er bedre kvalifisert enn min kone

Peter Christian Frølich (H)

Hillary Clinton. Hun står for en fornuftig utenrikspolitikk og er opptatt av å bygge tette bånd med europeiske allierte. På en god dag kunne jeg støttet en moderat republikaner, men det frister ikke nå. Det republikanske partiet har opptrådt negativt og uforsvarlig i opposisjon de siste årene, og kandidatene er blitt for ytterliggående.

Knut Storberget (Ap)

Tidligere statsråd Knut Storberget vil, som de fleste i Arbeiderpartiet, ha Hillary Clinton som president.

Hillary Clinton. Det er på tide med en kvinnelig president; Hun er erfaren og en nødvendig og viktig stemme som er avgjørende for de globale utfordringer vi står overfor: klima, terror og bekjempelse av fattigdom. Stein Erik Lauvås (Ap)

Jeg håper på Hillary Clinton. Hun virker å være den med best kunnskap, også om utenrikssaker

Lise Christoffersen (Ap)

Hillary Clinton. Først og fremst fordi hun er den beste demokratiske kandidaten. Jeg håper ikke republikanerne vinner, uansett kandidat. Det er også på tide med en kvinnelig president. Dessuten er hun dyktig og har sosial samvittighet. Hun har også god kunnskap om utenrikspolitikk.

Rigmor Aasrud (Ap)

Jeg heier på Hillary Clinton – fordi hun er demokrat og kvinne.

Åsmund Aukrust (Ap)

Jeg er stor fan av Clinton og støttet henne også i 2008. Med henne får vi en erfaren, modig og trygg verdensleder. Det er i tillegg på høy tid at USA får sin første kvinnelige president.

Tor André Johnsen (Frp)

Hillary Clinton. Hun er tøff og dyktig. Det ville vært fint om USA endelig kunne fått en kvinnelig president

Hans Olav Syversen (KrF)

Hillary Clinton. I dagens verden-situasjon legger jeg avgjørende vekt på hennes utenrikspolitiske erfaring.

Anniken Huitfeldt (Ap)

Jeg håpet på at det ble henne også den gang Obama vant nominasjonen. Det er jammen på tide at USA får en kvinnelig president. Jeg synes hun gjorde en god jobb som utenriksminister, og at hun viderefører denne linjen i sin jobb som president. Det vil være en fordel for Europa og resten av verden om hun blir president.

Konspirasjonsteori om Donald Trump:

Les også

Er han Hillarys hemmelige allierte i kampen om Det hvite hus?

Iselin Nybø (V)

Jeg håper Hillary Clinton blir president. Det er en kul dame, og det er på tide med en dame på toppen i amerikansk politikk.

Jan Bøhler (Ap)

Hillary Clinton. USA og verden trenger å få den første kvinnelige amerikanske presidenten, og Hillary har tross en del harde slag (blant annet Bills eskapader, tapet for Obama og mye hets fra høyresiden) vist seg å ha styrke og stayerevne som vil gjøre henne til en god president. Hun vil nok bli vel så populær og nærmest en landsmoder i Europa og ellers i verden, som i USA.

Eirin Sund (Ap)

Jeg støtter Demokratene og Hillary Clinton. Hun er dyktig og det hadde vært utrolig bra om en fikk en kvinne som president.

Lene Vågslid (Ap)

Hillary Clinton! Fordi hun er den kandidaten med best politikk, god på likestilling og fordeling. USA trenger også en kvinnelig president nå!

Magne Rommetveit (Ap)

Ap-representant Magne Rommetveit fra Hordaland er en av mange på Stortinget som frykter en Donald Trump med tilgang på USAs atomkoffert.

Hillary Clinton. Hun er kvinne. Jeg er redd Trump. Tove Karoline Knutsen (Ap)

Hillary Clinton. For det første står Demokratene nærmest mitt politiske ståsted, for det andre er hun etter mitt syn den desidert dyktigste kandidaten, og for det tredje – men ikke minst – er det på tide med en kvinne i det som regnes som verdens mektigste embete.

Truls Wickholm (Ap)

Jeg håper Hillary blir president til slutt. Hun har evne og vilje til å bli, og å være president. Hun har vist evne til å endre seg i takt med samfunnet samtidig som hun viser forståelse for hvordan hun skal forandre det ytterligere i en mer progressiv og moderne retning. Jeg tror også hun er en politiker som kan bygge brede allianser, og at hun har gode sjanser til å faktisk vinne.

Gunvor Eldegard (Ap)

Jeg går for Hillary Clinton. Hun er en dyktig kandidat, og det har hun vist som utenriksminister, og hennes virke i politikken i flere år. Dessuten er det på tide at USA får en kvinne til president.

Sveinung Rotevatn (V)

Hillary Clinton fordi jeg oppfatter henne som den mest liberale kandidaten, og den som har best reflekser i sikkerhetsspørsmål. Jeg må innrømme at jeg ikke er noen stor fan av Clinton, slik jeg var – og fortsatt er – av Barack Obama. Men jeg ser ingen gode alternativer.

Selv ikke dette fikk han til å bli upopulær:

Les også

Trump vil nekte alle muslimer innreise

Siri A. Meling (H)

Hillary Clinton. Hun har lang politisk erfaring, er en solid politiker og har kjente politiske standpunkt – også på utenrikspolitikken.

Marianne Aasen (Ap)

Hillary Clinton, fordi jeg primært ønsker en demokrat. De står nærmest mitt politisk ståsted. Dessuten er det Clinton som kan vinne av de tre som nå er kandidater fordemokratene.

Tone Merete Sønsterud (Ap)

Hillary Clinton, fordi verden trenger et USA som er positivt og stabilt.

Marit Arnstad (Sp)

Jeg håper det blir Clinton. Hun er dyktig og amerikanerne bør få en sjanse til å velge sin første kvinnelige president.

Helga Pedersen (Ap)

Jeg heier på Hillary. På tide med en kvinne nå.

Saken fortsetter etter bildet.

Jonas Gahr Støre er den eneste av dagens stortingsrepresentanter vi har funnet avbildet sammen med Clinton i våre arkiver. Dette bildet er fra 2011 da begge var utenriksministre.

Terje Aasland (Ap) Hillary Clinton. Jeg tror hennes erfaring og bakgrunn passer bra. Jeg mener hun også har mange av de riktige sakene/perspektivene. I tillegg ville det vært flott med en kvinnelig president.

Tina Bru (H)

Hillary Clinton er den best skikkede kandidaten. Hun er kunnskapsrik og vil være en god leder. Jeg vil også foretrekke en demokrat i det hvite hus, ikke en republikaner.

Ove Trellevik (H)

Kanskje ikke politisk korrekt av en Høyre-mann (Joda! journ.anm.) , men jeg vil ha Hillary Clinton. Hun er en vel kvalifisert kandidat, har solid utenrikserfaring, er tydelig og har tillit ute i verden. Det er også et signal til resten av verden som undertrykker kvinner og andre om USA får sin første kvinnelige president! Tiden er moden for det etter at de tok steget og også lot Obama bli president.

Anders Tyvand (KrF)

Hillary Clinton. Det viktigste for meg er at presidenten utgår fra det demokratiske partiet, og da er jo Hillary Clinton den mest aktuelle kandidaten. Hun har solid politisk erfaring og gode forutsetninger for å kunne lykkes, og jeg er glad for at hun ligger godt an på målingene. Men jeg syns også at Martin O’Malley er et spennende navn. Jeg har spesielt merket meg hans innsats for å avskaffe dødsstraff i Maryland.

Worst case vil være om Donald Trump skulle nå helt til Det hvite hus. Han er en ypperlig klovn, men en forferdelig politiker.

Aftenpostens USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg:

Les også

Derfor bør DU bry deg om USA-valget.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Hillary Clinton fordi hun er den best kvalifiserte kandidaten med hennes solide erfaring og kompetanse. Demokratene står meg nærmest politisk. I tillegg er hun kvinne.

Trine Skei Grande (V)

Jeg føler jeg har heiet på Hillary Clinton hele livet. Så jeg gjør nok det dette valget også. Jeg håper Demokratene vinner, og at USA snart får en kvinnelig president.

Arve Kambe (H)

Hillary Clinton. Hun har svært bred politisk erfaring og er en moderat politiker som er vant med å lede. Dessuten synes jeg nivået på hennes republikanske utfordrere ikke er spesielt imponerende. Verden vil ha godt av å ha en kvinne som verdens mektigste for første gang i historien.

Saken fortsetter etter bildet.

Hillary Clinton var i Norge i Lillehammer-OL i 1994. Førstedamen var ikledd klær etter datidens OL-mote og står her ved siden av Tommy Moe, amerikaneren som vant gull i utfor. Akkurat når bildet blir tatt blir Moe gratulert av president Bill Clinton. For deg som er under 20 år - apparatet han holder i hånden er en mobiltelefon!

Sonja Mandt (Ap) Hillary Clinton på grunn av kompetanse, erfaring og partitilhørighet. Det er også på tide med en kvinnelig president.

Odd Omland (Ap)

Hillary Clinton på grunn av hennes politiske synspunkter og erfaring.

Anne Tingelstad Wøien (Sp):

Av dagens kandidater er det Hillary Clinton. Jeg har egentlig ingen favoritt til valget selv om jeg fulgte flere av debattene med stor interesse da jeg var i USA i høst. Men jeg håper sånn sett at USA får sin første kvinnelige president. Hun har også internasjonal erfaring og forståelse, noe jeg mener er vesentlig for en president i USA. Av debattene virker det som om de republikanske kandidatene mangler den slags kunnskap og erfaring. For verdens skyld håper jeg at det ikke blir Trump.

Jenny Klinge (Sp)

Jeg holder en knapp på Clinton, både fordi hun er dyktig og erfaren, og fordi det nå er på tide at USA får sin første kvinnelige president. Det er bare å notere seg at amerikanske presidentkandidater, enten de er demokrater eller republikanere, er langt til høyre etter den norske politiske aksen. Som sentrumspolitiker og med de økonomiske og sosiale problemene USA baler i bakhodet, mener jeg amerikanerne burde velge en kandidat som plasserer seg i midten av den politiske aksen. Hvis Donald Trump skulle vinne, er det tragikomisk.

Meningsmålinger viser at det har jevnet seg ut:

Les også

Trump i dødt løp mot Clinton

Ingrid Heggø (Ap)

Det står mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders. Sanders er den som vil ha mest endring etter mitt syn i rett retning. Men jeg er usikker om det amerikanske folket er modne for ham. Og det ville vært tragisk hvis de av redsel for Sanders valgte en republikaner. Derfor lander jeg på Hillary Clinton som er en demokrat med bred politisk erfaring også fra utenrikspolitikk. Det er også et pluss at hun er kvinne.

Erik Skutle (H)

Litt kjedelig svar, men jeg heller mot Hillary Clinton. Hun har vært en del av Obamas administrasjon, og kan videreføre det arbeidet. Ting går ganske bra for USAs del, og landet trenger neppe store endringer. Marco Rubio vil heller ikke eksperimentere, men vil kutte skatter og kjøre en tøffere linje mot IS. Til syvende og sist handler det ikke så mye om politiske saker, men hvem man vil skal være lederen av den frie verden. Da er dømmekraft og utenrikspolitikk en del viktigere enn innenrikspolitiske standpunkt.

Arild Grande (Ap)

Hillary Clinton. Hun har erfaring og løsninger som kan håndtere de mange utfordringene USA står overfor. Dessuten er det på høy tid med en kvinnelig president.

Kristin Ørmen Johnsen (H):

Hillary Clinton fremstår nå som mest egnet med sin solide erfaring og kompetanse innen næringsliv og politikk. Hun er allsidig og har jobbet med helsepolitisk reform som førstedame. Hun er og en av de første som talte imot Talibans behandling av afghanske kvinner, og er ikke redd for å snakke opp for grupper som trenger en stemme. Erfaring som senator og utenriksminister er også bra på CV. Mer negativt er Whitewater-saken og bruk av privat mailadresse/server i statlige anliggende, samt håndteringen av avsløringen.

Men hun tåler å stå i krise, og mister ikke hodet.

Torgeir Micaelsen (Ap)

Hillary Clinton er den best kvalifiserte kandidaten i hele feltet.

Else-May Botten (Ap):

Hillary Clinton fordi hun har ryggrad til en slik oppgave og har både nasjonal og internasjonal tyngde. Hun vil føre en politikk landet trenger. USA har store utfordringer og behov for å samle folket til felles dugnader, fremfor en økende grad av splitt og hersk, som vi ser tydelige tegn på fra motkandidat Donald Trump.

Også Kongressen er viktig å vinne:

Les også

Obama støtter ikke demokrater som går imot våpenreform

Ketil Kjenseth (V):

Hillary Clinton fordi USA trenger å bryte enda en barrière og få en kvinnelig president. Mye ligger til rette for det nå. I tillegg har hun lang politisk erfaring, har tillit internasjonalt og kjenner trusselbildet i verden godt. Samtidig kan hun videreføre Obamas helsereformer og ta ytterligere tak i klimaomleggingen i USA.

Martin Henriksen (Ap):

Har ikke gitt noen forklaring.

Per Rune Henriksen (Ap):

Har ikke gitt noen forklaring.

Denne stortingsrepresentanten har ikke en favoritt hun håper på, men har kommet med noen ønsker om hvordan hun vil det skal gå

Elin Rodum Agdestein (H):

— Jeg ønsker meg en president som fortsatt har vilje til å prioritereUSAs rolle i NATO tungt, som vektlegger forholdet til Europa generelt (verdimessig), satsing på Nordområdene, betydningen av åpen handel og avtaler som for eksempel TTIP.Dette er saker som er svært viktige for meg som medlem i utenriks- og forsvarskomiteen. Valgkampen i USA er imidlertid vanligvis ikke preget av utenrikspolitiske tema. Forhåpentlig vil bildet av kandidatenes ståsted når det gjelder disse sakene tre klarere frem når partiene har valgt sin kandidat Uavhengig av parti hadde det vært flott å se en kvinne som president i verdens mektigste stat. Utover dette mener jeg Donald Trump har falt helt gjennom.

Noen kandidater har også kommet med analyser av amerikansk politikk og USAs forhold til Norge uten å svare på spørsmålet om hvem de håper blir president.

I tillegg er det en del som har svart at de ikke har noen favoritt, eller at de ennå ikke har satt seg nok inn i saken til å vurdere hvem de håper skal bli president.

Disse kandidatene er det ingen som har som sitt første valg:

Martin O’Malley fra Demokratene og Republikanerne: Donald Trump, Ben Carson, Chris Christie, Carly Fiorina, John Kasich, Mike Huckabee, Rick Santorum og Jim Gilmore.

Har du lyst å lese enda flere saker om amerikansk politikk?

Les også

  1. Trumps topp 5 Twitter-temaer

  2. Amerikanerne blir stadig mer liberale. Bortsett fra når det gjelder abort

Les mer om

  1. USA-valget 2016
  2. Barack Obama
  3. USA