- Esso bidrar til utplyndring av Ekvatorial-Guinea

Landet sto for en tredel av råoljen som Norge importerte i fjor. - Forbrukerne vet ikke at når de fyller bensin, kan de bidra til å støtte ett av verdens verste diktaturer, sier Framtiden i våre hender.

Presidentparet Teodoro Obiang Nguema og Constancia Mangue de Obiang regjerer i et Ekvatorial-Guinea som er styrtrikt takket være oljeindustrien. Men inntektene investeres i elitens liv i sus og dus, og Esso bidrar til å holde liv i korrupsjonen, mener Norwatch.

Les også :

Ekvatorial-Guinea eksporterte i fjor råolje til Essos anlegg ved Tønsberg for 1,2 milliarder kroner, ifølge nyhetstjenesten Norwatch.

Landet betegnes som et av verdens mest korrupte og minst demokratiske land.

— Nordmenn flest blir nok svært overrasket over å høre at Norge i det hele tatt importerer olje. Men det virkelige sjokket bør komme når de hører hvilke historie noe av denne oljen har, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, som utgir Norwatch.

Vi snakker om en elite som tar ut maten fra munnen til sin egen befolkning, mens den selv mesker seg i luksus.
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender
Arild Hermstad. FOTO: SCANPIX

Ved å gjennomgå import-tall fra SSB, har Norwatch kommet fram til at den lille vest-afrikanske staten i fjor var det viktigste landet for eksport av råolje til Norge. Verdien på norsk oljeimport til Norge i fjor var på totalt 3,6 milliarder kroner.

— En utplyndring av folket

I kun fire land i verden øker dødeligheten blant små barn, Ekvatorial-Guinea er ett av dem.

Men ifølge statistikkene er landet styrtrikt. Takket være oljeindustrien har det ett av verdens høyeste bruttonasjonalprodukt per innbygger.

- De store inntektene fra oljeindustrien kommer ikke befolkningen til gode, det er en liten korrupt elite som stikker av med alle pengene, sier Hermstad.

— I disse tider snakker vi i Norge om afghanske tepper til 30.000 kroner. Men her snakker vi om en elite som tar ut maten fra munnen til sin egen befolkning, mens den selv mesker seg i luksus, sier han.

Taus om skatt

- Esso bidrar til at denne utplyndringen av befolkningen kan fortsette, og selskapet vil ikke være åpen om hvor mye det betaler i skatt til landets diktatorer når de kjøper inn lastene til raffineriet ved Tønsberg, sier Hermstad.

Essos raffineri på Slagentangen ved Tønsberg. FOTO: SCANPIX

Oljen som jevnlig ankommer raffineriet ved Slagentangen i Tønsberg opereres av den amerikanske oljegiganten ExxonMobil. Raffineriet leverer også drivstoff til andre bensinstasjoner enn Esso.

— Over 80 prosent av råoljen i Tønsberg kommer fra selskapets egenproduksjon på norsk sokkel. Men av og til kommer det laster fra utlandet, da ExxonMobil har råoljeproduksjon i andre land også. Ekvatorial-Guinea er ett av landene, sier assisterende informasjonsdirektør i Esso Norge, Eirik Hauge.

Vi er med på en verdiskapning i mange ulike land, inkludert Ekvatorial-Guinea.
Assisterende informasjonsdirektør i Esso Norge, Eirik Hauge
Eirik Hauge. FOTO: ESSO NORGE

— Er det uproblematisk at Esso importerer olje fra det som betegnes som ett av verdens verste diktaturer? - Vi er med på en verdiskapning i mange ulike land, inkludert Ekvatorial Guinea. Dessuten er dette produksjon av råolje som ExxonMobil trenger for å bidra til å dekke verdens energibehov, sier Hauge.

- Jeg kjenner ikke til forholdene i Ekvatorial-Guinea i detalj, legger han til.

Kommersielle opplysninger

Og hvor stor andel av de 1,2 milliardene som har blitt betalt til regjeringen i Ekvatorial-Guinea i skatter, vil ikke Esso og ExxonMobil gå ut med.

— Det er sensitive, kommersielle opplysninger, sier han.

Men generelt kan Hauge si at i alle land hvor ExxonMobil driver utvinning av olje og gass når det gjelder å produsere frem råojle, skjer dette i et samarbeid med det enkelte lands myndigheter.

Vi ønsker ikke å gå ut med dette til media. Det er sensitive, kommersielle opplysninger.
Assisterende informasjonsdirektør i Esso Norge, Eirik Hauge

— Landene som det opereres i har lover og reguleringer som reflekteres i lisensvilkårene selskapet får. Utover det legger ExxonMobil sine egne etiske retningslinjer til grunn for sin virksomhet, sier Hauge.

Nektet i organisasjon

Ifølge Norwatch er det i dag ingen som vet hvilke banker som forvalter pengene til presidentfamilien i Ekvatorial-Guinea.

Presidentsønnens shopping-galskap er selve symbolet på elitens overflod.

På kort tid kjøpte han i Frankrike et knippe lynraske luksusbiler, hver av dem med en verdi på opptil 8 millioner kroner, ifølge nyhetsbrevet.

Men tidligere forvaltet presidentfamiliens bank i Washington, Riggs Bank, minst 700 millioner dollar og 60 forskjellige konti tilhørende presidenten, presidentkona og deres allierte.

Regjeringen har forsøkt å pynte på sitt rykte ved å slutte seg til en frivillig internasjonal ordning for åpenhet i oljesektoren, Exctractive Industries Transparency Initiative (EITI). Men landet ble tidligere i år nektet medlemskap, fordi de ikke oppfyller selv de mest grunnleggende kriteriene for medlemskap.

Aldri tidligere har EITI gitt et mulig medlemsland en kald skulder på denne måten, skriver Norwatch.

Jeg er redd for at det er det ytre presset som må være drivkraften her. Det er for liten etisk vilje internt.
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Ber forbrukerne være bevisste

- Jeg synes forbrukerne bør si ifra til Esso om at selskapet må kutte koblingen til dette korrupte regimet, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender tror ikke norske forbrukere er klar over koblingen når de fyller tanken.

Lite internt press

Men først og fremst mener Hermstad koblingen bør være et problem for selskapet selv.

- Men jeg er redd det er for liten etisk vilje internt. De er lett å legge etikken til side når de økonomiske inntjeningsmulighetene blir for store. Presse, organisasjoner, investorer og myndigheter må stå for det store presset, sier Hermstad.

— Gjennom Oljefondet har den norske stat store eierposter i Esso / Exxon mobil. Framtiden i våre hender ønsker at etikkrådet i Oljefondet skal foreta en totalgjennomgang av selskapets kontakt med Ekvatorial-Guinea, sier han.

En skolejente krysser en bro i et fattig nabolag i hovedstaden Malobo.
77 prosent lever i fattigdom i Ekvatorial-Guinea.