Gigantiske CO2-utslipp fra skogbrannene i Australia

De enorme skogbrannene som herjet i Australia i nesten et halvt år, frigjorde langt mer CO2 enn landet normalt slipper ut i løpet av et helt år.

CO-utslippene fra skogbrannene i Australia var større enn landets samlede menneskeskapte utslipp gjennom et helt år.

Rundt 830 millioner tonn karbondioksid (CO2) ble sluppet ut i atmosfæren fra september til februar på grunn av de mange og til dels massive brannene. Det viser foreløpige beregninger fra Australias departementet for industri, innovasjon og forskning.

Utslippet i skogbrannsesongen var dermed 54 prosent høyere enn Australias menneskeskapte utslipp gjennom et helt år. De ligger for tiden rundt 540 millioner tonn CO2.

Sammenlignet med Norges årlige klimautslipp – tilsvarende 52 millioner tonn CO2 – var brannutslippene i Australia 16 ganger så høye.

Forventer bedring

De brannrammede skogene forventes å komme seg over tid og vil dermed bidra til å motvirke de store CO2-utslippene, heter det i rapporten fra Australias regjering.

Årsaken er at trær og planter suger karbondioksid ut av lufta når de vokser. Hvis skogen til slutt vokser opp igjen nøyaktig slik den var, vil utslippene bli reversert slik at den samlede klimaeffekten blir omtrent lik null.

Men «følger av klimaendringene, inkludert tørke eller hyppigere og mer intense branner, kan påvirke skogens evne til å komme seg etter brann», heter det i rapporten.

Mengden karbondioksid som ble sluppet ut i løpet av de seks månedene med skogbranner, er mer enn noe annet land slapp ut i denne perioden, med unntak av de fem verste forurenserne i verden – Kina, USA, India, Russland og Japan.

En femdel brant opp

Skogbrannsesongen startet tidligere enn normalt i Australia i fjor og ødela over 300 hjem. Minst 33 personer mistet livet, deriblant flere brannmenn.

Over en femdel av Australias skog, 12,5 millioner hektar, brant ned, ifølge en studie i tidsskriftet Nature Climate Change i februar. Arealet tilsvarer mer enn en tredel av Tyskland.

Vanligvis går under 2 prosent av Australias skog tapt i løpet av én brannsesong.

Klimaendringene var trolig en medvirkende årsak til tørken og heten som gjorde at brannene denne gangen fikk et svært uvanlig omfang. Ifølge en studie publisert tidligere i år, er slike værforhold blitt minst 30 prosent mer sannsynlig som følge av menneskeskapt global oppvarming.

Brannene er blitt omtalt som de verste i Australias historie – og de oppsto i det varmeste og tørreste året som noen gang er registrert i landet.