Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene

En FN-rapport vil kaste nytt lys over hvorfor afrikanske migranter drar til Europa. Over 90 prosent sier de ville reist selv om de kjente farene på forhånd.

Disse migrantene ble plukket opp av det norskeide skipet Ocean Viking 17. september. 109 mennesker ble berget fra flere fartøyer som ble karakterisert som utrygge farkoster.

FNs utviklingsprogram (UNDP) har intervjuet nesten 2000 migranter fra 39 afrikanske land som alle sier de er kommet til Europa på ulovlig vis og ikke for å søke beskyttelse. 93 prosent opplyste at de opplevde farer på reisen, men bare to prosent sier de ville latt være om de kjente risikoen.

– Det er kjent at en andel av migrantene som krysser Middelhavet fra Libya og Marokko, ikke vil ha behov for beskyttelse. Utfordringen for myndighetene er at det ofte også er flyktninger i båtene, sier forsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Han påpeker at synet mange av migrantene har på farene, kan være farget av at de allerede har kommet seg gjennom dem.

– Vi har eksempler på migranter som likevel ringer hjem og trygler søsken og andre om å ikke dra etter fordi det er for farlig, legger han til.

Hadde jobb hjemme

Undersøkelsen tyder på at ren fattigdom og arbeidsløshet ikke er hovedårsaken til migrasjonen. Rundt 58 prosent sier de hadde jobb eller gikk på skole i hjemlandet, og flertallet av disse hadde det som omtales som «konkurransedyktig lønn» i hjemlandet.

Likevel mente om lag halvparten av dem som hadde jobb, at de ikke tjente nok. For 66 prosent var lønn, eller utsiktene til lønnet arbeid, i hjemlandet ikke noe som la demper på beslutningen om å migrere.

62 prosent mente at de var blitt dårlig behandlet av myndighetene i hjemlandet, blant annet på grunn av etnisk bakgrunn eller politisk ståsted. Tre av fire mener det politiske systemet ikke gir dem muligheter til å påvirke.

– De siste to årene har det kommet vesentlig færre migranter over Middelhavet. Parallelt har flere har tatt til orde for å styrke mulighetene for regulær migrasjon fra Afrika til Europa. EU har arbeidet med dette i lang tid, sier Brekke.

Penger til familien

Men rapporten viser at den viktigste grunnen til at folk reiser fra afrikanske land til Europa, er at de ønsker å tjene penger til familien. Nesten åtte av ti som har skaffet seg lønnet arbeid, sender penger til familien, og summen utgjør i snitt en tredel av inntekten de har. Det tilsvarer hele 85 prosent av den totale månedslønnen de hadde i hjemlandet.

– Folk spør hva slags far jeg er som drar fra min kone og lille datter. Men hva slags far ville jeg vært om jeg ble værende og ikke kunne gi dem et anstendig liv, sier Yerima, en av dem som har bidratt til rapporten.

UNDP mener rapporten viser behovet for å lage lovlige migrasjonsruter til Europa, i tråd med FNs migrasjonspakt.

– Rapporten viser at utviklingen og framskrittet i Afrika ikke går raskt nok til å møte folks forventninger, mener UDNP-sjef Achim Steiner.

Han sier begrensede muligheter og mangelen på valg er avgjørende faktorer når unge mennesker bestemmer seg for å reise til Europa.