Det ligger fortsatt en bombe under EØS-avtalen. Det var gaven LO-sjefene hadde med til bursdagsfeiring i Brussel.

BRUSSEL (Aftenposten): LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var invitert til EØS-avtalens 25-årsfeiring i Brussel. Gaven han hadde med, var ikke pakket inn i glanset papir.

LO-toppene Hans-Christian Gabrielsen og Jørn Eggum på plass i EUs maktsentrum. Kommisjonsbygningen på den ene siden og Ministerrådsbygningen på den andre.

Også Fellesforbundets Jørn Eggum deltok i feiringen under lysekronene i Concert Noble i Brussel, et gammelt ærverdig kurslokale som ligner mer på en ballsal enn Folkets Hus.

– Tiden er overmoden for endringer

LO-lederen var en av hovedinnlederne på konferansen, som ble arrangert i regi av ESA (EFTAs overvåkingsorgan) og EFTA-domstolen.

I salen satt det som kunne krype og gå av nåværende og tidligere statsråder, ESA-sjefer, norske EU-forhandlere, diplomater og et stort lag med skarpskodde jurister.

I denne løvens hule lot ikke LO-lederen muligheten gå fra seg til å gjenta sitt budskap om at 25-åringen har tjent oss vel økonomisk, men at den samme 25-åringen har et akutt behov for å bli mer sosialt ansvarlig.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener NHO har forstått alvoret, men at den borgerlige regjeringen er den som fortsatt bidrar til at LO mener det ligger en bombe under EØS-avtalen.

Gabrielsen kritiserte EU for ikke å ha gode nok verktøy på europeisk nivå for å takle utfordringene. Overvåkingsorganet ESA fikk høre at de setter økonomiske interesser først. Og Gabrielsen slaktet Solberg-regjeringen, som nekter å bruke det handlingsrommet LO mener finnes i EØS-avtalen til å ta nasjonale grep.

Oppslutningen om EØS-avtalen «all time high»

LOs ramsalte kritikk kommer samtidig med at den folkelige oppslutningen om EØS-avtalen er på sitt høyeste. Det viste blant annet Seniros måling for Klassekampen og Nationen denne uken. (Se faktaramme).

Men i deler av LO øker kritikken mot avtalen. Det er særlig blant Jørn Eggums medlemmer i Fellesforbundet. Frykten er at Forbundet kan stemme for å si opp hele EØS-avtalen på landsmøtet til høsten.

Les også

Aftenposten mener: Folket blir mer og mer glad i EØS. Politikerne henger etter.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Fellesforbundets leder, Jørn Eggum mener Regjeringen må ta hovedskylden for at EØS-motstanden øker i fagbevegelsen.

Det ligger en bombe under EØS-avtalen

Før jul sa Gabrielsen at NHO har plassert en bombe under EØS-avtalen.

Da Aftenposten møter ham i Brussel, mener han fortsatt det samme. Men sier samtidig at det nå er regjeringen som har overtatt verstingrollen og er den som unnlater å bruke det politiske handlingsrommet som finnes for å styre EØS-avtalen i mer sosial retning.

– Regjeringen stirrer blindt på de fire frihetene, på fri bevegelse av arbeidskraft og fri konkurranse. Det fører til sosial dumping, arbeidsmarkedskriminalitet og et «race to the bottom», sier han.

Jørn Eggum er bekymret for at hans medlemmer kan vrake hele EØS-avtalen under landsmøtet til høsten.

Fellesforbundets Jørn Eggum er enig:

– Denne regjeringen har ikke gitt oss noe gratis. Det har vært fire år med oppoverbakke. Solberg-regjeringen skyver EØS-avtalen foran seg. I realiteten er det denne tafatte gjengen som har sørget for brutaliseringen i arbeidslivet og til at deler av bygg og anlegg-sektoren er blitt en halvkriminell bransje, sier Eggum.

Han frykter fortsatt for at Fellesforbundets landsmøte kan risikere å stemme nei til EØS-avtalen.

– God analyse

Professor Halvard H. Fredriksen, ekspert på EU-og EØS-rett ved Universitetet i Bergen, mener Gabrielsen hadde en god analyse av EØS-avtalens helsetilstand.

– Gabrielsen har rett i at mange av de EØS-utfordringene fagbevegelsen er opptatt av på nasjonalt plan, ikke er uunngåelige følger av EØS-avtalen. Det er langt på vei opp til nasjonale myndigheter hvilke tiltak man vil sette inn for å forebygge arbeidslivskriminalitet, sier han.

– Tror du EØS-avtalen også kan feire 30-års dag?

– Det vil tiden vise. Rettslig sett er avtalens største utfordring knyttet til fremveksten av overnasjonal forvaltning i EU. Overføring av suverenitet er vanskelig både statsrettslig og politisk i Norge. Det har det vært helt siden EU-debatten i 1994, sier han.

Han mener også at ESA har altfor få ressurser til å håndtere en stadig mer kompleks avtale. Han tror likevel EØS-avtalen vil bestå til en ny EU-medlemskapsdebatt trenger seg på.

De norske EU-og EØS-rettsekspertene Bjørnar Alterskjær (t.v.) og Halvard Fredriksen mener Gabrielsen hadde noen gode poenger i sin tale under EØS-avtalens bursdagsfeiring i Brussel.

– Vi er åpen for kritikk

ESA-sjef Bente Angell-Hansen er lydhør for kritikk, men mener man ikke må tape av synet de positive effekter EØS-avtalen gir. Hun mener avtalens kompleksitet og organets ressursmangel er to av de største utfordringene fremover.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) får også gjennomgå av Gabrielsen.

– Vi er lydhøre for all kritikk- også fra LO. Men vi er utelukkende på regelverkets side, sier ESA-sjef Bente Angell-Hansen.

Hun mener ESAs utfordring er avtalens kompleksitet og at avtalen ikke er tilgjengelig nok.

– Vi ønsker å bruke debatten LO og andre reiser til nettopp å informere tidligere og bedre, sier hun.

– Men det handler også om ressurser. Vi er underbemannet både på informasjon- og saksbehandlersiden. Slik kan det ikke fortsette om vi skal fremstå som troverdig, innrømmer Angell-Hansen.