Verden

Brutal ordstrid mellom Bush og Kerry

George Bush og John Kerry konkurrerer i å tegne de verst mulige skremmebilder av hverandre. Forvrengninger og halvsannheter er daglig kost.

 • Forf>
 • ><forf>kristin Nilsen <
 • >korrespondent <br
 • Aftenpostens <br

Rå fase. Amerikansk politikk er ingen søndagsskole, og med 12 dager igjen til valget, er kampen mellom president George Bush og demokratenes kandidat John Kerry kommet inn i en rå og aggressiv fase. De to motstanderne vrir og vrenger på hverandres uttalelser og beskylder hverandre gjensidig for å drive skremselspropaganda. For en som forsøker å forstå det som foregår, synes det som om begge mener at måten å vinne på, er å tegne et verst tenkelig bilde av motparten.

Skremmer med pensjon

John Kerry reiser rundt og skremmer eldre velgere med at et valg av Bush kan føre til at den offentlige ordningen med eldre— og uførepensjon (social security) privatiseres. 47 millioner amerikanere er mottagere av ordningen, som Kerry hevder kan bli endret allerede i januar. - Det kan koste dere inntil 500 dollar i måneden, penger dere ellers kunne brukt på mat, klær og gaver til barnebarnet, hevder Kerry.Bush har sagt at han IKKE vil kutte pensjonsbeløpet for folk som er pensjonister allerede eller nærmer seg pensjonsalderen. Han kan imidlertid åpne for at yngre lønnsmottagere setter en del av det de betaler inn til pensjonsordningen i private fonds. Kerry skremmer unge velgere med å gjenta at hvis Bush-administrasjonen blir sittende fire år til, kan den gamle ordningen med tvungen verneplikt være like om hjørnet. - Vi kommer ikke til å gjeninnføre tvungen verneplikt. Punktum. Ordningen med frivillig verving fungerer, svarer Bush. For Bush-leiren er Kerrys skremselspropaganda bare et nytt bevis for at demokratenes kandidat "sier hva som helst for å bli valgt".

- Kerry gjør USA utrygt

George Bush skremmer velgerne med at et valg av Kerry garantert betyr høyere skatt, en frykt som ligger dypt forankret i alle amerikanere. Mye alvorligere er imidlertid skremmebildet president Bush og hans medarbeidere tegner av risikoen amerikanske velgere løper om John Kerry blir president.Bush gir velgerne beskjed om at Kerry ikke er i stand til å forsvare dem mot terrorisme og at han ikke vil reagere "før etter at Amerika er angrepet".- I en tid med masseødeleggelsesvåpen som bare venter på å bli brakt til vår dørterskel, er det å invitere til katastrofe, sier Bush . Han presenterer et bilde av Kerry som en mann som vil undergrave forsvaret av Amerika og overlate militære avgjørelser til andre nasjoner. - Han mener vi må ha tillatelse fra andre nasjoner før vi går til angrep for å forsvare vårt eget land! sier Bush. Kerry har sagt at han vil samarbeide med de allierte, men aldri "overlate forsvaret av landet til andre".Bush truer velgerne med at Kerrys strategi er å behandle terrorisme som var det en irriterende plage og ikke en fiende som bør utryddes, og at han med en slik holdning aldri vil kunne vinne krigen mot terror. Det er selvfølgelig også en forvrengning av det Kerry har sagt. I en større intervju i The New York Times Magazine for litt siden sa Kerry at målet må være "å komme tilbake dit vi var, da terroristene var en pest og en plage, men ikke alt det

A-bomber

Visepresident Dick Cheney går som vanlig lengst når det gjelder å true og skremme. I en valgtale i Ohio for noen dager siden, der Cheney sådde tvil om John Kerry var i stand til å bekjempe terrorismen, sa han: - Den største trusselen vi som nasjon står overfor er muligheten av at terrorrister plutselig står midt i en av våre byer med mer drepende våpen enn det som noen gang er blitt brukt mot oss - biologiske våpen, atomvåpen eller kjemiske våpen som kan true hundretusener av amerikanere.

 1. Les også

  Iran vil ha ny Bush-periode

 2. Les også

  Amerikanerne bekymret for økonomien under Bush

 3. Les også

  Frykter nytt mareritt valgnatten

&lt;b&gt;Tøffe tak &lt;/b&gt;mellom John Kerry og George W. Bush. RICK WILKING/REUTERS

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Syv høydepunkter fra amerikanske landsmøter

 2. VERDEN

  Valget er i gang i USA: Demokrater frykter de vil tape selv om de får flest stemmer.

 3. VERDEN

  Her tapte republikanerne flertallet. Likevel fikk partiet 10 av 13 stemmer i «Huset»

 4. VERDEN

  Under halvparten av republikanere regner Trump som partiets leder

 5. VERDEN

  Syv amerikanske TV-reklamer som endret valgkampen

 6. VERDEN

  Velgerne flokket seg ikke rundt Trump. De sviktet Clinton.