Regjeringen sier at beredskapen er hevet på sokkelen. Forsvaret kan ikke svare på hva det innebærer.

Regjeringen varsler at den vil gjøre mer for å passe på rørledningene på norsk sokkel. Men hverken politiet etter Forsvaret kan si hva det betyr i praksis. Ansvaret for sikkerheten faller mellom flere stoler, sier forsker.

Norge har rundt 8800 kilometer med rørledninger knyttet til olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen.

Gassen bobler i Østersjøen. Det lekker fra gassledningene som går mellom Tyskland og Russland. Lekkasjene er i svensk og dansk farvann. Tirsdag kveld slo EU fast at lekkasjene skyldes sabotasje etter to kraftige undervannseksplosjoner.

Etter at Russland har kuttet kraftig i gassleveransene til Europa etter Ukraina-invasjonen i februar, står Norge igjen som den største eksportøren av gass til kontinentet.

Les hele saken med abonnement