Hudfletter regjeringens asylpolitikk: – Totalt uakseptabelt

– Det er svært alvorlig og totalt uakseptabelt at Regjeringen ikke lytter på egne fagfolk, som beskriver et stadig verre Afghanistan.

Karin Andersen (SV) er kritisk til Regjeringens og statsråd Sylvi Listhaugs behandling av asylsøkere fra Afghanistan.
  • Arve Henriksen

Det sier stortingsrepresentant Karin Andersen i SV.

Hun reagerer kraftig på at Regjeringen velger å se bort ifra rapportene som norske diplomater sender hjem, som beskriver et stadig verre Afghanistan.

Samtidig har Norge økt antall asylavslag og utsending av afghanske asylsøkere.

– Vi har brukt 100 år og to verdenskriger på å få til en asylrett, som går ut på at vi ikke skal sende folk tilbake hvis de risikerer forfølgelse og tortur. Dette beviser bare at Regjeringen har sluttet å behandle flyktningspørsmål ut fra annet enn partitaktiske, innenrikspolitiske grunner, sier Andersen.

Svenskene har snudd

Flere ganger har hun bedt regjeringen om å peke på konkrete rapporter som viser til at sikkerheten er blitt bedre i Afghanistan, uten å få konkrete svar.

Samtidig viser hun til andre rapporter, blant annet fra UNHCR. Disse viser at enslige unge menn løper en stor risiko for å bli tvangsrekruttert til Taliban hvis de blir sendt tilbake.

– Det svenske migrasjonsverket har endret sin Afghanistan-vurdering, de mener det stikk motsatt som Norge. De mener det er blitt farligere, sier Andersen.

Hun viser også til at Stortingsflertallet tidligere i år fjernet det såkalte rimelighetsvilkåret. Dette regulerte at det var «urimelig» at noen ble tvangsreturnert til internflukt i trygge deler av hjemlandet.

Les også

UDI: – Er blitt mer nyanserte, ikke strengere

Må følge forpliktelsene

Rogalandsrepresentanten Geir S. Toskedal (KrF) sitter i likhet med Karin Andersen i kommunalkomiteen på Stortinget.

Han stiller seg undrende til at Norge velger en motsatt praksis med tanke på utsendelse av flyktningene enn våre nordiske naboer.

Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal er svært kritisk til regjeringen.

– Her gjelder det ikke å være strengest eller mest liberal, men å følge den praksisen som våre naboland allerede følger. FNs flyktningkommissær har tidligere anmodet om at denne praksisen må stanses. Dermed ligger det et betydelig press på Norge, sier Toskedal.

Bekymret

Han mener det er viktig at Norge ikke løper fra sine internasjonale forpliktelser.

– Når det foreligger informasjon fra egne instanser, må Regjeringen lytte. Det er nettopp derfor vi har utenriksstasjoner, for at de skal bringe tilbake denne type informasjon. Jeg er virkelig bekymret for dem dette gjelder, men også for ettermelet som Norge etterlater seg i denne saken, sier Toskedal.