Verden

USA har 50 atombomber lagret i Tyrkia - hvor sikre er de?

Et stort antall av de omkring 200 atombombene som USA har plassert i NATO-land, finnes i Tyrkia. Sjefen for Incirlik-basen, der våpnene er lagret, er blant de militære sjefene som er arrestert, siktet for å stå bak kuppet.

Forsøket på militærkupp i Tyrkia aktualiserer spørsmålet om hvor sikre de amerikanske atomvåpnene som er lagret i landet er.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Det er fem land i Europa som er vertskap for de omkring 200 B-61 bombene som USA har utplassert I Europa. De fem landene er Nederland, Belgia, Tyskland, Italia og Tyrkia.

Amerikanske myndigheter har ikke offisielt bekreftet hvor i Europa bombene lagres. Men det er en offentlig hemmelighet at de finnes i disse landene. Amerikanske myndigheter har forsikret omverden om at bombene er sikre

– Vi har satt i verk alle tiltak som vi behøver å ta for å sikre at alt vi kontrollerer i Tyrkia er sikret, sa talsmannen for Forsvarsdepartementet Peter Cook på en briefing denne uken.

Han ville ikke svare direkte på spørsmål om atomvåpnene.

Det er 2700 amerikanske militære i Tyrkia og beredskapen for disse er hevet i forbindelse med kuppforsøket og de omfattende tiltakene som president Recep Tayyip Erdogan har satt i verk.

 • Her kan du lese Brookings rapport om de amerikanske atomvåpnene.
Incirlik-basen ligger ved Middelhavet i den sørøstlige delen av Tyrkia. Basen er viktig for USAs tokt mot IS. Dette er regnet som en meget viktig base for NATO og her har USA lagret sine atombomber.

Total amerikansk kontroll

Det er antatt at det er omkring 50 amerikanske atombomber lagret ved den tyrkiske basen. I Tyrkia har nærværet av amerikanske atomvåpen vært noe myndighetene har vært stolte av, fordi det gjør landet til en slags atomvåpenmakt.

Ingen av dise våpnene kan brukes uten koder som amerikanerne sitter på. De er totalt under amerikansk kontroll, skriver CNN.com.

Likevel fremeheves det at det er litt spesielt at basen der de amerikanske atomvåpnene er lagret, er den samme basen som de tyrkiske F-16-flyene tok av fra da de bombet parlamentets bygninger i hovedstaden Ankara.

General Bekir Ercan Van, som er sjef for basen, ble den 17. juli arrestert og ført til hovedstaden Ankara. Han er siktet for å ha vært delaktig i kuppforsøket.

Her blir general Bekir Ercan Van, kommandant ved Incirlik-basen arrestert, siktet deltagelse i kuppforsøk.

Tyrkiske myndigheter har omringet basen, de kuttet blant annet strømmen etter kuppet. Basen Incirlik ble i 1950-årene opprettet som en felles amerikansk-tyrkisk base. Den har også vært viktig i USAs kamp mot IS. Bombetokt inn i Syria har skjedd fra denne basen.

CNN skriver at det vil være en topphemmelig operasjon om USA foretok seg noe med atomvåpnene sine. Da Tyrkia i 1974 angrep Kypros ble de amerikanske atomvåpnene fjernet fra Hellas og de som var plassert i Tyrkia ble satt ut av funksjon.

En ny generasjon

De amerikanske atomvåpnene i Europa er midt inne i en modernisering som er antatt å koste 70 milliarder kroner.

 • Les artikkelen om det moderniseringskappløpet om atomvåpenher.
En B 61 bombe, lik den som det er utplassert 200 av i Europa.

Moderniseringen av disse atombombene vil gjøre dem mer treffsikre. I tillegg til å forlenge deres levetid. Prosjektet skal være avsluttet i 2020. Disse bombene har vært utplassert i Europa siden den kalde krigens dager. Våpnene er under amerikansk kontroll, men europeiske allierte har stilt med fly som kan bruke dem.

I NATO har de amerikanske atomvåpnene vært sett på som et uttrykk for solidariteten og samholdet i alliansen.

En del av NATOs avskrekking

I flere NATO-land har disse atomvåpnene vært omstridt. I Tyskland har det vært en voksende opinion mot dem, men bombene er en del av den atomvåpengarantien som finnes i NATO.

Generalsekretær i NATO,Jens Stoltenberg har understreket at så lange det finnes atomvåpen i verden, vil NATO ha et forsvar som bygger på denne type masseødeldeggelsesvåpen.

Les mer om

 1. Italia
 2. Tyskland
 3. Nato
 4. Europa
 5. Tyrkia
 6. USA
 7. Hellas