Verden

Harpviken: Jagland karikerer motstandernes argumenter

Skal man stenge ute sentrale politikere fra komiteen for å overbevise autoritære regjeringer? spør Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland. Ingen har argumentert for en ren ekspertkomité, svarer fredsforsker.

Kristian Berg Harpviken er leder av fredsforskningssenteret PRIO. Foto: Dons Signe

 • Per Kristian Aale

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Foto: Junge, Heiko

I et leserinnlegg i Aftenposten skriver Jagland at det er en fordel med politisk bakgrunn når man sitter i Nobelkomiteen, og han mener at prisens prestisje og internasjonale oppmerksomhet viser at medlemmene ikke mangler kunnskap i engelsk og utenrikspolitiske spørsmål.

Han viser også til at det viktige ikke er at autoritære regimer tror at komiteen er uavhengig, men at den faktisk er det.

"Det var jo nemlig det at Nobelkomiteen faktisk viste seg å være uavhengig som førte til alle angrepene mot komiteen", skriver Jagland og viser til at komiteen har stått imot betydelig press fra blant annet Kina og norsk næringsliv.

Les også Jaglands innlegg:

Les også

«Er det utenlandske regjeringer man bør overbevise, eller er det det at Nobelkomiteen faktisk er uavhengig som er poenget?»

Forvrenger motstandernes argumenter

– Overordnet er dette et motangrep mot den kritikken som Geir Lundestad har formulert, men jeg synes at Jagland gjør det ved å konstruere en karikatur av det flere har sagt om komiteens sammensetning. Ingen har argumentert for en ren ekspertkomité. Ingen har ment at politisk dømmekraft skal utelukkes, sier Kristian Berg Harpviken, leder av fredsforskningssenteret PRIO.

Lundestad startet debatten

I et intervju i Aftenposten for halvannen uke siden skisserte Nobelinstituttets avtroppende leder, Geir Lundestad, hvilke krav han mente bør stilles til medlemmene av Nobelkomiteen. Blant annet sa Lundestad at tidligere stats— og utenriksministre ikke bør være medlemmer av komiteen. Han mente at de bør ha interessert seg for internasjonal politikk før de kommer inn i komiteen, og at de bør beherske engelsk.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, er enig i at komiteen bør fremstå mer uavhengig av norske myndigheter.

— I dag er komiteen nært knyttet til de politiske partiene, og det er et poeng at komiteen blir bredere sammensatt. Tidligere utenriks- og statsministre bør unngås fordi de blir så nært knyttet til Norges offisielle synspunkter, mener Arnstad.

- Ville ikke Kina uansett ha reagert da dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen?

— Jo, men vi gir dem en tråd å nøste i, særlig når tidligere statsministre og utenriksministre sitter i komiteen.

Fristille fra partipolitisk fordeling

Harpviken synes det er en dårlig idé å utelukke tidligere utenriks- og statsministre.

— Jeg mener at man bør fristille komiteen fra partifordelingen i stortinget. Isteden bør stortingets presidentskap utpeke medlemmene. Da kan man få en komité der medlemmene blir utpekt ut fra interesser og kompetanse; man kan få en større bredde.

Samtidig er han enig med Jagland i at prisen til dissidenten Liu Xiaobo viser at komiteen er uavhengig fordi det var en pris som Regjeringen ikke ønsket seg.

es også:

Les også

Aftenposten mener: Nobelkomiteen vil vinne på fri debatt

Komiteen har vært kompetent

Arnstad er enig med Jagland i at komiteen har vært kompetent, og at manglende ekspertise ikke har vært noe problem.

— Når Stortinget utnevner komitemedlemmene, så vil de ha ulik bakgrunn og tilhørighet. Det er bra. Det må ikke bli elitisme, og vi kan ikke ha fem-seks personer med doktorgrader.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener tidligere utenriks- og statsministre bør kunne sitte i komiteen, men at det bør gå en stund fra de går av før de kan bli medlemmer. Han mener at komiteen bør settes sammen bredt med både erfarne politikere og medlemmer som ikke har vært partipolitisk aktive.

— Den store svakheten med dagens system er at utnevnelsen av medlemmene er knyttet til de enkelte partiene, men det er ingen som ser på helheten. Derfor bør de parlamentariske lederne på stortinget diskutere den helhetlige sammensetningen av Nobelkomiteen.

Må tørre å ta modige avgjørelser

SV-leder Audun Lysbakken mener at tidligere utenriks- og statsministre ikke bør utelukkes, men at komiteen kan bestå av mer enn kun tidligere politikere.

— Vi trenger en komité som er bredere sammensatt slik at vi får inn flere perspektiver og erfaringer. Det er viktig slik at komiteen tør å ta modige avgjørelser, for eksempel gi prisen til noen som utfordrer noen av Norges allierte.

 1. Les også

  - Det må være et minimumskrav å kunne snakke engelsk

afp000784760-ZmVb2MeP2p.jpg Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Nobel-striden om Hagen kan bli avgjort av presidentskapet

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Nobelkomiteen fortjener tydeligere regler

 3. POLITIKK

  Støre: Vil stanse Carl I. Hagen

 4. DEBATT

  «Det blir galt å spille Kina-kortet i debatten om hvem som kan sitte i Nobelkomiteen»

 5. VERDEN

  Én kan ha blitt stanset av en folkeavstemning. Her er de andre favorittene til fredsprisen.

 6. POLITIKK

  SV vil fjerne kongen fra første rad under Nobelprisutdelingen