Verden

Den katolske kirken i Texas navngir 286 personer beskyldt for overgrep

Tilsammen 286 prester og andre som er beskyldt for overgrep mot mindreårige siden 1950, er navngitt av den katolske kirken i Texas.

Kardinal Daniel D. Dinardo, som leder erkebispedømmet i Galveston-Houston, la på pressekonferansen torsdag frem listen med 286 prester og andre som beskyldes for seksuelle overgrep mot barn.
  • NTB

Listen er den lengste som hittil er offentliggjort etter en knusende rapport fra en storjury i Pennsylvania i fjor. Der ble det avslørt at over 300 prester hadde stått bak overgrep de siste 70 årene.

– Biskopene i Texas har besluttet å offentliggjøre navnene nå fordi det er den rette tingen å gjøre og for å tilby håp og leging til dem som har lidd. På vegne av alle som har sviktet på dette området, vil jeg beklage på det dypeste. Dette er et sår som river opp kirken og som vi trenger tid til å hele, sier kardinal Daniel D. DiNardo, som leder erkebispedømmet i Galveston-Houston.

Gransker 70 år

Nestan alle bispedømmene i Texas navnga torsdag personer som har vært gjenstand for troverdige beskyldninger om overgrep. Bispedømmet i Fort Worth har ikke kommet med noen navn denne gangen, men offentliggjorde navn for over et tiår siden og reviderte sin liste i oktober.

Flere av bispedømmene har brukt pensjonerte politifolk og føderale etterforskere til å gå gjennom arkiver og annet materiale for å undersøke om det finnes belegg for påstander om overgrep.

Det er uklart om offentliggjøringen kan føre til at det reises lokale straffesaker. Undersøkelsene går hele syv tiår tilbake i tid, og flertallet av dem som er navngitt, er ikke lenger i live.

Kan straffeforfølges

– Vi er innstilt på å bistå lokalt politi og enhver statsadvokat som ber om hjelpe til å bli kvitt denne ondskapen og fjerne dem som kan utgjøre en trussel mot barn i Texas, sier talsmann Marc Rylander i delstatens justismyndigheter.

– Hittil har vi ikke fått noen slike forespørsler, men vi er klare til å bistå i tråd med delstatens lover.

Kardinal DiNardo, som også leder den amerikanske foreningen for katolske biskoper, skal etter planen delta på et toppmøte pave Frans har innkalt til i februar. Målet er å gjøre verdens kirkeledere oppmerksomme på ofrenes smerte, lære dem hvordan overgrepssaker skal granskes og utvikle rutiner som kan brukes i hele kirken.

Les mer om

  1. Overgrep
  2. Texas
  3. Den katolske kirke