Verden

Nærkontakt mellom amerikansk og kinesisk krigsskip

Krigsskip fra den amerikanske og kinesiske marinen var nær ved å kollidere i Sør-Kina-havet søndag.

Så nær var de to skipene fra henholdsvis den amerikanske og den kinesiske marinen søndag.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det var sist søndag at den amerikanske destroyeren USS Decatur befant seg utenfor Spratlyøyene i Sør-Kina-havet. Her ble de ifølge amerikanerne forsøkt avskåret av et kinesisk marinefartøy. Ifølge US Navy skal det kinesiske skipet ha utført en rekke aggressive manøvrer. I tillegg skal kineserne ha kommet med advarsler til USS Decatur om å forlate området.

Flybilder fra US Navy viser hvor nær skipene var under konfrontasjonen. Ifølge amerikanerne skilte det kun 41 meter mellom skipene på det nærmeste.

  • LES OGSÅ: USA trapper opp handelskrigen mot Kina

Tidligere US Navy-kaptein Carl Schuster, som har 12 års erfaring fra den amerikanske marinen, sier til CNN at de to skipene må ha vært bare sekunder fra å kollidere med hverandre.

Spratlyøyene, som består av rundt 600 små øyer, holmer, korallrev og undervannsskjær i Sør-Kina-havet, er svært omstridt.

Kina, Taiwan, Filippinene, Vietnam, Malaysia og Brunei har alle fremsatt krav om jurisdiksjon over hele eller deler av Spratlyøyene.

Her har Kina i all stillhet utplassert missiler på tre skjær i den omstridte øygruppen. Dette har skjedd ved at de har mudret opp skjær og sandbanker i området. Deretter har de bygget baser og flystriper på de nybygde holmene.

Det kinesiske krigsskipet skal ha kommet opp bakfra og forsøkt å avskjære det amerikanske marinefartøyet.

Bildene som er blitt frigitt, viser hvordan det kinesiske marinefartøyet kom opp bakfra og la seg inntil på venstre side av USS Decatur. Deretter skal det ha forsøkt å avskjære det amerikanske skipet, som måtte foreta en kraftig unnamanøver for å unngå kollisjon.

– Dette kan sammenlignes med å stå på bremsene for deretter å svinge kraftig til høyre for å unngå en kræsj på veien, sier Carl Schuster til CNN.

En talsmann i det kinesiske forsvarsdepartementet sier til CNN at det kinesiske krigsskipet kun forsvarte kinesiske suverenitet utenfor Spratlyøyene.

– Det kinesiske militæret vil fortsette å ta alle nødvendige grep for å beskytte vår suverenitet og sikre regional fred og stabilitet i området, heter det i uttalelsen fra talsmann Wu Qian.

Normalt må et land som beveger seg innenfor den nasjonale sikkerhetssonen med et av sine krigsskip, informere de nasjonale myndigheter. Ettersom USA ikke anerkjenner Kinas suverenitet over Spratlyøyene, velger amerikanske skip å unnlate å melde ifra.

USA hevder at de befant seg i internasjonalt farvann.

Les mer om

  1. Kina