Kina skjerper internettkontrollen ved å stenge ned VPN

VPN har vært veien forbi sensurmuren for mange kinesiske nettbrukere. Nå strammer regimet inn. Næringsliv og forskere er blant dem som rammes av begrenset tilgang til omverden.

Kinesere har relativt stor frihet innenfor den kinesiske brannmuren, men mulighetene for å surfe på utenlandske sider blir stadig mindre.

Facebook og Twitter er ulovlige for nettbrukere i Kina, som er avskåret fra mange utenlandske nettsider. Inntil nå har det likevel vært mulig å skaffe seg tilgang ved hjelp av enkle, tekniske løsninger. Men nå tettes smutthull i Den store kinesiske brannmur.

Ønsker «en sunn utvikling av landets internett»

For å sikre «en sunn utvikling av landets internett» er det nødvendig å begrense tilgangen, ifølge Wen Ku, en høytstående byråkrat i Industri— og informasjonsteknologi-departementet i Beijing.

Gjennom Folkets Dagblads referat fra en konferanse som Wen deltok på i slutten av januar, ble frustrerte nettbrukeres mistanker bekreftet:

Myndighetene arbeider aktivt med å hindre effektiv bruk av VPN (virtuelle private datanettverk, se faktaramme) som gir usensurert tilgang til utenlandske hjemmesider utenfor den effektive cybersperren som populært kalles Den store kinesiske brannmur.

— I Kina har utviklingen av nettet helt fra starten av vært en prosess for å oppnå mer kontroll. Jeg vet dette, for jeg har vært vitne til alle faser, sier IT-prosjektingeniøren Zhao Yueqiang til Aftenposten.

Det er ikke hans egentlige navn, for det våger han ikke å oppgi.

Hvor streng er kontrollen?

Kinas kontrolltiltak for nettet er blant de strengeste i verden. Likevel har nettbrukere i den kommunistiske ettpartistaten en overraskende stor grad av frihet – innenfor landets brannmur og regimets strenge rammer.

Man kan for eksempel skjelle ut regjeringen og lokale myndigheter så lenge man ikke oppfordrer til konkrete protesthandlinger, eller melder noe som kan oppfattes som en utfordring av kommunistpartiets maktmonopol.

Myndighetene forsøker nå aktivt å hindre tjenestene til VPN- leverandører, for eksempel Astrill, Strong VPN og Golden Frog, som gir muligheter for usensurert tilgang til nettet utenfor brannmuren. Tidligere har bruk av slike nettverk vært stilltiende godtatt.

Hvorfor skjer dette nå?

En viktig årsak kan være bekymring over at flere vanlige kinesere oppdager VPNs velsignelser og dermed blir eksponert for informasjon og meninger via kanaler myndighetene ikke ønsker skal være tilgjengelige.

Hvem rammes?

Millioner fra ulike grupper; fra kinesiske forskere til utenlandske forretningsmenn og journalister som er avhengige av å benytte VPN for å utføre sitt arbeid. Og selvsagt alle andre som ønsker å være på Facebook, melde på Twitter eller informere seg ved hjelp av et usensurert internett.

Hva er konsekvensene?

– Internett er helt avgjørende viktig for kinesere som vil lære om verden utenfor. Blokkering og strengere kontroll setter oss lenger tilbake, gjør oss ytterligere isolert, begrenser effektivitet i arbeidslivet og gir økte produksjonskostnader for en rekke virksomheter, fastslår IT-ingeniør Zhao.

Den store masse av Kinas over 650 millioner internettbrukere er kanskje for svake i engelsk eller andre fremmedspråk til å ha noen særlig interesse eller glede av å bryte gjennom brannmuren. Men blant dem som behøver og krever tilgang til ufiltrert internett, er kreative og kunnskapsrike individer som Xi Jinping behøver for å realisere Den kinesiske drøm . For eksempel foretaksomme gründere som Kina håper skal bidra til den nødvendige omstillingen av landets økonomi og gjøre nysatsing og innovasjon til hoveddrivkrefter.

Og mens Kina nå letter på visumbestemmelser for å lokke internasjonale investorer og innovative forretningsfolk til landet, kan nettbruk-innstramningene gjøre det mindre attraktivt å etablere virksomhet i landet.

twitter.com/JorgenLohne