Verden

Professor: Dette er begynnelsen på slutten for dagens EU

Storbritannia har avvist EUs grunnidé om en stadig tettere union, mener professor Dag Harald Claes.

«Vi vil ha landet vårt tilbake» sto det på reklamen til uavhengighetspartiet Ukipi forkant av folkeavstemningen i Storbritannia. Dag Harald Claes sier at den underliggende logikken i EU-samarbeid har vært avståelse av suverenitet til Unionen og Brussel.
  • Tarjei Kramviken

– Jeg tror EU-systemet er i en større krise enn det skjønner selv. Det er mange krefter i flere EU-land som ønsker å følge etter britene, sier Claes, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har skrevet en rekke bøker om europeisk integrasjon.

  • Bakgrunn: Storbritannia går ut av EU
  • Få siste nytt om Brexit i vår direkteblogg

Han tror flere land vil melde seg ut, og så må noe nytt bygges opp igjen i tråd med prinsippene neisiden i Storbritannia sto for.

– Britene har ikke snudd ryggen til internasjonalt samarbeid og frihandel, men til at det skal skje med stor innflytelse fra fellesskapsinstitusjonene i Brussel. De vil ha et mer tradisjonelt samarbeid mellom suverene stater, sier Claes.

Mot føderasjon

Dag Harald Claes er professor i statvitenskap ved Universitet i Oslo.

Med 52 mot 48 prosent stemte Storbritannias velgere for å forlate EU, organisasjonen som startet som en kull- og stålunion mellom seks land i 1951 og har vokste til dagens omfattende samarbeid mellom 28 land.

Frem til midten av 80-tallet var EU et mer tradisjonelt økonomisk samarbeid basert på ulike stater som fritt utvekslet varer.

Claes sier at den underliggende logikken siden da har vært en stadig tettere union der statene avgir litt og litt suverenitet. Han sammenligner det med en sykkel på vei mot en føderasjon der en må fortsette å trå for ikke å falle.

– Det er for sent å reformere EU. Hele maskineriet er rigget for stadig å spise suverenitet, sier han.

Blant annet binder Lisboatraktaten Kommisjonen, EUs «regjering», til å komme med stadig nye forslag som utvider EU-samarbeidet både i dybden og i bredden.

Nederland og Frankrike neste?

I en rekke andre EU-land er det nå sterke bevegelser som ønsker sin egen folkeavstemning om EU.

– Det nederlandske folket fortjener også en folkeavstemning. Frihetspartiet krever derfor en avstemning om «Nexit», en nederlandsk utmelding, sier Frihetsparti-leder Geert Wilders, ifølge NTB.

Marine Le Pen og Geert Wilders leder hvert sitt parti på ytre høyre fløy i henholdsvis Frankrike og Nederland. De er begge sterke EU-motstandere og krever folkeavstemning.

I nabolandet Frankrike kjemper Nasjonal front-leder Marine Le Pen for en «Frexit».

Claes tror det vil komme flere utmeldelser. Det vil gjøre det vanskeligere med fri flyt av mennesker og arbeidskraft på tvers av landegrensene, men han tror ikke den frie flyten av varer er truet.

– Noen sier «Brexit» truer freden i Europa og det frie markedet. Men det tror jeg ikke, verken britene eller EU har interesse av det, sier Claes.

– Dårligere samarbeid

Dårligere samarbeid i Europa kan gå ut over sikkerheten, frykter derimot
NUPI-direktør og Europa-kjenner Ulf Sverdrup.

– Dersom det er riktig at europeisk samarbeid har skapt fred og stabilitet i Europa, vil et dårligere samarbeid redusere sikkerheten og tryggheten. Man kan lese Brexit som et mistillitsvotum mot freds- og forsoningsarbeidet i Europa som EU har representert, sier forskeren til NTB.

Han understreker at ingen vet hva som vil skje videre i brexit-sagaen, men frykter at en politisk tillitskrise mellom EU-landene og på tvers av grensene, økt polarisering og større avstand mellom eliter og velgere kan bli resultatet.

– Det kan også hende at forhandlingene med Storbritannia vil ta så mye ressurser at Europas evne til å løse problemer blir redusert. Det igjen vil skape mer usikkerhet, sier Sverdrup til nyhetsbyrået.

  • Alle øyne er rettet mot Toryene i Storbritannia, men det kan bli Labour som taper mest. Hør Europa-korrespondent Øystein Langberg, tidligere London-korrespondent Ulf Andenæs og programleder Alf Ole Ask analysere konsekvensene av nattens drama i vår ferske utenrikspodcast.

Les mer om

  1. Storbritannia
  2. EU
  3. Brexit