Verden

Parisavtalen trer i kraft 5. november

Parisavtalen trer i kraft om 30 dager, opplyser FN. I alt 72 land som står for 56,75 prosent av verdens klimautslipp, har sluttet seg til avtalen.

USAs president Barack Obama og Kinas president Xi Jinping fikk enorm oppmerksomhet da de formelt sluttet seg til Parisavtalen om klima i september. Da var et viktig hinder for å sette avtalen i kraft forsert.
  • NTB

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gleder seg stort over at klimaavtalen trer i kraft mindre enn et år etter at den ble vedtatt i Paris. Han understreker at prosessen har gått langt raskere enn med andre store internasjonale avtaler.

– Det viser at det er et veldig momentum bak avtalen. De som var i tvil i Paris, får nå den bekreftelsen, sier Helgesen til NTB.

«Den 5. oktober ble terskelen for at Parisavtalen kan tre i kraft, passert», skriver FNs klimakonvensjon (UNFCCC) på sine nettsider.

Det skal skje 30 dager etter at minst 55 land som til sammen står for minst 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser, har ratifisert den.

Norge sluttet seg til avtalen i sommer.

Prosessen med å få avtalen til å tre i kraft har gått mye raskere enn ventet. Vanligvis går det år før slike internasjonale avtaler får tilstrekkelig oppslutning i landenes nasjonalforsamlinger.

Utslippsmål

Parisavtalen ble vedtatt 12. desember i fjor i håp om å bremse den globale oppvarmingen. Målet med avtalen er å holde oppvarmingen under 2 grader, men aller helst begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

Landene forplikter seg også til å styrke egen evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land lover videre å skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land innen 2020.

Første i sitt slag

EU-parlamentet godkjente Parisavtalen tirsdag, med FNs generalsekretær Ban Ki-moon som æresgjest i salen.

– I dag har EU gått fra klimaambisjon til klimahandling. Parisavtalen er den første av sitt slag, og den hadde ikke vært mulig uten EUs innsats. Europa ligger i front, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

India, som er verdens tredje største utslippsnasjon, ratifiserte også avtalen denne uka, noe USA og Kina gjorde i forrige måned.

Les også

  1. Klimaalvoret har sunket inn | Vidar Helgesen

  2. G20-lederne stiller seg bak Parisavtalen

  3. Kina og USA godkjenner Parisavtalen

  4. Regjeringen har lagt frem Norges første klimalov