Verden

UD har satt krisestab for to norske gisler

Det er trolig første gang Utenriksdepartementets krisestab må håndtere to gisselsituasjoner samtidig. Nordmenn er kidnappet i Syria og Filippinene.

Aftenposten besøkte kriserommet i Utenriksdepartementet i januar 2013, da det ble satt krisestab i forbindelse med terroraksjonen mot på anlegget In Amenas i Algerie.
  • Reidun J. Samuelsen
    Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen

Når alarmen går, samles beredskapsstyrken i Utenriksdepartementets lokaler ved Victoria terrasse i Oslo.

Ved akutte hendelser i utlandet tas nøkkelpersoner fra beredskapsstyrken ut av sine vanlige jobber i departementet for å være en del av krisestaben. Samtidig hentes det inn folk fra politi og forsvar for å jobbe døgnkontinuerlig med å løse krisen.

Åtte personer er til enhver tid tilgjengelig på en times varsel for å fylle nøkkelfunksjoner i krisestaben.

Tilsammen inngår 32 personer i ordningen. I tillegg kan det kalles inn personell fra en gruppe på cirka 50 medarbeidere som har meldt seg til beredskapsstyrken.

Fanger hos IS og kommunisthæren

Da det ble kjent at Ole Johan Grimsgaard-Ofstad var kidnappet av Den islamske staten i Syria, opplyste statsminister Erna Solbergat politiets Krise— og gisselforhandlertjeneste, E-tjenesten, Kripos, PST og Politidirektoratet var med i krisestaben.

Trolig gissel hos kommunisthæren i Filippinene, Kjartan Sekkingstad.

Trolig er politifolk fra krise— og gisselforhandlertjenesten også med i staben som nå konsentrerer seg om å få satt Kjartan Sekkingstad fri på Filippinene. Han er antagelig kidnappet av den kommunistiske geriljahæren sør i landet.Etter det Aftenposten kjenner til, er det første gang UD har to gisselsituasjoner gående samtidig.

Ambassaden bruker lokale kontakter

Fagpersoner fra departementet bistår den faste beredskapsstyrken i kriserommet. Ansatte med spesielle kunnskaper om det aktuelle landet, eller den problemstillingen krisen omfatter, det være seg en folkegruppe, religion, kultur eller en spesiell type konflikt, kan bidra med viktig informasjon i den første fasen med informasjonsinnhenting, og når videre taktikk og strategi skal legges.

Krisestaben samarbeider tett med ambassaden i det aktuelle landet, hvis Norge har ambassade i området.

Hva gjelder kidnappingen fra ferieøya Samal på Filippinene, har ambassaden i Manila vært et viktig kontaktpunkt.

Mange av diplomatene har erfaring fra krisehåndtering, og de bruker sine relasjoner til å samarbeide med lokale myndigheter. Slike kontakter kan være til stor hjelp, når for eksempel krisestaben i Oslo skal ha kontakt med politiet på stedet.

Jobber dag og natt

Siden januar har Regjeringen jobbet med å få den gisseltatte Ole Johan Grimsgaard-Ofstad (48) hjem fra Syria. Det ble umiddelbart satt krisestab, ledet av UD, da Regjeringen ble varslet om kidnappingen men det har ikke lykkes Norge med å få ham hjem.

Vil du vite mer om hvorfor IS tar gisler? Her er seks spørsmål og svar om Den islamske statens gisselbusiness.:

Les også

Slik fungerer gisselvirksomheten som gir IS millioninntekter

Departementet jobber fortsatt med saken, men krisestaben har neppe fortsatt døgnkontinuerlig bemanning for å få løslatt IS-gisselet.

philippinestar_doc6mdhyzy8wacf35xh2hd.JPG

Tirsdag morgen satte UD ny krisestab, da det ble kjent at Kjartan Sekkingstad var blitt bortført av elleve bevæpnede menn fra hotellområdet på Filippinene der han jobber som daglig leder.Denne krisen er i en helt annen fase, og krisestaben jobber nå dag og natt med saken.

Denne artikkelen gir bakgrunnsinformasjon om de dødelige konfliktene på Filippinene:

Les også

Harde sammenstøt mellom muslimske opprørere og myndighetene i regionen der nordmannen er bortført

Reiser til katastrofeområdet

Beredskapsstyrken omfatter også en utrykningsenhet som kan reise ut og styrke den utenriksstasjonen som befinner seg i katastrofeområdet. Denne utrykningsstyrken består av 12 personer pluss 15 personer med ulik fagekspertise som kan bistå styrken.

Personell fra helse— og justismyndighetene og andre aktører kan gå inn som en del av denne styrken ved behov. Den skal være utrykningsklar i løpet av fem timer, skriver UD på sine hjemmesider.

Les også

  1. Kan ha lokalisert gislene på Filippinene

  2. Slik ble han hotellsjef på Filippinene

  3. IS lokker tilhengere med målrettet propaganda