Det er for sent å stoppe kloden fra å bli 1,5 grader varmere, fastslår FNs nye flaggskipsrapport

Mandag kom FNs klimapanels (IPCC) sjette hovedrapport. Den kommer med dystre spådommer.

Klimagassutslippene må ned, sa leder for FNs klimapanel Hoesung Lee mandag. Her var Lee på en pressekonferanse i 2019.

Det var første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport (AR6) som mandag ble langt frem i Genève. Den inneholder fem scenarioer for hvordan verden kan utvikle seg de neste tiårene.

I samtlige av scenarioene overskrides målet om å stoppe temperaturene fra å overskride 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

– Denne rapporten utvider kunnskapen vår om hva som ligger bak klimaendringene. Den viser også hvordan vi mennesker påvirker klimaet, noe vi unektelig gjør, sa Hoesung Lee, leder for FNs klimapanel, på pressekonferansen.

– Vi må begrense menneskeskapte utslipp av drivhusgasser for å bremse utviklingen, la han til.

«Kode rød»

Selv om det er mye usikkerhet rundt prognosene, konkluderer AR6 med at det er sannsynlig at oppvarmingen vil nå 1,6 grader før 2050.

FNs generalsekretær, António Guterres, mener at drastiske tiltak nå må til, og kaller rapporten «kode rød» for menneskeheten:

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder, før de ødelegger planeten vår, sier Guterres.

Alvorlige konsekvenser

Hovedrapportene fra FNs klimapanel gir en omfattende oversikt over det man vet om klimaendringer. De ligger til grunn for utforming av politikk og brukes av eksperter, forskere, journalister og akademikere.

Rapportene gir også et overblikk over konsekvenser for mennesker og naturen, tiltak og mulige utviklinger i tiden som kommer.

Flere av spådommene i AR6 gir grunn til uro. Fanmao Zhai, som har jobbet med rapporten, sa at forskningen viser:

  • At konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren ikke har vært høyere på 2 millioner år
  • Havnivået ikke har steget raskere på minst 3000 år
  • Det har ikke vært mindre havis i Arktis på minst 1000 år
  • Isbreene har ikke smeltet raskere på minst 2000 år

– Siden 50-tallet har ekstrem varme og hetebølger forekommet oftere og med større intensitet. Det samme gjelder regn og tørke i enkelte områder, sa Zhai på pressekonferansen.

Rom for optimisme

Selv om det er dystre spådommer fra FNs klimapanel, er ikke alt håp ute.

– Det er ingen vei tilbake fra flere av endringene som har funnet sted. Det er saktegående prosesser, og flere endringer vil fortsette i hundrevis, og i noen tilfeller tusener av år, sa Valérie Masson-Delmotte på pressekonferansen.

Masson-Delmotte har vært med på å lede arbeidet med rapporten.

– De gode nyhetene er at de endringene vi faktisk kan gjøre noe med, kan bremses og stoppes helt, sa hun.

Heller ikke Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ser helsvart på situasjonen.

– Målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier ministeren til NTB.

Han understreker likevel at situasjonen er alvorlig:

– Enhver diskusjon om å svekke klimapolitikken nå, bør være helt utelukket.

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) mener situasjonen er alvorlig, men at alt håp ikke er ute.

Menneskeskapte endringer

Over 700 forskere fra 90 land har bidratt i arbeidet med den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel. De har blant annet saumfart 14.000 forskningsartikler for å forstå hva klimaforskere er enige og uenige om, meldte nyhetsbyrået AP.

De siste årene har store ressurser vært brukt på klimaforskning. Det var ventet at AR6 ville inneholde en rekke nye funn og oppdateringer av konklusjoner og prognosene i den forrige hovedrapporten (AR5), som kom i 2013.

AR5 hevdet blant annet at det var «svært sannsynlig» at klimaendringene er forårsaket av mennesker.

Den nye rapporten er enda klarere i sin konklusjon. Forskerne mener nå at de ikke finnes tvil om at klimaendringene er menneskeskapte.

– Forskningen er blitt sikrere på at mennesker står bak temperaturøkningen vi ser i dag, sier Jan Fuglestvedt i en pressemelding fra forskningssenteret Cicero, melder NTB.

Fuglestvedt er blant nestlederne i arbeidsgruppen som har jobbet med del én av AR6.

– Panelet anser dette som et avklart spørsmål det ikke lenger er noe vitenskapelig usikkerhet rundt, føyer han til.

Røyk og damp veltet ut av Europas største kullkraftverk i Polen i 2018.

Vedtok klimamål

Det var i 2015 at verdens land vedtok Parisavtalen, der de ble enige om å stoppe klodens temperatur fra å stige mer enn 2 grader fra tiden før industrialderen.

Men målet var at temperaturøkningen ikke skal overskride 1,5 grader.

I en spesialrapport fra 2018 konkluderte FNs klimapanel at de 0,5 gradene utgjør en stor forskjell. Ved 2 grader vil havet stige mer, Arktis oftere være isfritt og nesten alle verdens korallrev vil dø.