Verden

Motløs? Her er fem grafer fra FNs klimapanel som viser at ikke alt er bekmørkt

Vi har nok tiltak som virker, og det spiller en rolle hva du gjør. Men dagens klimapolitikk er ikke i nærheten av å ta oss til målet.

Vi kan kutte store utslipp hvis vi endrer vanene våre, slår FNs klimapanel fast. Men hvor mye monner det egentlig å endre matvaner og for eksempel velge vegansk burger? Svaret finner du lenger ned i saken.
 • Stine Barstad
  Journalist
 • Jørgen Arnor G. Lom
  Redaksjonell utvikler
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Her får du noen av de viktigste poengene fra FNs klimapanels rapport, forklart gjennom i fem grafer:

1. Utslippene stiger, men ikke over alt

Og ikke like raskt som før:

Klimagassutslippene har økt med 55 prosent siden 1990. Utslippene økte raskest fra 2000 til 2010. I tiåret etter har veksten i utslippene avtatt.

Noen store, vestlige økonomier har klart å kutte utslippene de siste ti årene. Dette gjelder blant annet EU-landene. Samtidig har utslippene økt kraftig i flere store, folkerike land i takt med den økonomiske veksten.

Det gjør at utslippene globalt øker.

2. Med dagens politikk går det gal vei

Aldri før har landene gjort mer for å begrense den globale oppvarmingen.

Men den røde linjen i grafen under viser at selv med dagens klimapolitikk vil utslippene i verden fortsette å øke fremover.

Hvis ikke dagens klimapolitikk styrkes, vil den globale gjennomsnittstemperaturen stige med 3,2 grader i 2100.

Den blå linjen tar utgangspunkt i løftene om utslippskutt landene har meldt inn til FN. Den viser hvordan utslippene kan falle hvis landene gjør alvor av løftene om å skjerpe målene kraftig fremover. Med denne banen kan man begrense oppvarmingen til under to grader.

Den grønne linjen viser hvor raskt utslippene må falle om vi skal kunne begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

3. Prisen på fornybar kraft har falt kraftig

Skal vi få ned utslippene, kreves enorme mengder fornybar energi. Den positive nyheten er at prisen på solceller, batterier og vindkraft både på land og til havs har falt kraftig. De siste ti årene er prisene redusert med opptil 85 prosent.

De fornybare løsningene konkurrerer nå i pris med energi basert på olje, gass og kull. Det setter fart på utbyggingen.

4. Vi har nok tilgjengelige verktøy for å kutte utslippene så det monner

Og langt fra alle er dyre:

Klimapanelet slår fast at selv om det vil koste å kutte utslippene, vil verdensøkonomien fortsette å vokse.

Oversikten under viser at vi kan kutte store mengder utslipp med tiltak som er forholdsvis billige, som å redusere metanutslipp, bytte ut fossil energi i industrien, verne mer natur og effektivisere energibruken.

Noen tiltak vil være direkte lønnsomme. Blant disse er det utbygging av sol- og vindkraft som kan bidra mest.

5. Det du gjør, har også en stor effekt

Hva betyr det hva lille meg gjør? Faktisk en god del, det også. Det slår klimapanelet fast for første gang.

I figuren under kan du se hvor mye vi kan bidra til utslippskutt ved å endre våre vaner.

Toppen av søylene viser hvor store utslippene kan være fra ulike sektorer i 2050. Fargene indikerer hvor mye som kan kuttes ved at vi endrer forbruksvaner, ved at systemer endres, og ved hjelp av ny teknologi.

Desidert mest er det å hente om vi endrer matvaner – særlig ved å trappe ned på kjøttforbruket og gå over til et mer plantebasert kosthold. Det vil også hjelpe mye om vi kaster mindre mat.

Det er ikke uventet mindre vi kan bidra med selv for å endre utslippene fra industrien. Men utslippene kan reduseres noe ved at vi etterspør mer bærekraftige produkter.

Her kan du lese mer om klimarapporten:

Les også

 1. Ny FN-rapport: Slik kan klimakatastrofen avverges

 2. Mulig. Og veldig, veldig vanskelig.

 3. Klimarapporten roper varsko for 1,5-gradersmålet. – Vi må endre livene våre, sier klimaministeren

Les mer om

 1. Klimakrisen
 2. Klimapolitikk
 3. Global oppvarming
 4. FNs klimapanel