Verden

Litauen innfører blokade av russisk eksklave – Moskva svarer med trusler

Litauen har innført et umiddelbart forbud mot å la godstog på vei til den russiske eksklaven Kaliningrad passere litauisk territorium. Det kan føre til rask varemangel, og russiske myndigheter svarer med skarpe trusler.

Kaliningrad har rundt én million innbyggere.
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef
  • NTB

Fra mandag får ikke Russland lenger lov å sende gods til gjennom Litauen til Kaliningrad.

EU har innført sanksjoner mot en rekke russiske varer på grunn av Russlands invasjonskrig i Ukraina. Litauen vil derfor ikke la russisk godstrafikk passere landet.

Kaliningrad er en russisk eksklaveEksklave er en del av stat eller lignende som er adskilt fra statens hovedområde og helt omgitt av en eller flere fremmede staters territorium. Kilde: Store norske leksikon med rundt én million innbyggere som ligger mellom Polen og Litauen ved Østersjøen.

Varetransporten på land må derfor skje via ett av de to landene, som er medlemmer av EU og Nato.

Kan ramme 50 prosent av vareleveransene

Myndighetene anslår at forbudet påvirker mellom 40 og 50 prosent av alt gods som fraktes mellom Kaliningrad og resten av Russland. Det er nå flere meldinger i sosiale medier om hamstring i Kaliningrads butikker.

Russland krever at Litauen umiddelbart opphever forbudet. Det brukes nå sterk retorikk i russiske statskontrollerte medier.

Det russiske utenriksdepartementet mener at restriksjonene er «åpent fiendtlige» og truer mandag med mottiltak.

– Hvis ikke godstrafikken mellom Kaliningrad-regionen og resten av Russlands territorium gjennom Litauen blir fullt ut gjenopprettet, så forbeholder Russland seg retten til å iverksette tiltak for å beskytte sine nasjonale interesser, skriver departementet i en uttalelse.

Varsler «ekstremt smertefull» konsekvens

Kaliningrad-guvernør Anton Alikhanov varsler at russerne vil svare med en «ekstremt smertefull» konsekvens mot Litauen.

Statsviteren Dmitrij Evstafiev sier til det russiske propagandaorganet Sputnik at at sanksjonene innebærer at Litauen «åpner en ny front» mot Russland, med henvisning til krigen i Ukraina.

Andrej Klimov, som sitter en statlig komité for å ivareta russisk suveritet, sier til Sputnik at landet har fritt leide til å reagere dersom EU ikke sørger for at blokaden blir avviklet.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba refser Russlands reaksjon.

– Russland har ingen rett til å true Litauen. Moskva har kun seg selv å takke for konsekvensene av den uprovoserte og urettmessige invasjonen av Ukraina, sier Kuleba.

Les mer om

  1. Krigen i Ukraina
  2. NATO
  3. Russland
  4. EU