Tallet på koronadøde har økt sterkt i Sverige. Slik forklares forskjellen mellom de nordiske landene.

– Vi er i ulike faser, sier den svenske statsepidemologen Anders Tegnell om utviklingen i tallet på koronadødsfall.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har ikke anbefalt samme type koronatiltak som Norge og Danmark har innført.

Grafen under viser hvordan tallet på døde har utviklet seg i Norge, Sverige, Danmark og Finland de siste dagene. Onsdag hadde svenske folkehelsemyndigheter registrert 239 dødsfall som følge av covid-19. Det er høyest i Norden.

Kurven er blitt markant brattere de siste dagene.

Sverige har med sine ti millioner innbyggere nær dobbelt så mange innbyggere som nabolandene. Men også sett i forhold til befolkningsmengden har Sverige flere koronadødsfall enn de andre nordiske landene.

Danmark (5,6 millioner innbyggere), som har satt i verk de sterkeste tiltakene i Norden, ligger nærmest Sverige i tallet på døde. Sverige skiller seg ut fra de fleste vestlige land og har vakt oppsikt ved å la være å stenge ned store deler av landet.

1. april hadde Norge offisielt registrert 32 dødsfall, Danmark 104, Finland 17 og Sverige 239. Det er en forsinkelse i registreringen, så tallene er i realiteten høyere.

Les også

Dødstallene stiger, men Sverige holder fast på sin koronastrategi.

– I annen fase

– Vi ligger ganske nær Danmark og betydelig under en del andre land. Men vi ligger høyere enn Finland og Norge. Vi ligger helt åpenbart i ulike faser i denne utviklingen, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Aftonbladet.

Han mener også at forklaringen kan ligge i at det er en annen aldersgruppe som er blitt rammet i Norge enn i Sverige «så langt». Mange av de første som fikk påvist smitte i Norge var relativt unge og hadde blitt smittet på skiferie i Østerrike og Italia, akkurat som de første som ble smittet i Sverige.

– Vi får se hvordan utviklingen fortsetter i Norge og om de lykkes bedre enn oss i å beskytte våre eldre, sier Tegnell til avisen.

Håndvaskråd på somalisk er plassert ut i gaten i Stockholm for å nå innvandrerbefolkningen.

Stockholm hardt rammet

Det er først og fremst stockholmsregionen som er hardest rammet av koronapandemien. 149 personer har dødd av covid-19 bare i Stockholm siden epidemien nådde Sverige.

Sjefen for helsevesenet i Stockholm sa i forrige uke at de var i en storm og fortsatte i dag med at stormen ikke har løjet. De har en sterk økning i tallet på smittede og døde. En tredjedel av sykehjemmene i byen har fått påvist koronasmitte, ifølge Sveriges Radio, og de mangler smittevernutstyr.

De nordiske landene følger med på hverandre. Sverige har innført få forbud og nedstengninger sammenlignet med nabolandene. Skoler og barnehager er fortsatt åpne og butikken kan holde åpent. Men svenske myndigheter har skjerpet oppfordringene til folk om hvordan de kan unngå smitte.

– Ligner et mønster

Infeksjonsmedisiner Christian Wejseved Aarhus Universitetshospital har hele tiden vært bekymret for at Sveriges koronastrategi har kunnet føre til flere dødsfall.

– Det begynner å ligne et mønster, sier Wejse til Berlingske.

Men selv om han er bekymret over utviklingen i dødsfall i Sverige understreker han at det ikke er noen klokkeklar tendens og at dødeligheten i Sverige er lavere enn i mange andre land.

Kan ha slått ulikt inn

Norske helsemyndigheter trekker, i likhet med Tegnell, frem alder som en mulig forklaring på forskjellene mellom de skandinaviske landene.

– Jeg tror at det er noe av det vi ser i forholdet mellom Sverige, Norge og Danmark. At epidemien kanskje har slått til i ulike befolkningsgrupper, ulike aldersgrupper, og kanskje også i Sverige knyttet til en innvandrerpopulasjon, som det har vært snakk om, som gjør at de har vært mer utsatt enn den første bølgen vi så i Norge, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til NTB.

Han ser at det er en liten stigning i gjennomsnittsalderen på dem som får intensivbehandling i Norge i dag, og at det kan føre til at flere dør. Men også i Norge ser man nå at en større og større andel er smittet innenlands. I Oslo kommune ser de også at mange av de smittede har innvandrerbakgrunn.