Island massetester befolkningen. Funnene gir et innblikk i barns rolle som smittespredere.

På Island møtes koronaepidemien med en annen strategi enn i Norge. Det bidrar til å holde barneskolene åpne, sier en av de sentrale aktørene i et intervju med Aftenposten.

Kári Stefánsson er grunnlegger og direktør i et genteknologisk firma på Island. Selskapet står bak massetesting av befolkningen.

I Norge har skoler og barnehager vært stengt siden 13. mars. Om det fortsetter slik i tiden etter påske, skal regjeringen bestemme denne uken.

På Island er universiteter og videregående skoler stengt. Forsamlinger på mer enn 20 personer er forbudt de fleste steder. På barneskolene og i barnehagene er det innført begrensninger på hvor mange som kan være samlet samtidig. Men ellers er de åpne.

Les hele saken med abonnement