Verden

Satellittbilder viser at isbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som for 20 år siden

De enorme isbreene i fjellkjeden Himalaya smelter dobbelt så fort som ved årtusenskiftet, viser satellittbilder som nylig er blitt tilgjengelige.

Dette bildet tatt av en amerikansk overvåkingssatellitt i 1976, er blitt brukt i den nye studien av issmeltingen i Himalaya.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den asiatiske fjellkjeden, som blant annet omfatter Mount Everest, har siden 2000 mistet 1 prosent av sin utstrekning årlig, framgår det av en studie som er offentliggjort i tidsskriftet Science Advances.

– Mengden med is som er blitt borte, er foruroligende. Men det som er enda mer skremmende, er at smeltevannet er blitt doblet på under 20 år, sier Josh Maurer. Han er isforsker ved Columbia-universitetet i USA og har ledet kartleggingsarbeidet.

– En katastrofe

Isbreen Changri Nup, delvis dekket av stein og grus. Breen ligger i Himalaya-fjellene i Nepal, og Mount Everest er synlig i bakgrunnen på bildet. Høyere temperaturer har ført til en kraftig økning i bresmeltingen i Himalaya.

Himalaya-fjellene omtales ofte som «den tredje pol» på grunn av ismassene de rommer. Men i dag er isbreene bare 72 prosent av det de var i 1975. Hele 8,3 milliarder tonn med is har i snitt forsvunnet hvert år siden 2000, nesten en dobling av det årlig svinnet mellom 1975 og 2000.

Smeltevannet har svært liten betydning for havnivået, som påvirkes mye mer av vanntilstrømming fra Grønland og Antarktis. Men tap av ismasse kan få dramatiske konsekvenser for nålevende og kommende generasjoner i Asia. Hundrevis av millioner av mennesker lever i regionen og er helt avhenge av vann fra Himalaya for kraftproduksjon, landbruk og drikkevann.

– Det er en katastrofe som utspiller seg for øynene på oss, sier Jorg Schäfer, medforfatter av artikkelen i Science Advances. Han er klimaforsker og professor i geokjemi ved Columbia.

Over lang tid

Prosjektet har gått ut på å studere bilder fra overvåkingssatellitter som har gått i bane helt siden den kalde krigens dager, og som viser utviklingen i et 2000 kilometer langt område i India, Kina, Nepal og Bhutan.

I kortversjon viser bildene at isbreene har mistet en masse som tilsvarer 45 centimeters høyde hvert år siden 2000. Tidligere undersøkelser har funnet lignende tendenser, men den siste studien er mye grundigere, både i geografisk utstrekning og i tid.

Konklusjonen er at økende temperaturer er den faktoren som mest påvirker økningen i smeltevannet. Selv om temperaturene varierer sterkt i det målte området, er snittemperaturen én grad høyere mellom 2000 og 2016 enn i perioden 1975 og 2000.

Rask smelting i Norge

Utviklingen i Himalaya skyldes i hovedsak den globale oppvarmingen, ifølge forskerne. Oppvarmingen fører til at isbreer smelter og krymper over store deler av kloden.

I Norge endret utviklingen seg rundt årtusenskiftet, og siden da har de norske isbreene trukket seg tilbake. En av utstikkerne fra Jostedalsbreen, den største isbreen på det europeiske fastlandet, er blitt 450 meter kortere.

Fortsetter de globale utslippene av klimagasser, regner forskere med at det bare vil være rester igjen av de norske breene om 80 år.

Andre faktorer som påvirker ismassene i Himalaya, er endringer i monsunregnet, der mindre nedbør øker nedsmeltingen, og lokal forurensing. Sot og aske kan legge seg på isen og forsterker varmeopptak fra sola og dermed øker smeltingen.

Les mer om

  1. Global oppvarming
  2. Klimaendringer
  3. Mount Everest
  4. FNs klimapanel