Video avslører opptellingsfeil i Moskva

Det har skjedd brudd på reglene for stemmetelling etter folkeavstemningen i Russland, opplyser valgkommisjonen i landet. Stemmene blir kjent ugyldige.

En velger avgir stemme i folkeavstemningen i Russland.

Flere stemmesedler som er avgitt ved et stemmelokale i Moskva i folkeavstemningen, er blitt gjort ugyldige, melder nyhetsbyrået Tass.

Valgkommisjonen i Moskvas Ramenki-distrikt har vurdert en video fra et valglokale og avslørt feil ved stemmegivningen og opptellingen av stemmene.

– Kommisjonen har bestemt å erklære resultatene av avstemmingen om endringer i den russiske grunnloven fra valglokale 2783 for ugyldige, sier leder Aleksej Venediktov.

Valgkommisjonen i Moskva opplyste tidligere torsdag at stemmetellingen i et valglokale i Ramenki-distriktet var stanset på grunn av mistanke om feil.

Med 99 prosent av stemmene talt opp, etter seks dager med stemmegivning, har 78 prosent støttet grunnlovsreformen, melder Tass.

Ifølge valgkommisjonen stemte litt over 21 prosent mot reformen som åpner for at Vladimir Putin kan sitte som president i 16 år til.