Seks ganger i år har russerne varslet at de vil skyte utenfor Norge. Det er dobbelt så mange ganger som i hele fjor.

Onsdag starter russerne nok en militærøvelse i norske nærområder.

En russisk atomubåt avfyrer en rakett under en øvelse i Barentshavet.

«Dette er et midlertidig farlig område. Missiltest fra den russiske marinen.»

Slik lyder fire varsler som Avinor Flysikring har sendt ut. Fly bes å holde seg unna fire områder utenfor norskekysten de kommende dagene.

NOTAM-varselet er sendt ut i forbindelse med at Russland har varslet en militærøvelse som starter onsdag og varer til lørdag.

Russiske myndigheter har etablert fire store områder i internasjonalt farvann utenfor Nordland og Troms.

Det tyder på at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene, ifølge Forsvarsdepartementet.

De fire varslene som er sendt ut til alle piloter.

Økt aktivitet

– Dette er lovlig militær virksomhet, men jeg vil understreke at det er Russland som er ansvarlig for sikkerheten innenfor de varslede områdene, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Varsler av denne typen, som heter NOTAM (notice to airmen), er blitt sendt seks ganger så langt i 2019 på bakgrunn av russisk aktivitet.

I hele fjor ble det bare sendt ut tre tilsvarende varsler. I 2015 ble det bare sendt ut ett, viser informasjon Avinor Flysikring har sammensatt for Aftenposten.

– Del av større bilde

– Den russiske maritime øvingsaktiviteten vi ser denne uken, er større enn det vi har sett på veldig lenge. Størstedelen av Nordflåtens fartøyer seiler, og vi ser en økt utflyvning fra Kola. Det ser ut til at Russland øver sitt bastionforsvar, forklarer Jakobsen. Han legger til:

– Våre styrker melder om at russiske militære opptrer profesjonelt og forutsigbart. Unntaket er enkelte aggressive signaleringer som de simulerte angrepene mot Vardø og Bodø i 2017 og GPS-jammingen i 2018.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er enig i analysen om at russisk aktivitet i nord har vært økende de senere årene.

– Vi registrerer en økt øvingsaktivitet fra russisk side, samtidig øver vi også mer. Russland har varslet oss på riktig måte i dette tilfellet. Men det vi reagerer på at, er at de finner seg områder lenger sør og lenger vest til å øve på. Det mener vi er unødvendig, sier Bakke-Jensen til Aftenposten.

Lenger sør og vest

Forsvarsdepartementet mener at den ventede russiske øvingsaktiviteten føyer seg inn i et mønster der Russland opererer og driver militær aktivitet hyppigere og lenger vest enn tidligere.

To eksempler på økt aktivitet fra forrige uke er at Russland nå har satt opp et missilsystem på grensen mot Norge. Samme dag som det ble kjent, fløy ni russiske militærfly langs norskekysten.

Bidrar Norge og NATO til en opptrapping av den militære aktiviteten i nord?

– Vi legger mye i å være åpne om all øvingsaktivitet. Det virker stabiliserende, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Les også

Da GPS-nettet falt ut på nytt i januar, ble norsk politi forbløffet. Nå peker de på en ny og urovekkende forklaring.

Den russiske atomdrevne ubåten Severodvinsk testavfyrte i desember kryssermissilet Kalibr fra et treningsområde i Barentshavet. Raketten traff et mål 700 kilometer unna, i Arkhangelsk-regionen.

– Ikke farlig

– Det er ikke noe farlig i disse øvelsene. Russland kommer ikke til å bruke marinen sin til å angripe Norge i morgen. Hvis det skulle representere noen fare for Norge, måtte det være at dere blir et uskyldig offer i en opptrapping i den nye kalde krigen vi nå ser utspille seg, sier den russiske forsvarsanalytikeren Aleksandr Golts.

Bildet er tatt av det russiske forsvarsdepartementet og viser en russisk atomubåt under en øvelse i Barentshavet.

Han mener at vi nå lever i en farlig tid der det er militær opptrapping på både NATOs og Russlands side. Men han minner om at man også må se den økte russiske aktiviteten med innenrikspolitiske øyne:

– Alle disse militære øvelsene er også Kremls forsøk på å gjenopplive den utenrikspolitiske entusiasmen man så etter Krim i 2014, forklarer Golts.

Etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014 opplevde den russiske presidenten Vladimir Putin et voldsomt hopp i popularitet. Nå sliter Putin med dårlige målinger igjen, og forsvarsanalytikeren mener at å vise militær styrke kan være en strategi for å øke presidentens popularitet.

– Negativ spenningsspiral

Golts mener også at økt russisk aktivitet er naturlig da Russland har gjennomgått flere militære reformer. Det mener også Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

– Den russiske marinen var helt nede på knærne for 10–15 år siden. Så har de gradvis bygget seg opp igjen. Men vi er fremdeles langt unna størrelsen fra den kalde krigen, sier Ulriksen, som også er bekymret for dagens situasjon.

– Vi er inne i en negativ spenningsspiral, og det er ikke bare Russland som driver den i negativ retning, sier han. Ulriksen minner om at under den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge i fjor, sendte USA det enorme hangarskipet USS Harry S. Truman til Norskehavet.

– Husk at nordområdene er livsviktige for Russland. Når et amerikansk hangarskip kommer seilene oppover, vil de reagere.

Strålevernet har også gitt ut en rapport der de minner om at anløp av allierte reaktordrevne fartøyer til Norge har gått fra 10–15 anløp i året for noen år siden til 30–40 i året nå.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

Følg hverdagen i Moskva på Snapchat: Skjeggesnap

Flere artikler fra Norges nabo i øst:

  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.