Verden

Regjeringen vil ha slutt på palestinsk fangelønn

Palestinske selvstyremyndigheter gir pengestøtte til palestinere i israelske fengsler, en ordning den norske regjeringen presser på for å få avsluttet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) legger frem strategi for norsk humanitær politikk.
  • og NTB

Ifølge Vårt Land har arbeidsutvalgsmedlem i Israels venner på Stortinget, Ingjerd Schou (H), etterlyst en avklaring rundt hvorvidt norske bistandsmidler til Palestina ender som pengestøtte til fengslede palestinere eller deres familier. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt skriftlig svar til Stortinget.

– Den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler er ikke finansiert med norske bistandsmidler, skriver hun.

Søreide presiserer at norske bistandskroner ikke ender opp hos familier som har familiemedlemmer i israelske fengsler, og at Norge har fått gjentatte forsikringer om dette fra de palestinske selvstyremyndighetene.

Dette skal senest ha blitt bekreftet i et møte mellom henne og den palestinske finansministeren Shukri Bishara 5. august.

– Fra norsk side har vi samtidig formidlet tydelig til de palestinske selvstyremyndighetene at ordningen er uakseptabel, presiserer Søreide.

Palestinske myndigheter nekter imidlertid å slutte med praksisen.

– Vi vil ikke akseptere kutt i lønnen til familier til martyrer og innsatte, slik noen prøver å få oss til å gjøre, sa Rami Hamdallah, den palestinske statsministeren i forrige uke, ifølge Jerusalem Post.

Les mer om

  1. Ingjerd Schou