Verden

Russlands opptreden i Ukraina undergraver vårt naboforhold

Statsminister Erna Solberg og NATOs visegeneralsekretær Alexander Vershbow mener krisen i forholdet til Russland blir langvarig.

Krisen i Ukraina er et bendepunkt i forholdet til Vesten.

 • Alf Ole Ask

For få dager siden vedtok EUs utenriksministre å forlenge sanksjonene mot Russland med seks måneder.

Men det er ingenting som tyder på en snarlig bedring i forholdet mellom Vesten og Russland. Dette var det klare signalet fra de to som åpnet årets Leangkollenkonferanse i regi av Den norske Atlanterhavskomiteen.

Statsminister Solberg understreket at man må være realistisk i sitt forhold til Russland.

— Krisen i Ukraina er ikke midlertidig og det finnes ikke noen enkel og rask løsning. Vi ønsker Russland som en reell partner til NATO og EU. Russland gjør at dette er vanskelig å oppnå. Vi vil fortsette å jobbe med å løse utfordringene i vårt forhold til Russland, men samtidig må vi være forberedt på at situasjonen blir langvarig, sa hun.

Undergraver naboforhold

Statsministeren berørte også Norges bilaterale forhold til Russland og viste til at en i løpet av de siste 25 år gradvis har utvidet kontakten basert på felles interesser og internasjonal lov.

— Spenningen er redusert og tillit er bygget. Imidlertid har Russlands opptreden i og rundt Ukraina undergravet disse positive utviklingstrekkene, slo hun fast.

De klare signalene fra statsminister Solberg kommer også bare dager etter at NATO presenterte sin årsrapport og viste til økt russisk militær aktivitet.

NATOs visegeneralsekretær Alexander Vershbow er tidligere amerikansk ambassadør i Moskva og fulgte opp signalene fra Solberg.

Et vendepunkt

— Russland aggresjon mot Ukraina er ikke en isolert hendelse, men et vendepunkt for Europas sikkerhet. Det reflekterer et mønster som har utviklet seg over flere år, til tross for våre bestrebelser på strekke ut en hånd til Russland og bygge et felles europeisk sikkerhetssysmtem, sa Vershbow.

Han viste til at Vesten nå står overfor et Russland som vil tilbake til den tiden da Europa var indelt i innflytelsessfærer og doktriner om begresnet suverenitet for naboland.

NATO en fare

Han viste til at Russland nylig reviderte sine militære doktrine og anser nå NATO som en destabiliserende faktor og en fare for Russland.

Visegeneralsekretæren mente at Russland nå sitter å venter på at Vesten skal trappe ned sanksjonene, slik en gjorde etter at Russland okkuperte deler av Georgia i 2008. Men dette var ikke et alternativ. Visegeneralsekretæren, i likhet med statsminister Solberg, undertsreket at man måtte stå ved sanksjonene så lenge det var nødvendig.

Styrke forsvaret

Visegeneralsekretær Vershbow minnet forsamlingen om at stats- og regjeringssjefene på NATOs toppmøte i Wales i fjor gjentok målet om at medlemslandene skal bruke 2 prosent av Brutto nasjonalproduktet til forsvaret. Norge når ikke dette målet. Statsministeren sa at en ikke ville gjøre det i denne stortingsperioden heller, selv om hun lovet økte bevilgninger til forsvaret.

 1. Les også

  Ukraina arresterte russiske journalister

 2. Les også

  Hyrer soldater for å kjempe på Facebook og Twitter

 3. Les også

  USA vurderer våpenhjelp til Ukraina

Relevante artikler

 1. NORGE

  Erna Solberg reiser til Russland på konferanse med Putin

 2. VERDEN

  USAs visepresident med hilsen fra Trump: NATO oppfyller ikke sine løfter

 3. DEBATT

  Forholdet mellom Norge og Russland viser tegn til positive bevegelser

 4. VERDEN

  Slik ødelegger NATO for forholdet mellom Russland og Norge, hevder russisk politiker

 5. VERDEN

  Putin-venner får makten i land etter land. Nå kan den tøffe linjen overfor Russland ryke.

 6. VERDEN

  Solberg møter Putin i dag