Verden

Føderal klimarapport taler Trump midt imot

Klimaendringene er reelle og høyst sannsynlig menneskeskapte, heter det i en føderal rapport som Det hvite hus har godkjent.

Rapportens konklusjon er i strid med påstander fra president Donald Trump, som har hevdet at den globale oppvarmingen er en kinesisk bløff. Bildet viser et oljeraffineri i Texas.
  • og NTB

Den føderale rapporten, som har tittelen Fourth National Climate Assessment, utgis hvert fjerde år i USA. Den nyeste utgaven ble offentliggjort av den føderale amerikanske forskningsetaten NOAA fredag ettermiddag.

Rapporten er utarbeidet på tvers av 13 føderale byråer og er godkjent av Det hvite hus.

I rapporten, som omtales i blant annet The New York Times og The Washington Post, heter det blant annet at klimaendringene er i nesten sin helhet utløst av menneskelig aktivitet.

  • Trump har fått en skremmende klimarapport. Forskerne frykter han vil holde den hemmelig.

Rapporten advarer mot faren for at havnivået kan stige opptil 2,40 meter innen år 2100, og at det allerede kan dokumenteres klimarelaterte ødeleggelser i USA som følge av at den globale temperaturen har økt med 1 grad siden år 1900.

– Det er svært sannsynlig at menneskelig påvirkning er hovedårsaken til temperaturøkningen siden midten av det 20. århundret. Når det gjelder oppvarming de siste hundre årene, finnes det ingen overbevisende alternativ forklaring som kan støtte omfanget av observasjonene vi har påvist, står det i rapporten.

Temperaturøkning og ekstremnedbør

Rapporten peker på at det er blitt satt temperaturrekorder på vår planet hvert av de siste tre årene, og at de seks av de siste 17 årene har vært de varmeste som er blitt registrert.

– Hyppigheten og intensiteten av de høye temperaturene gjør at det er praktisk talt sikkert at den globale temperaturen kommer til å fortsette i stige i fremtiden, konstaterer forskerne.

– Ekstremnedbør er ventet å øke både i intensitet og hyppighet i store deler av verden, skriver de videre.

Strider med Trumps ståsted

Rapportens konklusjon strider med påstander fra president Donald Trump, som har hevdet at den globale oppvarmingen er en kinesisk bløff og som har satt klimaskeptikeren Scott Pruitt til å lede det amerikanske miljødirektoratet EPA.

Rapporten omtales av NOAA som grunnlaget for å innføre klimatiltak og vurdere risikoene knyttet til klimaendringer.

– Denne rapporten kommer med noen svært sterke og hardtslående punkter som er fullstendig motstridende med ståstedet til høytstående folk i administrasjonen og politikken de står for, sier Philip B. Duffy, som leder Woods Hole Research Center.

– Det tvinger frem spørsmålet: Hvor får medlemmene i Trump-administrasjonen sin informasjon fra? Det er opplagt at de ikke får den fra sine egne forskere, sier Duffy.

Les mer om

  1. Olesklode
  2. Klimaendringer
  3. Klima og miljø
  4. Det hvite hus