Nå vet forskerne hvem som drepte Karl XII

Var det nordmenn eller svensker? Gåten har vært uløst i 290 år.

Ble dette hullet forårsaket av en svensk eller norsk kule? Spørsmålet har engasjert i flere hundre år.

Danske forskere mener nå at de endelig har funnet svar på spørsmålet som har martret historikerne i 290 år: Ble Karl XII drept av sine egne? Eller falt han for en norsk kule ved kampene ved Fredriksten festning i Halden? Forskerne mener det var svenskene selv som sørget for at Karl XII endte sitt liv den 11. desember 1718 (etter datidens svenske kalender er datoen 30.november) — bare 36 år gammel. Kaliberet på kulen stemmer nemlig overens med det de svenske soldatene brukte under slaget, skriver nyhetsbyrået TT.

Offer for snikmord?

Men mange vil da stille et nytt spørsmål: Ble han drept med vilje, eller ble han rammet av et streifskudd? Allerede kort tid etter at han falt, ble det nemlig spekulert i om stridstrette svenske soldater tok ham av dage for å slippe mer krig.Tidligere forskning har imidlertid vist at inngangshullet i skallen er større enn utgangshullet. Det tyder på at den som skjøt sto langt unna, noe som igjen antyder at det var en uheldig svenske som fyrte av det skjebnesvangre skuddet, skriver Svenska Dagbladet.

Angrep Norge to ganger

Karl XIIs ble konge i Sverige i 1697. Da var han 15 år gammel. Han ble kjent for flere kriger, blant annet Den store nordiske krig, som raste fra 1700 til 1721.I 1716 gikk han til angrep på Norge. Han beleiret Oslo (som den gang het Christiania), men mislyktes i å innta landet. To år senere prøvde han seg igjen, og mønstret store styrker. I alt 40.000 mann var med ham da han igjen angrep nabolandet i vest.Da han falt i Halden den desemberdagen for 290 år siden, markerte det slutten på Sveriges tid som stormakt. Karl XII døde ugift og etterlot seg ingen barn.

Omdiskutert ettermæle

Hans ettermæle har vært omdiskutert. I mange svenske historiebøker omtales han ofte som "Hjältekonungen". Andre historikere bruker uttrykket "eventyrpolitikk" om kongens disposisjoner.Selv om det i alle år har vært stridigheter rundt hvem som drepte ham, kjenner mange til historien om Karl XII fordi den har vært så omdiskutert. Mange husker trolig det folkelige munnhellet "I 1718- da datt’n"- en huskeregel som i det minste gjør det klart hvilket år Karl XII døde.Lær mer om den svenske kongerekken på nettsidene til det svenske kongehuset.Men slett ikke alle er enige om at svaret nå er funnet. Et svensk forskerteam har nå søkt om å

Les også

Nytt forsøk på å løse gåten om Karl XIIs død

for å undersøke kraniet med elektronmikroskop. Da håper de å kunne få en helt sikker løsning på den 290 år gamle gåten. Graven ble sist åpnet i 1917.Kilder: Caplex Store Norske Leksikon