Her lekte Jesus som gutt i Nasaret

Akkurat i tide til julefeiringen har israelske arkeologer vist frem det som kan ha vært boligen til noen av naboene til Jesus da han var gutt i hjembyen Nasaret.

Israelske arkeologer i ferd med å grave ut et hus i Nasaret fra tiden omkring Jesu barndom. I bakgrunnen Bebudelseskatedralen, bygget til minne om engelen som underrettet Maria om at hun skulle føde en sønn. FOTO: Gil COHEN MAGEN/REUTERS

Den beskjedne boligen er den første som skriver seg tilbake til Jesu levetid som er funnet i Nasaret. Den gang var dette en liten grend med rundt 50 fattige jødiske familier.Arkeologer og nåværende innbyggere i Nasaret ser for seg Jesus som en unggutt, der han leker med andre barn i den isolerte landsbyen, ikke langt fra stedet der erkeengelen Gabriel fortalte jomfru Maria at hun skulle føde et guttebarn.

Ingen kristne

Det arkeologiske funnet viser hvor annerledes Nasaret var for 2000 år siden: Det var ingen kristne eller muslimer, det jødiske tempelet sto i Jerusalem og lille Nasaret lå nær det som var en slagmark mellom romerske herskere og jødisk gerilja.

Jødene i Nasaret gravde ut kamuflerte grotter der de gjemte seg for de romerske invasjonsstyrkene, forteller arkeologen Yardena Alexandre som leder utgravningene på oppdrag fra den israelske myndighet med ansvar for fortidsminner. Men denne landsbyen var så avsidesliggende, at det åpenbart ikke var behov for mange grotter, la hun til.

Enkle kår

Boligen som kan ha huset Jesu naboer ser ut til å ha tilhørt en meget enkel jødisk familie. Det har arkeologene konkludert på bakgrunn av potteskår av leire og kalk. Alexandre forteller historien om funnet mens arbeiderne hakker i vei med små økser og avslører flere steinvegger.

– Dette kan meget vel ha vært et sted der Jesus og hans venner var lommekjent. Unge Jesus kan ha lekt rundt dette huset med sine fettere og venner. – Det er en logisk slutning, mener arkeologen.

Nasarets kristne innbyggere er glad for oppdagelsen som avsløres nå like før jul. – De sier at dersom ikke folket snakker, vil steinene tale, sier presten Jack Karam i den lokale kirken. – For meg er dette funnet som en gave, legger presten til.

Dette er det eneste vitnesbyrd vi har som viser hvordan veggene og gulvene egentlig så ut inne i Nasaret i det første århundre, sier Stephen Pfann, som leder Det hellige lands universitet. Han er arkeolog, men deltok ikke selv i utgravingen.

Kristent senter

De første tegn til bosetningen ble funnet i sommer, men først denne måneden ble det klart at det er tale om strukturer fra Jesu tid, sier utgravingsleder Yardena Alexandre. De fant rester av en mur, et skjulested, en gårdsplass og et vannledningssystem som så ut til å ha ledet vann fra hustaket og inn i boligen. Egentlig var det bygningsarbeidere som første avslørte funnet, da de gravde ut tomten til et tidligere kloster, der det skal bygges et nytt kristent senter like ved kirken.

Det er ikke helt klart hvor stor boligen var. Alexandres folk har gravd ut ca. 85 kvadratmeter gulvflate, men det kan ha vært mye større. Arkeologene har også funnet en kamuflert inngang til en grotte, som Alexandre tror kan ha vært brukt av jøder som ville gjemme seg for romerske soldater som kjempet med romerske soldater om kontrollen over området. Seks mennesker kunne få plass i grotten.

Nå ble det ikke til at romerne kjempet med jødene i Nasaret, fordi bosettingen hadde liten strategisk betydning. Romernes militære var mer interessert i større byer og landsbyer på strategiske høydedrag.

Derimot kjempet de med jødisk gerilja ved den bibelske nabolandsbyen Kana, der det ble funnet flere kamuflerte grotter.

Ren kalk

I boligen fra Jesu tid i Nasaret fant arkeologene rester av kokekar med leire og kalk, slik de ble brukt av jødene i Galilea på denne tid. Jødene brukte kalken til å sikre rituell renhet for maten og vannet i karene.

Fraværet av glassrester eller importerte produkter tyder på at folk som levde her var enkle, men det er ikke mulig å si om de dyrket jorden eller levde av handel. De eneste andre rester fra Jesu tid i Nasaret-området er gravkamre som gir en viss idé om hvor mange som levde i landsbyen på den tiden.

Funnet av boligen vil nå bli innlemmet i det nye internasjonale kristne senter som reises like ved.