Flere titalls angrep og bombetrusler mot norske soldater

Over 10 prosent av innrapporterte hendelser i Nord-Afghanistan var i det norske operasjonsområdet.

Norske soldater var i flere titalls trefninger i fjor høst. FOTO: PRT MEYMANEH / FORSVARET

Les også:

Aftenposten.no har gått gjennom hendelsene de siste tre månedene i Nord-Afghanistan, som har blitt publisert av nettstedet Wikileaks.

Tallene taler sitt tydelige språk: Over 13 prosent, 59 av 423 hendelser, fant sted i Faryab, operasjonsområdet til de norske soldatene i Afghanistan.

Mange av rapportene forteller om angrep, bomber og andre trusler mot norske og afghanske allierte i området.

— Slike hendelser kan være alt fra at man ikke stanser på oppfordring, til skyting og mindre kamphandlinger, sier oberstløytnant John Espen Lien ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Han forteller at Forsvaret i morgen vil begynne å finstudere rapportene, for å undersøke om lekkasjene vil kunne være farlige for norske soldater.

Du kan selv gå inn på WikiLeaks og lese rapportene. Aftenposten.no er interessert i å høre fra deg dersom du finner dokumenter som handler om den norske innsatsen eller andre interessante dokumenter.

Kontakt oss på 02286 eller send e-post til 2286@aftenposten.no.

Nettstedet Wikileaks har publisert de hittil ukjente rapportene. FOTO: SCANPIX

Tilfeldigheter

Ofte er det bare tilfeldigheter som avgjør om det går galt eller ikke. Soldatenes hverdag i det som tidligere ble beskrevet som et «fredelig» område av Afghanistan, har blitt tøffere og hardere.

Blant annet viser rapportene at norske soldater var i kamp ved minst to forskjellige steder julaften 2009. Ett av disse angrepene har også tidligere blitt beskrevet i norske medier.

Les rapporten her.

Dramatikk

Rapportene beskriver også hvordan opprørerne har befestet flere landsbyer i området og forberedt seg på å angripe norske soldater derfra.

  • I flere andre rapporter beskrives det hvordan norske soldater i kjøretøy ser seg nødt til å åpne ild mot andre på veien.
  • I et av tilfellene gjenkjenner soldatene i siste øyeblikk de væpnede mennene foran dem på veien som afghansk-allierte soldater.
  • I et annet tilfelle var et norsk kjøretøy på veien, da en sivil bil kom nær. Soldatene mente de ikke hadde tid til å skyte signalrøy, men et advarselskudd fikk bilen til å stoppe.

Ingen norske skadede

I ingen av disse rapportene meldes det om norske skadede.

Tallene gir heller ikke noen fullstendig oversikt over trefninger der norske styrker har vært involvert, men gir et innblikk i operasjonene som pågikk i Nord-Afghanistan i dette tidsrommet.