Radioaktiv lekkasje ut i havet oppdaget i Japan

Radioaktivt vann lekker fra sprekker i en betonggrop ved reaktor nummer to i Fukushima Daiichi i Japan.

Fra kaien ved det ødelagte atomkraftverket, der arbeidere med beskyttelsesdrakter 31. mars tok i mot en lekter med ferskvann fra USAs marine.
  • Hans O. Torgersen

Tokyo Electric Power Co (TEPCO), som eier det ødelagte atomkraftverket, sier strålingen er på 1.000 millisievert per time, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det er uklart om det radioaktive vannet kommer og hvor lenge lekkasjen har pågått, men trolig har lekkasjen sammenheng med at store mengder vann er sprøytet inn i de reaktorene for å kjøle ned det radioaktive brenselet.

Ødelagte pumper

En arbeider peker på sprekken som er oppdaget ved en av de ødelagte atomreaktorene. FOTO: REUTERS/TEPCO

Kjølevannsanleggene og de ordinære pumpene i anlegget ble til en stor del ødelagt under jordskjelvet og tsunamien 11. mars. Skadene er så store på reaktorbygningene at man har brukt alt fra brannslanger, dumping fra helikoptre og pumping av vann fra høyderedskap som vanligvis brukes til å pumpe betong.

I de første, desperate forsøkene på å kjøle ned reaktorene og unngå en nedsmelting av kjernen, brukte man også sjøvann.

De siste dagene er det brukt ferskvann, som blant annet er transportert til atomkraftverket på en lekter fra USAs marine.

Radioaktivitet målt i sjøen

I mange dager har man målt radioaktivitet i fjorden rett utenfor kraftverket og også lenger ut i sjøen.

Japans atomsikkerhetsmyndighet sier at TEPCO forbereder å sprøyte inn ny betong over gropen for å stoppe lekkasjene.

Sprøyter stoff

Samtidig gjennomfører arbeidere fra TEPCO forsøk med å sprøyte et stoff utover bakken utenfor de ødelagte reaktorhallene.

Bakken der er trolig mange steder dekket av støv og andre partikler som er radioaktive.

Man håper at stoffet skal binde disse partiklene slik at de ikke blir spredt med vinden.

Arbeidere sprøyter et stoff utover bakken ved en av reaktorene for å hindre at støv og andre radioaktive partikler blir spredt med vinden. FOTO: AP/TEPCO