Nesten bare gamle og syke dør av koronaviruset i Italia

99 prosent av alle som er døde av koronaviruset i Italia, led av en eller flere sykdommer og var i gjennomsnitt nærmere 80 år gamle.

Gjennomsnittsalderen til dem som er døde av koronaviruset i Italia, er på rundt 80 år, og så å si alle lede av en eller flere kroniske sykdommer i utgangspunktet. Her blir kisten med 87 år gamle Assunta Pastore kjørt bort i Laigueglia nordvest i Italia.
  • NTB-Nils-Inge Kruhaug

Onsdag kveld nærmet tallet på døde i Italia seg 3.000, og landet er dermed i ferd med å ta igjen Kina der viruset har kostet 3.237 liv.

Italias nasjonale helseinstitutt (ISS) har undersøkt hvilken helsetilstand ofrene hadde før de ble smittet og konkluderer med at samtlige, med unntak av tre pasienter, led av en eller flere sykdommer fra før.

Analysen bygger på legejournalene til 18 prosent av de 2.500 første som døde av viruset.

Risikogrupper

75 prosent av dem som døde, led fra før av høyt blodtrykk, 35 prosent hadde diabetes og rundt 30 prosent hadde hjerte- og karsykdom.

Mens gjennomsnittsalderen på dem som smittes i Italia er på 63 år, er snittet på dem som dør hele 79,5 år, viser statistikken fra ISS.

Bare 17 av de første 2.500 som døde var under 50 år gamle, og av dem som var under 40 år var samtlige alvorlig syke i utgangspunktet.

Høyt gjennomsnitt i Norge

Gjennomsnittsalderen for dem som er smittet i Norge, er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) på 46 år, men dette tilskrives delvis at mange tok med seg smitten hjem fra skiferie i Alpene.

Gjennomsnittsalderen for de fem første som døde av viruset i Norge, er imidlertid 89 år, ifølge FHI.

Alderen på det sjette offeret, som døde på Bærum sykehus onsdag, er ikke kjent, men kommuneoverlegen i Asker omtaler vedkommende som «eldre».

Eldre og syke

Kina har analysert helsetilstanden til over 70.000 av dem som var bekreftet eller mistenkt smittet av viruset der og fant at dødsraten blant dem over 80 år var på hele 21,9 prosent.

For dem i 70-årene falt dødsraten til 8 prosent, mens den blant dem i 60-årene var 3,6 prosent, i 50-årene 1,3 prosent, i 40-årene 0,4 prosent og i aldersgruppen 10 til 40 år helt nede i 0,2 prosent.

Også i Kina var det i hovedsak eldre og kronisk syke som døde av viruset.

Les også

– Det finnes ingen quick fix for denne epidemien

Misvisende dødsrate?

I forhold til hvor mange som har fått påvist smitte, troner Italia på toppen med en dødsrate på over 8 prosent. Den kan imidlertid være misvisende.

Helsemyndighetene i Italia har registrert rundt 36.000 smittetilfeller, men italienske Fondazione GIMBE anslår tallet til å være rundt 100.000.

Bare de som har klare symptomer blir testet, og den reelle dødsraten kan derfor være ned mot 2 prosent og i tråd med resten av verden, anslår GIMBE.