Verden

FN-topp: Handel med ville dyr må forbys for å unngå nye pandemier

Kinesiske «wet markets», hvor ville dyr og annen mat selges om hverandre, gjenåpnes. USAs smittevernsjef reagerer sterkt. FN vil ha globalt forbud.

Tidlig januar stengte kinesiske myndigheter mange av markedene som selger døde og levende ville dyr. Her beslaglegger politiet i Guangzhou ville snikekatter.
  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

For å redusere risikoen for nye pandemier ber FNs sjef for biologisk mangfold om et globalt forbud mot såkalte «wet markets».

Elizabeth Maruma Mrema sier til Guardian at alle verdens land bør forberede forbud mot markeder hvor det selges døde og levende ville dyr som mat til mennesker.

Hun er fungerende generalsekretær for FNs konvensjon for biologisk mangfold.

Det finnes foreløpig ingen bevis, men mange forskere tror det nye koronaviruset som gir sykdommen Covid-19, kan ha smittet til mennesker fra flaggermus via andre ville dyr, på et marked i kinesiske Wuhan.

Tidlig i januar stengte kinesiske myndigheter slike markeder, og varslet et permanent forbud for handel med ville dyr til menneskemat – med unntak av ingredienser som brukes i kinesisk medisin.

Dyremarkedet i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina var fortsatt stengt sist helg. Her kjøper folk grønnsaker over sperringene.

Markeder gjenåpner i Kina

Men like før helgen kom meldinger om at flere slike markeder har gjenåpnet rundt i landet.

Det har ført til kraftig kritikk fra en rekke land. USAs smittevernsjef Anthony Fauci sa pandemien som nå raser i verden er et «direkte resultat» av slike uhygieniske markeder.

Han sier, ifølge den amerikanske avisen Politico, at han er forundret og synes det er «nesten uforståelig» at slike markeder gjenåpnes i Kina: «Hva mer enn dette skal til for å stenge ned slik unaturlig kontakt mellom mennesker og ville dyr».

Senator Lindsey Graham ba Kina umiddelbart stenge markedene.

FN: «Må finne alternativer til ville dyr»

Og mandag foreslår altså FN-toppen Elizabeth Maruma Mrema et globalt forbud. Men hun advarer mot uforutsette konsekvenser.

«Vi må huske at på landsbygda i mange lavinntektsland, spesielt i Afrika, er millioner av mennesker avhengig av å spise ville dyr for å overleve. Uten alternativer for disse samfunnene, er det en fare for at et forbud vil føre til oppblomstring av illegal handel», sier hun.

Hun mener at enda større illegal handel med ville dyr kan bli katastrofalt for flere utrydningstruede arter.

Les også

Vi kan demme opp for mange virussykdommer ved å la naturen være i fred | Erling Dokk Holm

Hunder og ville dyr som flaggermus selges på markeder i flere asiatiske land. Handelen bør stoppe snarest, mener mange smitteverneksperter.

Globale forhandlinger utsatt

Etter planen skulle verdens land møtes i Kina i oktober for å forhandle frem en global avtale for å redde verdens biologisk mangfold, etter mønster fra klimaavtalen som ble undertegnet i Paris i 2015. Forhandlingene er nå utsatt på ubestemt tid.

Elizabeth Maruma Mrema sier til The Guardian at hun tror den pågående pandemien vil vekke verden, og at kan bli lettere å få enighet om en avtale for å redde verdens natur og ville dyr.

«Å bevare intakte økosystemer og biologisk mangfold vil hjelpe oss å redusere forekomsten av noen av disse sykdommene. Så måten vi dyrker mat på, hvordan vi bruker jorden, måten vi beskytter kyst-økosystemer på og hvordan vi behandler skogene våre, vil enten ødelegge fremtiden vår, eller hjelpe oss å leve lenger», sier hun til avisen.

... ellers tar naturen oss

FN-sjefen sier tidligere epidemier som Ebola i Afrika og Nipah-viruset som rammet Malaysia og andre land i Øst-Asia i 1999, viser at det er klar sammenheng mellom ødeleggelse av natur og nye sykdommer som rammer mennesker.

«Meldingen vi får er klar. Hvis vi ikke tar vare på naturen, vil den ramme oss», sier hun.

Flere kjente biologer og økologer har den siste tiden sagt at den pågående pandemien er et kraftig varsku. Uten en helt ny holdning til natur og økosystemer vil stadig flere sykdommer krysse fra dyr til mennesker. Det amerikanske smitteverndirektoratet, US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), har anslått at minst tre fjerdedeler av nye sykdommer som rammer mennesker stammer fra dyr.

Les også

Epidemier er storbyenes akilleshæl | Andreas Slettholm

Kinesisk biolog: Må stenges!

Jinfeng Zhou, generalsekretær for China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, har advart om at dersom ikke markedene hvor det handles med ville dyr, stenges, vil det komme nye pandemier som Covid-19.

«Det bør komme et globalt forbud. Det vil være viktig for naturvernet å beskytte oss selv mot unødig kontakt med ville dyr», sier han til Guardian. Zhou sier at mer enn 70 prosent av sykdommer som rammer mennesker stammer fra ville dyr, og at mange arter er utrydningstruet på grunn av handelen med dem.

Men debatten raser. Ikke alle er enige i at dyremarkedene bør stenge, og at stengte markeder kan føre til oppblomstring av illegal handel og oppdrett, helt uten myndighetenes kontroll. Noen tar til orde for at sterkt økt kontroll og forbedret hygiene er bedre enn å stenge dem.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset