Frykter at nebbdyret dør ut

Nebbdyret har helt spesielle egenskaper som kan ha stor betydning for mennesker. Nå er den livstruet.

Dette nebbdyret har fått navnet Millsom, som tilhører en av Australias sjeldne arter. Forskere har oppdaget at melken kan bekjempe antibiotikaresistens. Nå er arten truet av utryddelse på grunn av klimaendringer.

Det australske nebbdyret, platypus, er et pattedyr, men legger likevel egg. Det gjør arten helt unik.

Da de første nebbdyrene ble tatt med tilbake til Vest-Europa, trodde biologer at de ble holdt for narr. De var overbevist om at nebbdyret var satt sammen av en and og en bever.

Biologen Jørgen Ree Wiig ved Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste kaller nebbdyret for et evolusjonært unikum.

– Den har også nebb med elektrosensorer som en hai. I tillegg har hannen giftpigger. Alt på én gang. Det er et utrolig spesielt dyr, forteller Wiig.

Nå er det sjeldne nebbdyret nesten utryddet.

Nær utryddet

Over en millioner arter er i dag truet av utryddelse, og særlig nebbdyret er i fare, ifølge forskerne ved Universitetet i New South Wales (UNSW).

Klimaendringene kan utrydde arten fullstendig. Redusert nedbør har stor betydning for nebbdyrets leveområde: Både elver og bekker tørker ut i Australia.

– Det er viktig å ta vare på biomangfoldet, for vi vet aldri hvilke ressurser som kan brukes i fremtiden, mener Wiig.

– Når kloden taper arter, og mangfoldet blir mindre, går det til slutt utover oss mennesker. Alt av medisiner kommer fra naturen, og bare det er en viktig grunn til at må vi ta vare på den, sier Wiig.

Viktig forskning kan gå tapt

Nebbdyret er lenge blitt ansett for å ha eksepsjonell vitenskapelig betydning. Dessuten er den en unik del av Australias biologiske mangfold, ifølge Journal of Mammalogy.

Australske forskere har oppdaget at melken fra nebbdyret kan bekjempe såkalte superbakterier, bakterier som er antibiotikaresistente, skriver National Geographic.

– Nebbdyret er veldig betydningsfullt i seg selv uansett hvilken verdi vi mennesker tilfører det. Spesielt med tanke på at dette er en unik art som er en blanding mellom reptil, fugl og pattedyr, sier Wiig.

Den globale trusselen mot antibiotikaresistens krever handling, har Verdens helseorganisasjon (WHO) fremholdt i lang tid.

Derfor jakter forskere på alternative midler som kan brukes i fremtiden.

Nebbdyret er det mest sjeldne eggleggende pattedyret i Australia. Det har vært med i et fangstoppdrettsprogram der hensikten har vært å øke antallet. Det er bare rundt 20 nebbdyr i australske dyrehager, og ingen i fangenskap andre steder i verden.

Det er lite kunnskap om nebbdyrets fortid og nåværende antall. Denne manglende kunnskapen bekymrer forskere, ifølge UNSW.

Hvis det ikke blir satt i gang tiltak for å bevare den truede arten, kan den forsvinne, mener universitetet.

I 2016 førte Verdens naturvernunion (IUCN) opp nebbdyret på organisasjonens rødliste som «nær truet». Grunnen var urbanisering, regulering av elvestrømmer og arealrydding for landbruk.

– Et utrolig spesielt dyr

Wiig studerte tidligere i Australia, men fikk aldri sett et eneste nebbdyr. I julen dro Wiig tilbake til Australia sammen med familien. Igjen hadde han et stort ønske om å få se det unike dyret. Først så han et på lang avstand, men hans far Øystein Wiig, som er professor i mammalogi, ville først ikke tro det var sant.

– Da jeg så den igjen på nært hold, syntes jeg det var veldig kult. Å se et så spesielt dyr ute i naturen er helt utrolig, forteller Wiig.

Tidligere pelshandel gjorde nebbdyrene sårbare

Frem til 1900-tallet ble nebbdyret jaktet på. Menneskene gravde dem opp fra hulene deres eller spiddet dem mens de svømte, ifølge Journal of Mammalogy.

Nebbdyrets pels ble brukt til tepper, og det kunne gå med opptil 50 skinn til ett teppe. Dermed ble nebbdyrets pels mer verdifull enn pelsen fra noe annet australsk dyr.