Verden

Dramatisk nedgang i antallet migranter som kommer til Europa

ISTANBUL (Aftenposten): Migrantstrømmen fra Libya til Europa er blitt kuttet med over 80 prosent.

En gruppe migranter er blitt stoppet av den libyske marinen og ført tilbake til en havn i Libya.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

Noe svært uvanlig har hendt med den ellers så jevne strømmen av migranter som normalt har tatt sjøveien fra Libya mot Italia og Europa. Det bekrefter augusttallene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Nærmere fem av seks migranter er blitt borte sammenlignet med augusttallene for de tre foregående årene. Mens det i årene 2014, 2015 og 2016 ble registrert høye og jevne tall, med et snitt på 22.892, kom det bare 3813 i august 2017. Det innebærer en nedgang på over 83 prosent.

Disse migrantene fraktes tilbake til Libya.

Over 80 prosent nedgang sammenlignet med de foregående månedene

Nedgangen er også dramatisk hvis man sammenligner med tallene for de foregående månedene. Mens det i mai og juni kom 23.016 og 23.524 migranter sjøveien til Italia, var det altså bare 3813 som kom i august i år. Det innebærer også en nedgang på over 83 prosent. Det er overraskende, siden august normalt er høysesong på grunn av relativt bra vær.

De store toppene har forsvunnet

Nedgangen i antallet migranter fra Libya mot Italia skjedde plutselig i midten av juli, viser tallene fra UNHCR.

Mens det i begynnelsen av juli var flere dager med flere tusen migranter ankommende på samme dag, har dagene med flere tusen ankomster samtidig nå nærmest forsvunnet helt.

Siden den 14. juli har det bare vært én dag med mer enn 1000 nye migrantankomster.

  • Aftenposten meldte om den nye trenden tidligere i sommer: Midt i høysesongen har strømmen av migranter til Europa bråstoppet. Politikerne puster lettet ut.

Dramatisk nedgang siden toppåret i 2015

Siden toppåret 2015, da det var svært mange som tok seg over fra Tyrkia til Hellas med gummiflåter, så har antallet migranter som har ankommet Europa sjøveien sunket kraftig.

Mens det kom over 1 million migranter til Europa i 2015, så ligger man i år an til å havne på noe i nærheten det man lå på for tre år siden, da det kom 216.054 migranter til Europa sjøveien. Tallet kan bli enda lavere dersom den nye trenden i Libya blir langvarig og det ikke kommer noen ny strøm med migranter fra Tyrkia til Hellas.

Libyas kystvakt har utvidet sitt operasjonsområde

Siden nesten alle migrantene som kommer til Europa sjøveien nå kommer fra Afrika, har EU satset betydelige midler på å bremse migrantstrømmen før den kommer til Libya. Talsmenn fra EU har vist til at dette kan ha hatt effekt, men så sent som for én og en halv måned siden, så hadde det ikke det.

Å samarbeide med Libya har vært vanskelig, siden landet har vært uten en effektiv regjering siden 2011. Men nå rapporteres det om at det har skjedd ting.

Den siste måneden har flere av de internasjonale redningsfartøyene som har ligget utenfor Libyas kyst, meldt at de har trukket seg etter konfrontasjoner med Libyas kystvakt. Dette har skjedd til tross for at redningsfartøyene har ligget utenfor Libyas territorialfarvann, som strekker seg 12 nautiske mil fra kystlinjen.

Dessuten har flere nyhetsmedier meldt at militsgrupper som tidligere har tjent gode penger på menneskesmugling, nå har bestemt seg for å stoppe menneskesmuglingen fra Libya. Menneskesmuglerne har ifølge AP opplyst at de har fått betalt fra Italia.

Krever at Libya stenger interneringsleirer for migranter

Libyske myndigheter holder flere tusen migranter innelåst i interneringssentre. De får hard kritikk for forholdene og Leger Uten Grenser krever stans av det de kaller vilkårlig fengsling.

Leger Uten Grenser behandler månedlig over tusen innsatte for luftveisinfeksjoner, diaré, urinveisinfeksjoner, skabb og lus. Sykdomsbildet er et direkte resultat av forholdene i interneringssentrene.

Mange sentre er faretruende overbefolket. Det kan være så trangt om plassen at folk ikke kan sove liggende, skriver Leger Uten Grenser i en pressemelding. Det er lite naturlig lys og ventilasjon. Det deles ut for lite mat til de innsatte. Selv voksne mennesker blir akutt underernært, og alvorlig syke nektes å bli innlagt på sykehus for behandling.

Finansiell støtte fra EU er ikke nok for å stoppe overgrepene flyktningene og migrantene blir utsatt for, mener Leger Uten Grenser.

Bare 1100 asylsøkere har kommet til Norge på egen hånd

Nedgangen i antallet migranter som har kommet til Europa, gjenspeiler seg i Norge. Mens 31.150 personer søkte om asyl i Norge i 3015, så har bare 2624 personer søkt om asyl i Norge hittil i år, ifølge UDI.

Det kommer så få nye asylsøkere at regjeringen har besluttet å legge ned et stort antall av de eksisterende asylmottakene.

Faktisk har de fleste av de nye asylsøkerne, 1500 av 2624, vært folk som er blitt hentet fra andre europeiske land. Dette er en del av den europeiske ordningen for å avlaste de store mottagerlandene, som Hellas og Italia.

Stortinget har vedtatt at Norge kan ta imot cirka 1500 asylsøkere gjennom såkalt relokalisering fra Italia og Hellas. Denne kvoten er nå oppfylt. Det er derfor ventet at antallet registrerte asylsøkere i Norge vil gå enda mer ned de neste månedene.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Italia
  3. Libya