Mikroplast funnet i springvann i hele verden

Milliarder av mennesker over hele verden får daglig i seg vann fra kranen som er forurenset med mikroplast, viser ny studie.

Vann fra springen inneholder mange steder mikroplast. Det er små plastartikler som er vanskelig å få øye på.
  • Inger Lise Hammerstrøm

Analyser av springvann fra hele verden viser at i gjennomsnitt 83 prosent av prøvene inneholdt mikroplast, ifølge nyhetsmagasinet Time.

Studien er gjennomført av journalistnettstedet Orb Media og er en analyse av springvann i land i alle verdensdeler. Vann fra millionbyene New Delhi til New York er analysert. Funnene er slående like: overalt er det høy forekomst av mikroplast i springvann.

Forekomsten av mikroplast varierte noe mellom de ulike verdensdelene og landene, men av alle prøvene som ble tatt inneholdt minst 70 prosent av vannprøvene mikroplast.

Trondheim forsker

– Overalt hvor vi har undersøkt for mikroplastforurensing har vi funnet det, sier Andrew Booth, seniorforsker ved senter for miljøteknologi ved SINTEF.

Han lister opp områdene hvor det tidligere er blitt avdekket mikroplastforurensing: I sjøpartikler, avløpsvann, marineorganismer og matvarer som salt, honning, øl og sjømat.

– Så det er ikke overraskende at de har avdekket mikroplast i drikkevannet, sier Booth og legger til:

– Men det er en interessant studie. Vi vet allerede at vi i vårt daglige miljø er omgitt av mikroplast i luften og at vi delvis får det gjennom maten. Nå har vi fått enda en kilde til mikroplast.

– Når det er i springvannet betyr det vel også at det er i store deler av maten vi spiser. Hvordan påvirker disse nye funnene forskningen videre?

– Dette vil øke fokuset i forskningen på helseeffektene av mikroplast. Vi vet for eksempel at kroppen har forsvarsmekanismer som slimproduksjon mot fremmedlegemer i kroppen. Spørsmålet er om det klarer å ta unna for de små partiklene som mikroplast er. Og hva skjer når vi svelger mikroplast? sier seniorforskeren.

Siden 1950-tallet har plastproduksjonen økt, og den har samtidig representert et økende miljøproblem. Vi vet ennå ikke hvordan helsen vår påvirkes av plast i kroppen, men Booth tror slike studier vil bidra til mer forskning på området.

Foreløpig er det kun gjort dyrestudier på feltet. Det er ingenting i disse studiene som tilsier at plast i organismer fører til akutt forgiftning, men det er langtidseffektene av eksponering for mikroplast forskerne er interessert i.

Mest i USA

Ifølge The Guardian er det USA som har den største konsentrasjonen av mikroplast i vannet. Der viste 94 prosent av prøvene innhold av mikroplast. Analysene kom fra springvann fra kongressbygninger, den amerikanske miljøvernetaten og Trump Tower.

Europeiske land, herunder Storbritannia, Tyskland og Frankrike, hadde den laveste andelen plastforurensing i vannet. Men her var gjennomsnittlig forekomst av mikroplast i vann fra kranen 72 prosent.

Gjennomsnittlig mikroplastandel i pr. 500 milliliter vann, varierte fra 4,8 i USA til 1,9 i Europa.