Norge skuffet over Kina

Disse migrantarbeiderne har gitt opp å finne seg jobb i Beijing. OL-opprydningen har ført til at arbeidsplassene er borte. Nå tar de bussen de 15 timene hjem til Jiangsu-provinsen for å søke lykken der.
  • Jeg kritiserer Kina. Jeg hadde håpet de ville benytte sommer-OL til å gjøre mer for menneskerettighetene, sier statssekretær Raymond Johansen i UD.

Han sier at han kritiserer, men foran dagens OL-åpning i Beijing svinger statssekretæren på ingen måte svøpen over den kinesiske ledelse. Tvert om roser Johansen Kina for å ha løftet hundrevis av millioner mennesker ut av fattigdom. Men visst kunne Kina ha gått lenger når det gjelder ytringsfrihet og åpenhet, tilføyer han.— På enkelte menneskerettighetsområder er det fremgang i Kina. Det er et tog som går fremover. På mange områder er Kina på rett vei, sier Johansen til Aftenposten. - Men, sier han, vi er bekymret for at norske journalister ikke får operere helt fritt under OL.- Ifølge Amnesty har Kina brutt løftene de ga da landet ble tildelt OL?Men statssekretæren i UD er ikke enig i spørsmålsstillingen: Det er ingenting direkte i Kinas OL-søknad om bedring av menneskerettighetene, sier Johansen. Han reiser tvil om Amnesty har rett i sin påstand om at Kina i det hele tatt ga slike løfter. Ifølge Johansen har hverken Amnesty eller IOC kunnet dokumentere at menneskerettighetsløfter ble gitt i forbindelse med tildelingen. Amnesty Norge har imidlertid en sitatsamling som synes å bekrefte at bedring av menneskerettighetene ble koblet til sommer-OL i Beijing. - Men uansett hadde jo vi i den norske regjering håpet at Kina skulle forbedre seg mer i forbindelse med OL. Kina har en moralsk forpliktelse på seg for å bedre situasjonen, sier Raymond Johansen.

USA forsiktig.

Også USA er forsiktig i sin kritikk av Kina. Før president George W. Bush dro til Beijing for å være til stede under OL-åpningen, uttrykte han "dyp bekymring" over situasjonen for menneskerettighetene i Kina. Han kritiserte Kina for å ha pågrepet dissidenter og troende, men samtidig balanserte han sin kritikk ved prise de store fremskritt som Kina har gjort siden Bush første gangen besøkte landet for over 30 år siden.Bush unngikk helt å nevne sommer-OL. Han henviste heller ikke til den ferske kritikk som er rettet mot Kina foran åpningen av OL på grunn av myndighetenes harde tiltak mot ethvert forsøk på å demonstrere og protestere. Bush unnlot også helt å nevne situasjonen i Tibet til tross for at den tibetanske eksillederen Dalai Lama har sterk støtte i USA. - Vi støtter fri presse, forsamlingsfrihet og rettigheter for arbeidere, men vi gjør det ikke for å motarbeide Kinas ledere. Vi gjør det fordi det bare er ved å gi folket øket frihet, at Kina kan utvikle seg fullt ut. Vi presser ikke på for mer åpenhet og rettferdighet for å påtvinge Kina vår egen overbevisning, vi gjør det for at det kinesiske folk skal få fremføre sine egne meninger, sa presidenten.