Verden

Nupi-forsker: - Derfor blir noen norske utenlandsfanger kjendiser

52 norske borgere satt ved årsskiftet fengslet i utlandet, men bare en håndfull blir førstesidestoff og får ekstra oppfølging av myndighetene.

Joshua French under rettssaken i Kongo.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Joshua French kom hjem etter åtte år i fengsel i Kongo. Saken har kostet betydelige beløp. UD vil ikke si hvor mye. Noen få saker med fengslede nordmenn i utlandet, blir store mediesaker, som French-saken, de narkotikadømte kvinnene i Bolivia eller den 51 år gamle norske kvinnen som ble dømt for narkotikasmugling i Ecuador. Noen av de dømte vil ikke ha omtale eller hjelp fra UD. De vil sone i fred, andre blir megakjendiser.

Norge hjelper sine

Kokaintiltalte Stina Brendemo Hagen (t.h.) og Madeleine Rodriguez i retten i Bolivia.

– Norge er blant de land i verden som er mest opptatt av å hjelpe borgere som får problemer i utlandet. Dette er en tradisjon tilbake da vi hadde 800 ulønnede konsuler rundt i verden som tok seg av sjøfolk. Helt siden Norge ble en selvstendig stat med en egen utenrikstjeneste, har det å hjelpe nordmenn som får problemer i utlandet, vært en av utenrikstjenestens hovedoppgaver, forklarer Halvard Leira, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Hvorfor blir noen saker store?

– En kommer ikke unna medienes rolle i dette, sier Halvard Leira. Nylig publiserte han artikkelen «Beskyttelse over alle grenser» om nordmenns rett til hjelp. Nordmenn har store forventningene til at velferdsstaten følger dem kloden rundt.

Seniorforsker Halvard Leira ved NUPI.

Mediesakene felles trekk

– De sakene som mediene velger ut eller som blir valgt ut for mediene, har noen felles trekk. Det kan være fordi saken i seg selv er spesiell – slik saken med Joshua French og Tjostolv Moland var. Dette var to eventyrere, og det var noe gjenkjennelig over dem. I en slik situasjon forsvinner det faktum at en sjåfør ble drept, forklarer han.

 • UDs spesialutsending: Derfor tok det åtte år å få French hjem

– For nordmenn som i økende grad reiser utenlands, er det også viktig at sakene er gjenkjennelige. En jentegjeng på tur som blir «lurt» til å ta med en koffert som viser seg å inneholde narkotika, er en slik historie, forklarer forskeren.

Nettverk er viktig

Men noen ganger er ikke en god historie nok.

Et nettverk hjemme som jobber for deg, vil også hjelpe. Ofte ser en at disse nettverkene selger inn sakene til mediene. I tillegg kommer det an på hvilken forbrytelse vedkommende er dømt for. En nordmann som sitter fengslet i Pakistan dømt for drap og voldtekt av en liten jente, er det vanskeligere å bygge opp en positiv stemning for.

Farlige land

Ifølge seniorforskeren hjelper det også om den norske borgeren er dømt i et land som nordmenn oppfatter som underlegent når det gjelder rettssikkerhet og har forhold som strider mot norsk rettsoppfatning.

Han nevner saken fra Dubai i 2013 der en norsk kvinne ble dømt til fengsel etter at hun hadde anmeldt en voldtekt. Ut fra lover og regler i Dubai var saken behandlet korrekt, men det stred åpenbart mot norsk rettsfølelse.

– Men er det ikke fare for en skjevfordeling av ressursene ut fra at de som kommer i mediene får mest?

– Finnes det noen rettferdig fordeling, spør han, og fortsetter:

– Bruken av ressurser må til en viss grad basere seg på at en vurderer dette fra sak til sak. Noen saker er mer krevende. Men det er opplagt at noen derfor får mer støtte enn andre. Men jeg tror ikke det er riktig å hevde at fordi French har fått mye hjelp fra UD, er dette gått på bekostning av andre saker.

Mediedekning bare et gode?

Seniorforskeren viser også til at medieomtale kan være et tveegget sverd. Dersom målet er å sikre seg ressurser fra UD ved at de stiller opp i rettssaken, samle inn penger eller en får bistand til advokat, så vil oppmerksomhet i Norge være viktig. Men dette kan også bidra til å gjøre saken vanskeligere å løse i det landet vedkommende sitter fengslet.

– Mye kan tyde på at i tilfellet French og Moland, gjorde ikke den massive mediedekningen det lettere å finne en løsning, sier han.

I den nevnte saken fra Dubai var det annerledes. Massiv pressedekning av dommen i Norge førte til at den unge kvinnen kom hjem og slapp å sone en dom på 16 måneders fengsel for å ha drukket alkohol og hatt sex utenfor ekteskap, som dommen lød på.

Les mer om

 1. Norge
 2. Bolivia
 3. Nupi
 4. Pakistan
 5. Narkotika