Obama og Bush kritiserer Trumps politikk for å tilhøre forrige århundre

Ekspresidentene George W. Bush og Barack Obama kritiserer dagens politiske kurs i USA for å tilhøre en annen tid.

USAs tidligere presidenter Barack Obama og George W. Bush kommer begge med sterk kritikk av den politiske utviklingen i USA. Men ingen av dem nevner Donald Trump ved navn. Foto: AP / NTB scanpix

– Noe av politikken vi ser i dag, trodde jeg vi hadde lagt bak oss for lenge siden. Vi snakker om folk som ser 50 år tilbake i tid. Det er det 21. århundre, ikke det 19., sa Obama på et valgmøte i New Jersey torsdag.

Valgmøtet ble holdt for Demokratenes guvernørkandidat Phil Murphy. Senere på dagen gjentok Obama det samme budskapet i Richmond i Virginia, der han ga sin støtte til guvernørkandidat Ralph Northam.

– Demokratiet vårt er i fare, sa Obama, og kom med det som tolkes som krass kritikk av president Donald Trumps politiske strategi.

– Hvis du er nødt til å vinne et valg ved å splitte folk, vil du være ute av stand til å styre dem. Du vil ikke være i stand til å forene dem senere, sa Obama, men uten å nevne Trumps navn i noen av talene.

Bush ut mot Trump

Torsdag kom også en annen av Trumps forgjengere, George W. Bush, med det som tolkes som et oppgjør med utviklingen i amerikansk politikk etter at Trump kom til makten i januar i år. I en tale i New York framholdt han at USAs demokrati trues av fordommer og usannheter – og rasisme.

– Fordommene brer om seg. Politikken vår ser ut til å bli stadig mer preget av konspirasjonsteorier og fabrikasjoner. Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.

Heller ikke han nevnte Donald Trump ved navn.

– Umenneskeliggjøring

– Argumenter blir altfor lett til fiendskap, uenighet vokser til umenneskeliggjøring. Det kan til tider se ut som om de krefter som skaper avstand mellom oss, er sterkere enn de krefter som binder oss sammen, sa Bush.

Han gikk også hardt ut mot Trump-administrasjonens forsøk på å stenge grensene for folk fra visse land.

– Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann. Isolasjonistiske holdninger er tilbake, og vi glemmer at vår sikkerhet trues av kaos og fortvilelse på fjerntliggende steder, sa den tidligere presidenten.

Lavt i terrenget

Bush er i likhet med Trump republikaner, men tok allerede under valgkampen avstand fra Trump. Han og Obama skal etter hvert ha funnet en god tone selv om Obama var kritisk til mye av Bush' politikk, ikke minst den USA-ledede invasjonen i Irak.

Obama har stort sett ligget lavt i terrenget etter at Donald Trump ble president. De få gangene han har brutt tausheten har vært i forbindelse med saker med nasjonal betydning, som innvandring, helsevesen og klimaendringer.